Skip to main content

Eductus och Plusgymnasiet startar språkintroduktion för ungdomar

Nyhet   •   Maj 23, 2016 15:38 CEST

När Jönköpings kommun efterlyste hjälp med att ta emot nyanlända elever på språkintroduktion gjorde Plusgymnasiet och Eductus gemensam sak. Tillsammans har de startat en språkintroduktionsklass för 25 nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år.

– Vi jobbar ju normalt med vuxenutbildning men när läget är som det är måste man vara flexibel. Inom Eductus har vi stor kunskap och lång erfarenhet av att jobba med nyanlända och vi är vana vid att snabbt starta upp utbildningar när behov uppstår, säger Bodil Zandrén som är platschef på Eductus i Jönköping och nu även biträdande rektor på Plusgymnasiet.

Både Plusgymnasiet och Eductus ingår i AcadeMedia och det är Plusgymnasiet som rent formellt är huvudman för projektet. Men utbildningen sker till en början i Eductus lokaler. Målet är att eleverna ska läsa in grundskolans ämnen och introduceras i det svenska samhället och skolsystemet.

– Elevernas bakgrund är varierande, en del har gått i skolan i sina hemländer medan andra helt saknar utbildning. Syftet med språkintroduktionen är att eleverna ska bli behöriga till gymnasieskolan, berättar Bodil Zandrén.

Startade i april
Eleverna har tidigare gått på en mottagningsskola i kommunen. De flesta kommer från Afghanistan och Syrien. Projektet startade i april och i höst kommer det formaliseras ytterligare, säger Bodil Zandrén.

– Vi ville att de här ungdomarna skulle få starta sin utbildning så snabbt som möjligt så nu i början har vi tagit hjälp av våra behöriga lärare som undervisar i yrkessvenska på Eductus.

Utöver undervisning i ämnen som svenska, matematik, SO och idrott får eleverna också gå en skräddarsydd kurs i integrationskunskap.

– Våra erfarna lärare vet vad nyanlända människor behöver för att få en bra start i Sverige och jag är övertygad om att eleverna upplever att den kursen är värdefull. Vi har även en idrottslärare som lär ut simning eftersom simkunskaperna varierar kraftigt. Vi har också arrangerat en rad andra aktiviteter, som volleyboll, för att ungdomarna ska lära känna varandra, berättar Bodil Zandrén.

Samarbete mellan skolformer
Att samarbeta med andra skolformer är inget nytt för Eductus. I Jönköping har AcadeMedia flera verksamheter inom både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

– Vi på Eductus träffar regelbundet Vittra Samset, Plusgymnasiet, Hermods, LBS Kreativa Gymnasiet och Plushögskolan. Trots att vi har olika skolformer har vi ändå en hel del gemensamt. Att träffas och utbyta erfarenheter och idéer är nyttigt för alla och det här projektet är ju ett resultat av ett gott samarbete, säger Bodil Zandrén.

Ambitionen är att satsningen ska fortsätta och utvecklas, det är inget engångsprojekt.

– Till hösten kommer samarbetet med Plusgymnasiet bli ännu tightare, vi vill skapa någon form av fadderverksamhet och gemensamma idrottsdagar. Vi får se vad som händer framöver. Just nu är jag väldigt glad att vi tillsammans kunde starta upp den här språkintroduktionsklassen så pass snabbt för våra nyanlända ungdomar, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy