Skip to main content

AcadeMedias årsstämma 2016

Nyhet   •   Nov 18, 2016 15:22 CET

Igår hölls AcadeMedias årsstämma på Folkets hus i Stockholm. Till årsstämman bjuds alla som äger aktier i företaget in, bland dem finns 700 medarbetare. Årsstämman och aktieägarnas uppgift är bland annat att godkänna den ekonomiska redovisningen, besluta om eventuell utdelning eller utgivande av nya aktier, besluta om ersättning och ersättningsprinciper till styrelse, revisorer och ledning samt att rösta om vilka som ska ingå i AcadeMedias styrelse.

– Att ha en årsstämma i det här formatet är ju nytt för oss i och med sommarens börsnotering. För den som har möjlighet att närvara är det ett bra tillfälle att få full insyn i hur ekonomin ser ut, samtidigt som man har chansen att ställa frågor direkt till både koncernledning och styrelse, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.

Rytmus-elever satte tonen

55 röstberättigade aktieägare deltog på årsstämman på Folkets hus. I lokalen fanns också några intresserade journalister. De möttes av en pampig ensemble bestående av musikelever från Rytmus gymnasieskola i Stockholm. När tonerna ebbade ut hälsade AcadeMedias styrelseordförande, tillika årsstämmans ordförande, Ulf Mattsson alla välkomna.

Varmt välkomna till AcadeMedias årsstämma 2016. Det här är AcadeMedias första årsstämma som börsnoterat bolag sedan återintroduktionen på börsen i våras och vi har just fått höra ett av Sveriges främsta musikgymnasier, Rytmus, som är en del av den verksamhet AcadeMedia bedriver, sade Ulf Mattsson.

En av de första punkterna på årsstämmans dagordning var det som formellt kallas för VD:s anförande. Marcus Strömberg intog scenen och pratade bland annat om behovet av fortsatta investeringar i skola och utbildning, om AcadeMedias kvalitetsarbete och om Sveriges jämlika skolvalssystem som ger alla möjlighet att själva välja skola.

Idag vill jag passa på att lyfta fram debatten om skola och utbildning, som ibland skyms av debatten om vinster i välfärden. Utbildning är ju den viktigaste insatsen för att lyfta både individer och samhälle och där är AcadeMedia, som är ett idédrivet företag, en viktig del av det svenska samhället. Sverige är ju unikt på det sätt att alla har möjlighet att välja vilken skola och utbildning de ska gå på, utan att plånboken eller bostadsadressen styr, sade Marcus Strömberg.

Därefter avhandlades de mer formella delarna av årsstämman. Ulf Mattsson valdes om till ordförande i AcadeMedias styrelse och Torbjörn Magnusson, som suttit i styrelsen sedan 2010, tackades av. Övriga styrelseledamöter, Harry Klagsbrun, Helen Fasth Gillstedt, Erika Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow fick alla förnyat förtroende av stämman.

Även de externa revisorerna, Staffan Landén och Oskar Wall från EY AB, valdes om på rekommendation av revisionsutskottet.

Ingen utdelning till aktieägare

Styrelsen föreslog att det inte ska ske någon utdelning till aktieägare för 2015/16, det höll årsstämman med om och beslutet klubbades igenom.

Årsstämman beslutade också om principer för hur valberedningen ska utformas och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Man gav även styrelsen fullmakt att vid behov öka AcadeMedias aktiekapital genom nyemission av aktier med högst 10%. Det innebär att befintliga eller potentiella aktieägare kan erbjudas att teckna nya aktier i företaget för att på så sätt få in mer kapital till bolaget.

Den som vill ha mer detaljerad information om årsstämman kan klicka sig in på den finansiella delen av AcadeMedias webb. Där finns också VD Marcus Strömbergs tal i sin helhet.

Tydlighet och öppenhet

Att det är mycket formalia, byråkratiska formuleringar och fokus på siffror vid årsstämmor och i årsredovisningar ligger i sakens natur, oavsett vilken bransch ett företag verkar i.

– Det finns ett väldigt strikt regelverk för börsnoterade företag som vi givetvis behöver följa, och vi tycker att noggrannhet och öppenhet är bra. Vi jobbar med utbildning och det är något som berör väldigt många människor, då är det rimligt att vi erbjuder full insyn i hur varje investerad krona skapar värde för de barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter, säger Paula Hammerskog.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy