Skip to main content

Celebert besök på Vittra Västra Hamnen

Nyhet   •   Nov 25, 2013 20:15 CET

Vittra Västra Hamnen är en av de 30 skolor i Sverige som har höjt elevresultaten mest de senaste fyra åren, och haft störst ökning av andelen elever som går ut med gymnasiebehörighet. Detta enligt en lista som Riksdagens utredningstjänst tagit fram.

Nu åker Moderaterna runt till de 30 skolorna på listan för att se hur de jobbar. Idag fick Vittra Västra Hamnen besök av Betty Malmberg som är moderat ordförande i Riksdagens utbildningsutskott, hennes politiske sekreterare Paulina Bolander och Kristina Ekelund, fritidspolitiker i Malmös utbildningsnämnd.

Guidad tur på skolan
Thomas Brinck är rektor på Vittra Västra Hamnen och han var värd för besökarna, som först bjöds på en guidad rundtur i skolans lokaler. Därefter följde ett samtal med Thomas Brinck och Heléne Pettersson Jangen, regionchef för Vittraskolorna i Sydväst. De berättade om skolans målmedvetna arbete med att ständigt förbättra de pedagogiska resultaten.

Under rundturen föll besökarnas uppmärksamhet på ett citat som hänger på väggen i skolans konferensrum. Citatet kommer från en elev som gick ut nian i våras. När Skolinspektionen frågade eleven, Nitti, vad han trodde att skolans goda resultat berodde på, svarade han: ”Det är relationerna till våra pedagoger som gör att inte bara de smarta lyckas på våran skola.”
– Det är ju ett fantastiskt svar, sa Betty Malmberg. Man får ju faktiskt gåshud.

En blandad skola
Enligt Thomas Brinck tror många att det är enkelt att nå goda resultat på en liten friskola i en av Malmös finare stadsdelar. Men faktum är att bara cirka 10% av skolans 250 elever bor i närområdet. Övriga elever tar bussen till skolan och för några kan resan ta upp till en timme.

Vittra Västra Hamnen präglas av stor mångfald, inte mindre än 34 språk och alla de stora religionerna finns representerade på skolan. I förhållande till skolans storlek finns det också många elever med särskilda behov.

För Thomas Brinck är mångfalden en tillgång som skapar möjligheter. Vittra Västra Hamnen har ett samarbete med Malmö Högskola som innebär att all pedagogisk personal på skolan läser 7,5 poäng på högskolan om elever med särskilda behov.
– Kan man skapa en bra miljö för barn med särskilda behov så skapar man en bra miljö för alla elever, förklarade Heléne Pettersson Jangen.

Thomas Brinck berättade också för besökarna att särskilda pedagogiska insatser är avgörande för att nå bra resultat.
– Arbetet för elever med särskilda behov och individanpassning av undervisningen är centrala områden för att nå goda resultat, säger han.

Olikheterna är en styrka
Mer än hälften av barnen i Malmös grundskolor har invandrarbakgrund. Många av eleverna på Vittra Västra Hamnen väljer att åka buss i upp till en timme varje morgon för att de vill gå i en blandad skola. – De väljer Vittra för att de vet att vi är en bra skola. Jag tycker att olikheterna är en styrka. Det är inte svårt, men man måste tänka inkluderande och det ställer stora krav på våra pedagoger. De kryper så nära de kan och låter inte någon elev hålla dem på avstånd.
– Vittrakänslan innebär att komma så nära eleverna som möjligt och den innebär att vi ger våra barn livschanser. Vi jobbar mycket med livschanser och relationer, säger han.

Ledarskap viktigt i framtiden
Betty Malmberg är imponerad av skolans arbete och de goda resultaten. Hon berättade att hon kommer att besöka flera av skolorna på topp 30-listan och att tanken är att därefter återkoppla med en träff i Stockholm.
– Lärarutbildningen behöver kompletteras med mer och bättre undervisning om elever med särskilda behov, konstaterade Betty Malmberg, och det behövs mer ledarskap i klassrummet. Ledarskap är en bristvara i hela samhället.

Thomas Brinck håller med.
– Brinner den pedagogiska personalen så brinner eleverna och då kommer resultaten, och kvaliteten höjs.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.