Skip to main content

AcadeMedia får fler elever

Nyhet   •   Aug 13, 2013 07:52 CEST

Höstterminen är bara någon vecka bort och hundratusentals elever ska börja skolan igen. Samtidigt diskuteras svensk skola utifrån helt andra aspekter än hur dessa elever ska få bästa möjliga utbildning. I media handlar skolartiklarna om ägarformer och ekonomi.

-Det är ju tyvärr rätt självklart att det blir så med tanke på vad som hände precis före sommaren, ingen trodde ju att vi skulle behöva uppleva en konkurs i den här storleken i vår bransch, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia.

-Att debatten handlar om driftsform och ekonomi är i och för sig inget nytt. Detta har diskuterats sedan starten av friskolereformen. Men det är viktigt att komma ihåg att friskolereformen som etablerades i början av 90-talet är den kanske mest framgångsrika valfrihetsreformen av alla, vi har idag över 300 000 barn vars familjer valt fristående skolor.

-Samtidigt kan jag tycka det är tråkigt att vi inte har plats också för en diskussion om hur skolan ska utvecklas, hur svensk utbildning ska bli en framgångsfaktor för oss som land.

JB Education gick i konkurs den 12 juni men redan före konkursen pågick förhandlingar om att AcadeMedia och flera andra bolag skulle ta över skolor från JB, för att på så sätt hjälpa dem ur det svåra ekonomiska läge företaget befann sig i. Efter konkursen var AcadeMedia ett av sex skolföretag som tog över skolor. Det betyder att 90 procent av eleverna på JB Educations skolor i höst kan fortsätta på sina tidigare skolor, enda skillnaden är att skolans ägare är ett nytt företag. De skolor som nu tillhör AcadeMedia är fyra grundskolor i södra Sverige, samt Designgymnasiet i Nacka. Även Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) från JB Education är nu en del av AcadeMedia.

Vad var det då som gjorde att JB Education gick i konkurs?

-Ett av JB Educations problem var att de inte i tid anpassade sig till demografin. Just nu, och ett par år framåt, är årskullarna små, vilket man måste dimensionera sig efter, säger Marcus Strömberg.
-En annan faktor är naturligtvis att JB framför allt på gymnasiesidan hade kvalitetsproblem. Skolinspektionen gjorde en koncerninspektion som visade på en hel del brister, rättas inte sådant till snabbt och bra blir skolorna mindre attraktiva.

Ytterligare problem för JB Education var att man hade många specialutformade program som försvann i och med den nya gymnasiereformen som kom 2011.

-Matematiken är tyvärr rätt enkel. Om det slutar 3 500 elever i årskurs 3, som det gjorde på JB:s gymnasier, på våren och man har 1 200 som ska börja i augusti måste man ha anpassat sig till det i förväg. Annars har man stora fasta kostnader för exempelvis lokaler, men för låga intäkter eftersom intäkterna styrs av antalet elever.

-För oss inom AcadeMedia är den anpassning som behöver göras både på grund av Gy11 och på grund av demografin lite lättare eftersom vi har en så tydlig flervarumärkesstrategi. Vi har många olika typer av gymnasier, med många olika typer av program.

-När de yrkesinriktade programmen minskar i popularitet kan vi satsa mer på de teoretiska och tvärtom. Dessutom står gymnasierna bara för 35 procent av verksamheten inom AcadeMedia, 50 procent är för- och grundskolor, resten är vuxenutbildning. Den spridningen minskar ju riskerna för oss som företag, säger Marcus Strömberg.

En annan fråga som aktualiserats i media efter JB Educations konkurs är den om ägare, vilka ska få äga gymnasieskolor? AcadeMedia ägs av EQT, ett svenskt riskkapitalbolag. Det grundades 1994 av bland annat Investor, Wallenbergsfärens maktbolag. Investor äger fortfarande en tredjedel av EQT.

-Ägarfrågan är naturligtvis viktig, jag håller helt med om att man ska ställa mycket hårda krav på ägarna. Men jag förstår inte riktigt hur man tänker när man ifrågasätter en viss form av ägare, det vore bättre i så fall att ställa krav på att ägarna verkligen kan sin sak. Sedan kan man ju också fråga sig vad långsiktigt ägande betyder, är det att äga i många år eller är det att utveckla ett företag till ett långsiktigt framgångsrikt bolag som en annan kan ta över?

-Politiken är ju på ett sätt ett exempel på det senare. De fattar stora beslut men är valda på fyra år, alltså kortare än EQT kommer att äga AcadeMedia, säger Marcus Strömberg.

AcadeMedia har skolor över hela landet, från Malmö i söder till Boden i norr. I Malmö har man ett antal gymnasieskolor, bland dem Rytmus, NTI-gymansiet, Framtidsgymnasiet och ProCivitas. I Boden finns grundskolan Norrskenet. Sammanlagt har AcadeMedia cirka 250 förskolor, grundskolor och gymnasier, samt ett 50-tal vuxenutbildningsenheter. Förra läsåret gick totalt cirka 64 000 barn, unga och vuxna på någon av enheter. Nästa läsår är siffran 68 000. En del av ökningen beror på att fler skolor nu ingår i AcadeMedia, delar av den beror dock på att antalet gymnasieelever på AcadeMedias gymnasieskolor ökar trots att det finns totalt sett färre gymnasister i år än förra året.

-Vi finns över hela landet, samtidigt är skolverksamhet väldigt lokal. När vi lyckas som helhet, är det för att våra lokala skolor lyckas. Ingen tänker ju på en skola som en del av något väldigt stort, man talar om sin egen skola. Om det är Atheneskolan i Visby, Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad eller förskolan Ekeby i Vallentuna spelar ingen roll, säger Marcus Strömberg.

-Där ligger också AcadeMedias största styrka. Vi har självständiga enheter med stor frihet sinsemellan. De stärker varandra när det går bra, och om någon får problem finns vi där i form av AcadeMedia för att hjälpa till med kompetens, erfarenhet, och ekonomiska resurser.

AcadeMedia i siffror:

Antal förskolebarn och skolelever 2013/14: 48 000*

Antal vuxenstuderande: 20 000

Antal medarbetare: 8 500

Omsättning 2011/12**: 4,7 miljarder

**Rörelseresultat: 294 miljoner

**Räntekostnader och finansiella poster: - 240,7 miljoner

**Skatt: 37,8 miljoner

**Vinst: 15,5 miljoner

Investeringar i verksamheten: cirka 170 miljoner***

*Siffran inkluderar JB Educations skolor samt fem gymnasier som förvärvades i augusti.

** Senast publicerat bokslut

***I investeringar ingår bland annat lokaler, läromedel, IT-utrustning till elever.

För dig som vill veta mer om hur EQT fungerar, läs foldern Om fonder, ägare och öar i Engelska kanalen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera