Skip to main content

AcadeMedias kvalitetsresultat blir mer tillgängliga

Nyhet   •   Feb 09, 2017 16:50 CET

Nu blir AcadeMedias kvalitetsresultat än mer tillgängliga. På ett tiotal nya sidor på AcadeMedias webb presenteras de mest aktuella kvalitetsresultaten för samtliga skolformer - från förskola till vuxenutbildning.

– Öppenhet är ett ledord inom AcadeMedia och våra kvalitetsresultat har alltid varit tillgängliga, men inte i det här formatet. Vi vill att alla som är nyfikna på hur det går för oss snabbt och enkelt ska kunna skaffa sig en bra överblick, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

På de nya kvalitetssidorna, som innehåller alla kvalitetsaspekter och uppdateras kvartalsvis, finns allt ifrån formella betygsresultat på detaljerad nivå till siffror som visar hur nöjda föräldrar, elever och vuxenstuderande är med sina utbildningar. Resultaten jämförs i de flesta fall med ett riksgenomsnitt, och för varje skolform finns en lista med prioriterade utvecklingsområden samt en kommentar från kvalitetschefen.

– Våra kvalitetsresultat ger en bra förståelse för både styrkor och utvecklingsområden. Vi redovisar även tidigare års resultat för att man ska kunna se förändringar över tid, berättar Ingela Gullberg.

Tidigare har samtliga kvalitetsresultat funnits i den årliga kvalitetsrapporten, i både tryckt och digital form. Ingela Gullberg hoppas att det nya upplägget ska leda till att kvalitetsresultaten upplevs som än mer lättillgängliga.

– Vi ser det som vår skyldighet mot alla som ska välja förskola eller skola att redovisa vilka resultat som uppnås i våra verksamheter. Vem som helst ska kunna ta reda på hur nöjda föräldrar till barnen i våra förskolor är, hur stor andel av våra grundskoleelever som når kunskapsmålen i alla ämnen och hur många som tar examen på våra yrkeshögskoleutbildningar. Nu är all den informationen, plus massor av annan information om våra kvalitetsresultat, bara några klick bort, säger hon.

Klicka här för att komma till den del av AcadeMedias webb där kvalitetsresultaten redovisas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.