Skip to main content

AcadeMedia Språkcentrum utökar med fler kompetenser

Nyhet   •   Aug 24, 2017 08:43 CEST

Nu går AcadeMedia Språkcentrum in på sitt andra år och organisationen fortsätter att utvecklas. Det som började med studiehandledning på modersmål har vuxit till att även omfatta modersmålsundervisning, och i höst startar ett pilotprojekt kring fjärrundervisning i moderna språk.

– Det känns bra att vi utvecklar organisationen och ger skolor tillgång till ännu fler kompetenser. Intrycket så här långt är att skolor uppskattar att vi själva organiserar och fördelar kompetensen inom AcadeMedia, säger Sara Olsson, chef för AcadeMedia Språkcentrum.

AcadeMedia Språkcentrum startade sin verksamhet hösten 2016 och är en intern organisation som förmedlar rätt kompetens till skolor inom studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning, något som ofta kan vara svårt för skolor att få tag i. AcadeMedia Språkcentrum har kartlagt skolors behov och därefter knutit till sig lärare med de språkkunskaper som efterfrågas. I dagsläget har AcadeMedia Språkcentrum 22 anställda lärare.

– Tanken när vi startade för ett år sedan var att ta ett mer samlat grepp kring studiehandledningen på modersmål. Många skolor upplevde att det saknades samplanering och struktur när den kompetensen tidigare hyrdes in via kommunen eller andra externa aktörer. Vi beslutade därför att organisera detta själva istället. Det vi gör nu är att vi utvecklar AcadeMedia Språkcentrum ytterligare, så från och med i höst har vi tre olika ben i vår organisation, säger Sara Olsson.

På skolor och via uppkoppling

De tre benen är studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och fjärrundervisning i moderna språk. Än så länge är det skolor i Göteborg och Stockholm som kan få tillgång till studiehandledare på plats på skolan medan skolor i övriga landet kan få det via uppkoppling. När det gäller modersmålsundervisningen så finns dessa lärare än så länge bara tillgängliga för skolor i Stockholm.

Sara Olsson ser digitala undervisningslösningar som ett naturligt steg att ta för att fler elever ska kunna få sina behov tillgodosedda.

– Hittills har det använts med viss försiktighet av skolor, men det finns en stor potential i det sättet att jobba. Det ska bli väldigt spännande att starta med fjärrundervisning i moderna språk under hösten, på sikt skulle det kunna innebära att elever på mindre orter får möjlighet att läsa det språk de vill, även om de är ensamma om det på sin skola. Skolor som tidigare inte har kunnat erbjuda kurser i moderna språk för att elevunderlaget har varit otillräckligt får nu helt andra möjligheter. Med fjärrundervisningen skulle elever från olika skolor i olika städer kunna läsa samma kurs, säger Sara Olsson.

Lärare med olika bakgrund

De lärare som har anställts av AcadeMedia Språkcentrum har olika bakgrund. De allra flesta har lärarbakgrund och tillsammans behärskar de en mängd olika språk. En del har varit i Sverige länge, andra kom för bara några år sedan. Sara Olsson berättar att ett av målen med Språkcentrum, utöver de mål som handlar om ökad måluppfyllelse för elever, är att skapa trygghet i vardagen för elever.

– I många fall är det ju så att läraren och eleven har liknande bakgrund, ibland kommer de till och med från samma land eller region. Det kan kännas som en extra trygghet för en elev som kanske inte har varit i Sverige särskilt länge, att ha någon som pratar samma språk som stöd i skolan, antingen på plats eller via uppkoppling, säger hon.

I dagsläget är det bara skolor inom AcadeMedia som nyttjar AcadeMedia Språkcentrum, men Sara Olsson utesluter inte att kompetensen kan bli tillgänglig även för andra skolor i framtiden.

– Det är absolut en möjlighet, men först ska vi få det att rulla riktigt bra internt. Det är många delar i detta som behöver funka, inte minst när det gäller logistiken eftersom våra skolor är väldigt utspridda. Vi jobbar nu vidare med att utveckla flera delar, allt ifrån teknik och kvalitetsuppföljning till samplanering mellan studiehandledare och undervisande lärare. Vi är också hela tiden lyhörda för skolors behov och förutsättningar för att vi ska kunna vara ett så bra stöd som möjligt, säger Sara Olsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.