Skip to main content

AcadeMedias ekonomi fortsatt stark

Nyhet   •   Aug 19, 2013 14:39 CEST

Skolinspektionen har de senaste dagarna flaggat för att de kommer att fokusera betydligt mer på fristående skolors ekonomi än tidigare. Det är bra. Att ha en stark ekonomi är en trygghet för våra elever och medarbetare. Inte minst med anledning av en artikel i dagens GöteborgsPosten som kan tolkas som om två av de skolor som ingår i AcadeMedia är i ”riskzonen för att gå omkull”. Det är inte korrekt.

- Vi förstår naturligtvis att det finns en generell oro inte minst efter JB Educations konkurs. Därför väljer vi att redan nu publicera årets resultat, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia som driver Drottning Blankas gymnasieskola som ett helägt dotterbolag.

- Vår ekonomi är stabil, och utvecklas dessutom positivt. Det är viktigt att titta på AcadeMedias årsredovisning och inte på enskilda dotterbolag. Alla större bolag har olika bolagsstrukturer, för vår del är det viktigt att se till den övergripande nivån.

Siffrorna publiceras normalt i januari efter det att de reviderats. De icke reviderade siffrorna ser ut så här (siffror inom parentes är för 2011/12).

Förändring antal elever: + 5%
Omsättning: 5,1 miljarder (4,7 miljarder)
Rörelseresultat: 376 miljoner (294 miljoner kr)
Resultat efter skatt och finansiella kostnader: 124 miljoner (15 miljoner kr)
Soliditet: 35% (34%)*
Eget kapital: 1765 miljoner (1642 miljoner kr)

Den fullständiga årsredovisningen publiceras i skiftet december/januari när bokslutet är reviderat och årsstämman genomförd. AcadeMedia har så kallat brutet räkenskapsår, 2012/13 är perioden från den 1 juli 2012 till den 31 juli 2013 och avslutades alltså precis.

- AcadeMediakoncernen har en stark finansiell ställning, vår soliditet har stärkts och det egna kapitalet ökat, säger Marcus Strömberg.

GP bygger sina uppgifter på en enda parameter – det kreditbetyg som det bolag som äger skolan har hos Upplysningscentralen (UC). Det är ett trubbigt bedömningsinstrument.

AcadeMedia, som äger Drottning Blanka, har betyg 4 av 5 hos UC.
- Ett enskilt dotterbolagskreditbetyg hos UC kan inte användas som argument för att en skola skulle vara i riskzonen. AcadeMedia har starkast ekonomi i branschen, och det gynnar även Drottning Blanka, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia.
 - Eventuella förluster i ett dotterbolag täcks ju av moderbolaget, som ju både har högt kreditbetyg och stabil ekonomi.

*Soliditet = Eget kapital delat med totala tillgångar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera