Skip to main content

Helen Timperley besökte AcadeMedia

Nyhet   •   Sep 10, 2014 12:54 CEST

En viktig framgångsfaktor för skolor är att utgå från arbetssätt och metoder som bevisats fungera. Samtidigt måste man ha förståelse för att framgångskoncept sällan går att kopiera rakt av, varje skola måste hitta sin egen väg. Det, och mycket annat, pratade Helen Timperley om när hon i går besökte AcadeMedia.

Helen Timperley är professor i pedagogik vid universitetet i Auckland Nya Zeeland.

– Jag hoppas att de som var här idag framför allt tar med sig att det krävs hårt jobb och mycket tid för att skapa en väl fungerande skola. Det är också viktigt att alla nivåer är involverade i detta arbete, elever, lärare, skolledare och till och med föräldrar, sa hon.

Helen Timperley pratade bland annat om formativ bedömning som en viktig framgångsfaktor för skolor.
– Enligt min erfarenhet utmärks bra skolor ofta av att de jobbar framgångsrikt med formativ bedömning. Men det är inte bara eleverna som ska bedömas, den formativa bedömningen ska även tillämpas på lärare och ledare, som ju är de som leder skolan, sa hon.

– Det är också viktigt att inse att lärare givetvis gör skillnad för eleverna, men att de inte kan göra det helt själva. Det är ledarskapets uppgift att skapa en situation där lärarna ges möjligheten att göra skillnad för eleverna.

Kritisk till enkla lösningar

Under cirka en och en halv timme berättade Helen Timperley om sin forskning. Hon lyfte bland annat fram praktiska exempel på skolor som lyckats vända en negativ trend.

– Att undervisa är som en labyrint, man kan lätt hamna i en återvändsgränd. Det viktiga är hur man agerar när man hamnar i en återvändsgränd. Skyller man på föräldrarna eller på eleverna? Eller analyserar man vad man själv kunde gjort annorlunda?

Helen Timperley kritiserade också tron på att framgångsrecept går att kopiera.
– Samma koncept fungerar väldigt sällan på alla skolor bara för att det fungerat bra på en. Varje skola är unik. Men bland annat politiker försöker ofta hitta enkla lösningar, sa hon.

Hon var också förvånad över att den svenska skoldebatten ofta fokuserar på lärartäthet som ett mått för kvalitet.
– Min erfarenhet är att det kan ha betydelse i lägre åldrar, men efter det har det ingen större påverkan. John Hattie (professor i utbildning) menar till exempel att högre lärartäthet inte är ett sätt att förbättra resultaten i skolan, sa Helen Timperley.

Rätt fokus för utveckling

Petter Brobacke, ansvarig för utbildnings- och forskningsfrågor på AcadeMedia Academy, tycker att eftermiddagen med Helen Timperley var viktig och bra.

– I en tid då den offentliga debatten alltför ofta bygger på nostalgiska idéer om skola och skolutveckling är det väldigt befriande med en forskare som i stor utsträckning utgår från det evidensbaserade, som Helen Timperley gör. Hon belyser på ett effektfullt sätt det skifte vi måste göra, och till viss del är mitt i, inom skola och utbildning, säger han.

– Att alla i professionen, lärare och ledare, måste utgå och utvecklas från huruvida lärandet har gett resultat och varit effektivt, snarar än från elevens förmåga. Med det tankesättet följer många viktiga förflyttningar kopplat till lärarens och ledarnas professionella utveckling och vilka resultat det ger för barnens och elevernas måluppfyllelse.

Många verksamheter inom AcadeMedia har tagit stort intryck och använt sig av Helen Timperleys forskning.

– Jag hoppas att de fick ytterligare energi och verktyg för att fortsätta med sin skolutveckling och att de kan vara en del i att alla barn och elever når målen med undervisningen. Därför hoppas jag att Timperleys föreläsning blir en påminnelse för oss alla om hur viktig AcadeMedias framtagna nollvision är.* Att alla barn, elever och deltagare ska nå målen och att det tankesättet ska genomsyra allt vi gör, både struktur och kultur, och på alla nivåer, säger Petter Brobacke.

*Läs mer om AcadeMedias nollvision på sida 67 i årets kvalitetsrapport.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy