Skip to main content

AcadeMedia Språkcentrum blir tillgängligt för fler

Nyhet   •   Feb 17, 2017 08:08 CET

I höstas startades AcadeMedia Språkcentrum, en satsning som ska göra det lättare för skolor att få tillgång till högkvalitativ studiehandledning på modersmål. AcadeMedia Språkcentrum startades som ett pilotprojekt i Göteborg, och de utvärderingar som gjorts visar att både skolor och studiehandledare hittills är nöjda.

– Vi har frågat elever, lärare, rektorer och studiehandledarna och den samlade bilden är att upplägget uppskattas. Därför har vi utvidgat till Stockholm samt med fjärr-studiehandledning på skolor i Skåne, säger Sara Olsson, chef för AcadeMedia Språkcentrum.

Språkcentrum rekryterar och anställer studiehandledare som sen fördelas mellan grund- och gymnasieskolor utifrån de behov som finns. Det som i praktiken sker är att AcadeMedia själva organiserar studiehandledningen på modersmål, istället för att hyra in kompetens från kommunen eller andra externa aktörer.

Tydligare upplägg

Utvärderingarna visar att skolorna känner att de har fått bättre koll på när handledarna ska komma, vilka de är och vad de ska göra, efter att AcadeMedia tog över samordningen av studiehandledningen.

– Tidigare fanns en viss ”gubben i lådan”-känsla, det kom olika personer från kommunen, och ibland var det lite oklart vad de skulle arbeta med just den dagen, eftersom ingen samplanering skett med undervisande lärare och aktuella elever, säger Sara Olsson.

– Vi öronmärker en del av studiehandledarnas tid för just samplanering med elev, lärare, mentor eller specialpedagog. Det är en av framgångsfaktorerna som Skolverkets stödmaterial om studiehandledning på modersmål lyfter fram. Med det vill vi tydligt visa att samplaneringen är en nyckel till att studiehandledningen ska utgå från elevens behov och leda till ökad måluppfyllelse.

Sara Olsson upplever att kraven och förväntningarna på studiehandledningen ökar när AcadeMedia äger den själva.

– Det leder i sin tur till en kvalitetshöjning i arbetet, och det är bra, vi vill alltid göra det så bra som möjligt för alla elever och bidra med en flexibilitet som gynnar skolorna, säger hon.

Ökad känsla av tillhörighet

För studiehandledarna bidrar AcadeMedia Språkcentrum med ökad anställningstrygghet och bättre kontinuitet i arbetet.

– De flesta är väldigt positiva till att vara en del av AcadeMedia. Vi satsar mycket på att de ska känna sig välkomna på skolorna, få ordentliga introduktioner tillsammans med rektorer och kontaktpersoner. Vi pratar också om var man kan ställa sin matlåda och var man hänger av sig ytterkläderna, detaljer som är viktiga för att man ska känna sig som en del av en arbetsplats, säger Sara Olsson.

Studiehandledarna har olika bakgrund. En del har bott i Sverige i tio år, andra bara ett par. De flesta har lärarbakgrund, någon är civilingenjör som har jobbat länge i skolans värld.

– Vi har medvetet försökt få ihop en grupp med olika erfarenheter. På så sätt kan vi, i bästa möjliga mån, erbjuda skolorna personer som passar deras önskemål. Den stora utmaningen just nu är att få ihop schemaläggningen, det är ett pussel som kräver viss logistik, berättar Sara Olsson.

Ambition att nå fler

När AcadeMedia Språkcentrum nu utvidgas ökar också satsningen på studiehandledning på distans, för att kunna möta så många elevers behov som möjligt. Fjärrhandledningen sker via Google Hangouts.

– Det är ett bra komplement. Studiehandledaren kan vara med eleven digitalt i klassrummet och översätta vid behov, samt ha enskild handledning via uppkoppling. Studiehandledaren och eleven kan också dela skärm så att studiehandledaren kan följa elevens arbete, berättar Sara Olsson.

Tanken är att AcadeMedia Språkcentrum på sikt ska kunna serva samtliga skolor inom AcadeMedia med studiehandledare.

– Vi fortsätter att utvärdera och utveckla. Erfarenheterna hittills är goda och vi ser stor potential i det här upplägget, säger Sara Olsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.