Skip to main content

Det pekar uppåt för Plusgymnasiet i Skövde

Nyhet   •   Aug 25, 2015 13:40 CEST

Vid skolstarten för två år sedan började 43 elever på Plusgymnasiet i Skövde. Till årets skolstart har den siffran mer än fördubblats till 96 elever. Bakom den kraftiga ökningen ligger bland annat ett systematiskt kvalitetsarbete och ett bra samarbete med kommunen.

– I år satsar vi särskilt på elevdemokratiska frågor. Vi ska bland annat utveckla elevrådet. Det är viktigt att eleverna är medvetna om vilka möjligheter de har att påverka skolan genom elevdemokratin. Vi har också anställt en studiecoach som ska stötta de elever som ibland tappar motivation, säger Catarina Higgins, rektor på Plusgymnasiet.

Skolan har också jobbat envetet med elevernas närvaro, en satsning som gett resultat – förra läsåret hade skolan bara tre procents elevfrånvaro.

– Det är en bra och låg siffra men vi ska få ned den ytterligare. Det handlar om att skapa en skola som eleverna trivs att vara i och att de ska känna sig saknade när de inte är här, säger Catarina Higgins.

Just trivsel nämner Catarina Higgins som en viktig faktor till varför allt fler elever väljer Plusgymnasiet.

– Vi vet att våra elever trivs väldigt bra. Det är en lugn och familjär stämning här på skolan som har tagit tid att skapa. Inför det här läsåret har vi rustat upp elevmiljöerna ytterligare. En lugn skola gynnar elevernas möjligheter att känna studiero och därmed även deras resultat, säger hon. 

Att skolan ligger i just Skövde kommun kan också ses som en stor fördel. För Skövde kommun är det självklart att bjuda in och samverka med samtliga skolhuvudmän oavsett om det rör sig om kommunala eller fristående.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med både kommunen och de andra fristående skolorna. Alla gynnas av att samverka, att lära sig av varandra genom erfarenhetsutbyte och att driva gemensamma projekt. Tack vare kommunens strategi och öppenhet har Skövde blivit en riktig gymnasie- och högskolestad. Många elever söker sig till Skövde från kranskommunerna vilket har lett till att i princip alla gymnasieklasser i Skövde är fyllda, säger Catarina Higgins.

En övergripande enkätstudie kring ungdomars psykiska hälsa och en policy mot droger är exempel på samverkansprojekt kommunen har drivit tillsammans med de fristående gymnasieskolorna.

– Det skapar positiva ringar på vattnet för alla när man samverkar istället för att motarbeta varandra. Jag tror många svenska kommuner skulle ha mycket att lära av att se hur bra det fungerar i Skövde, säger Catarina Higgins.

Som yrkesgymnasium är det viktigt att eleverna får god kunskap om företagande och entreprenörskap.

– Vi har blivit väldigt duktiga på att förbereda våra elever inför livet som företagare efter gymnasiet. Vi har ett bra samarbete med Ung Företagsamhet, alla våra treor driver ett UF-företag. Sen har vi en driven lärare i entreprenörskap för att eleverna ska lära sig hela processen som företagare, säger Catarina Higgins.

Fakta om Plusgymnasiet i Skövde:
Funnits sedan 2010
Antal elever totalt: ca 200
Program: Träning & Ledarskap, Stylist, SOS – Sjukvård, Omsorg & Säkerhet, Resor, Hotell & Konferens, Hudvård, Individuellt val: Plus Fotboll.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy