Skip to main content

Fem huvudmän tar gemensam sats för att höja svensk skola

Nyhet   •   Feb 08, 2016 15:02 CET

Fem av Sveriges ledande huvudmän har inlett ett partnersamarbete med Ifous - skolbranschens eget forskningsinstitut. Tanken är att gemensamt möta de utmaningar som svensk förskola, skola och vuxenutbildning står inför, bland annat genom att minska gapet mellan forskning och praktik. 

Idag arrangerades en pressträff i Stockholm där Ifous och de fem huvudmännen berättade om initiativet.

– Det känns som en stor dag och vi är glada att vi gett oss in i det här samarbetet. Vi har en ambition om att professionen ska ta större plats i forskningen och vi vill vara med och höja resultaten i svensk skola tillsammans med Ifous och de andra huvudmännen, sa AcadeMedias VD Marcus Strömberg när han fick ordet på pressträffen.

Olika huvudmän – samma ambition

Med på pressträffen var också representanter för de andra huvudmännen som ingår i partnersamarbetet. Tony Mufic, utbildningsdirektör Stockholm stad, Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan, Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör Helsingborgs stad, Einar Fransson, produktionsdirektör Nacka kommun, Marie-Héléne Ahnborg, VD Ifous och Per Reinolf, grundare Ifous. Tony Mufic berättade att han tycker att det är särskilt roligt att både kommunala och fristående huvudmän deltar i satsningen.

– Det är spännande med den här konstellationen och jag ser samarbetet som en hybrid där vi tar med oss de bästa egenskaperna från olika aktörer. Gemensamt kan vi komma fram till nya svar och det känns inspirerande.

Totalt har Ifous 176 medlemmar, främst skolhuvudmän, men även intresseorganisationer som Lärarförbundet och Skolledarförbundet. Än så länge är det fem huvudmän som ingår i partnersamarbetet. Idén är att huvudmännen ska kunna vara med och påverka vilken forskning som ska göras och få stöd i att omsätta aktuell forskning till klassrumsnära praktik.

Ing-Marie Rundwall från Helsingborgs stad sa att hon hoppas att satsningen också innebär att huvudmännens röster kommer höras mer i debatten framöver.

– Det är många som tycker till om hur vi ska göra eller hur vi skulle ha gjort. Nu vill vi som är i vardagen ha en röst och berätta om vad vi tillsammans kan göra för att driva utvecklingen av svensk skola framåt. Jag tycker att detta är historiskt och oavsett vilken huvudman vi är så har vi en gemensam drivkraft som är elevernas bästa.

Tydliga fokusområden

Alla partners går in med en miljon kronor var under en treårsperiod. Fyra områden som ska ha ett särskilt fokus har valts ut: styrning och ledning, ständiga förbättringar av undervisningen, ökad likvärdighet och framtida behov.

– Syftet med Ifous verksamhet är att minska avståndet från forskning till praktik. Vi vill stimulera en särskild typ av forskning som kan ge svar på de frågor som lärare och skolledare brottas med i sin dagliga verksamhet. Utbildning i Sverige ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, tyvärr är det inte alltid så lätt att efterleva det kravet, sa Marie-Héléne Ahnborg, VD på Ifous, när hon fick frågan om bakgrunden till satsningen.

Marcus Strömberg avslutade pressträffen med att peka ut viktiga utvecklingsområden och förväntningar på satsningen.

– Jag vill se en utvecklad undervisning och där har digitaliseringen stor betydelse, den kommer förändra svensk utbildning de närmsta åren. Jag vill också trycka lite extra på förskolan som lägger grunden för en bra skolgång och givetvis vuxenutbildningen som kommer bli ännu viktigare för integrationen framöver när många människor kommer till Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy