Skip to main content

Didaktus Jakobsberg satsar på ny roll - skolmentor

Nyhet   •   Dec 08, 2015 14:24 CET

På Didaktus gymnasieskola i Jakobsberg har man valt att jobba med mentorskap på ett annorlunda sätt. Istället för att varje lärare har sina mentorselever har man tillsatt en helt ny tjänst - en skolmentor. Tanken är både att frigöra tid för lärarna och att vässa värdegrundsarbetet.

– Jag har själv jobbat som lärare med mentorsuppdrag och jag vet att det är komplext och tidskrävande. Man ska driva det pedagogiska arbetet samtidigt som man ska ha hög kvalitet på exempelvis värdegrundsarbetet. Jag vill utveckla undervisningen och lärarrollen, för att kunna göra det behöver jag skapa rätt förutsättningar för lärarna, säger Pia Johansson som är rektor på skolan.

Ingen beroendeställning
Det är Daniela Maraldo, tidigare elevassistent på skolan, som sedan augusti i år är skolmentor på Didaktus Jakobsberg. Hon har mentorskapet för samtliga klasser på de nationella programmen och ser flera fördelar med upplägget.

– Ämneslärarna har fortfarande ansvar för de pedagogiska utvecklingssamtalen och betygssamtalen medan jag fokuserar mer på det som rör värdegrund, elevdemokrati, och andra områden som inte är direkt kopplade till elevernas prestationer, berättar Daniela Maraldo.

– Det är lättare att skapa bra struktur och kvaliteten blir jämnare när man har en person som enbart har fokus på mentorskapet. När det är fördelat på lärarna prioriteras det olika högt och det blir problematiskt för likvärdigheten. En annan aspekt är att eleverna inte längre är i beroendeställning hos sin mentor eftersom jag i min roll inte sätter betyg. Det innebär att de kan prata helt fritt utan att oroa sig för att det eventuellt kan påverka betygssättningen, säger hon.

Närvaro och motivation
I rollen som skolmentor fokuserar Daniela Maraldo bland annat på att stärka närvaron och motivationen bland eleverna. De cirka 260 elever som går på Didaktus Jakobsberg har olika bakgrund, många har en social problematik utanför skolan och en tidigare skolgång som inte varit spikrak.

– Jag upplever att eleverna känner att de kan prata fritt med mig kring frågor och problem som de har. Jag är två extra öron och ögon på skolan och jag finns här för att stötta. På mentorstiderna som jag har i helklasser jobbar vi bland annat med områden som tillit, att få elever att våga tala inför grupper samt med olika samarbetsövningar, säger hon.

– I höst har vi också jobbat med temat ”medmänsklighet” och kopplat det till den aktuella flyktingsituationen i Europa och Sverige, berättar Daniela Maraldo. Hon är också tillgänglig för eleverna i skolans pluggstuga varje eftermiddag. Till pluggstugan kan alla elever komma som känner att de behöver lite extra stöd.

– Jag har ju inte all ämneskompetens, så min roll i pluggstugan är snarare att handleda och coacha. Det kan handla om exempelvis studieteknik eller att bara finnas där som mentalt stöd. För mig är det viktigt att bygga relationer och skapa förtroende hos eleverna.

Rollen kan utvecklas
Närvaron på mentorstiderna har ökat kraftigt under hösten, något som också smittat av sig på vanliga ämneslektioner. Pia Johansson ser framför sig att skolmentorsrollen kan utvecklas ytterligare.

– På sikt, om man har fler skolmentorer, kanske de kan ta över kontakten med CSN, utvecklingssamtal och dialog med hemmet. De skulle också kunna vikariera för ordinarie lärare. Det här är en specialtjänst som vi testar nu och sen får vi utvärdera effekterna och se hur den kan utvecklas.

– Det vi märker tydligt redan nu är att framför allt värdegrundsarbetet har utvecklats sedan vi började jobba med en skolmentor, jag skulle säga att vi som skola nu ligger i framkant där. Vi har skapat en kontinuitet, nu ska vi fortsätta utveckla mentorskapet ytterligare, säger Pia Johansson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.