Skip to main content

Kreativt lärande i framtidens klassrum

Nyhet   •   Jan 17, 2017 15:21 CET

LBS i Göteborg besökte Göteborgs universitet för att lära sig mer om ALC

På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har man valt att satsa på Active Learning Classroom (ALC). I de två ALC-salarna som finns på skolan ser undervisningen inte ut som i traditionella klassrum. Här sitter eleverna i grupper och jobbar runt runda bord med tillhörande whiteboards och tv-skärmar.

– En sak som kännetecknar ALC är att det inte finns en centralt positionerad tavla i salen. Istället finns det runda bord som är cirkulärt utplacerade. Active Learning Classroom bygger på ett elevcentrerat lärande där jag som lärare tar ett steg tillbaka och intar en mer handledande roll, säger Jens Nerhall som undervisar i matematik på LBS i Göteborg.

I ALC-salen får eleverna uppgifter som de ska lösa tillsammans i sina grupper. De runda borden har plats för sex elever runt varje och de turas om att ansvara för olika uppgifter. En elev håller i whiteboard-pennan medan övriga är med och diskuterar olika uträkningar.

– Ett vanligt upplägg är att jag som lärare presenterar uppgifter och sen tidigt involverar eleverna så att de får börja jobba med dem. Jag går runt i salen och tittar, ställer frågor och hjälper dem som kör fast. För mig som lärare är det lätt att få en överblick, jag ser ju vad alla jobbar med, hur långt de har kommit och hur de tänker när de skriver på sina tavlor, säger Jens Nerhall.

– Om en grupp kör fast i sina uträkningar kan de gå runt i salen och titta på hur klasskamraterna räknar. Se vad de gör annorlunda och lära sig av det. Nästan ingen räknar på exakt samma sätt, så eleverna tvingas undersöka och förstå att det kan finnas flera lösningar som är rätt. Det blir mer än att bara lära och repetera, berättar han.

Komplement till traditionell undervisning

Det hela började med att Göteborgs Universitet bjöd in skolor till sina ALC-salar. Active Learning Classroom är än så länge vanligast på universitet och högskolor i USA, men hela LBS lärarkår i Göteborg tog tillfället i akt och gjorde studiebesök på stadens universitet (syns på översta bilden). När skolan i höstas flyttade till nya lokaler beslöt man att satsa på konceptet.

Jens Nerhall ser många fördelar med ALC men betonar samtidigt att det ska ses som ett komplement till mer traditionell undervisning.

– Jag har delat upp det så att jag har ungefär hälften av undervisningen i en ALC-sal och hälften i en traditionell undervisningssal. I den traditionella salen har jag genomgångar och låter eleverna räkna själva. I ALC-salen jobbar de tillsammans och diskuterar matematik med varandra.

Överblicken som han får som lärare i en ALC-sal är en av fördelarna, det blir också svårare för elever att ”gömma sig” förklarar Jens.

– Om jag har en lektion med 30 elever i ett vanligt klassrum så är det i princip omöjligt för mig att hinna se vad eleverna jobbar med när de har enskilt arbete. Jag hinner inte tillbringa mer än någon minut hos varje elev i snitt. Men i en ALC-sal ser jag hela tiden var alla befinner sig och som elev kan det bli lite jobbigt att inte kunna eftersom man tvingas vara mer aktiv i sitt lärande. De turas ju exempelvis om att hålla i pennan. Min uppfattning är att många anstränger sig lite mer, lyssnar lite mer noga, säger han.

– En annan stor fördel är att eleverna upplever att det är roligare att jobba på det här sättet. Ingen sitter en timme i ett hörn och stirrar på ett tal man inte förstår, man jobbar tillsammans och diskuterar olika lösningar i gruppen.

Kräver mod

Jens Nerhall menar att det krävs visst mod från lärare som väljer att jobba med ALC.

– Det innebär ju att man tar ett kliv tillbaka. Man är lika aktiv som lärare, men man har inte en lika central roll i salen. Det kan vara lite obehagligt att säga ”jag räknar med att ni kommer att lära er av varandra”. Jag vet att en del drar sig för det, men under den tid jag har jobbat på det här sättet har jag sett väldigt positiva effekter på elevernas lärande, även om det mattats av en aning när nyhetens behag har lagt sig, berättar han.

Jens Nerhall undersöker effekterna av sin undervisning i Active Learning Classroom i ett aktionsforskningsprojekt och välkomnar alla som är intresserade att besöka LBS i Göteborg.

– I min forskning tittar jag på hur vi kan optimera lärandet i en ALC-miljö. Jag har granskat flera grupper i detalj och utvärderat vad elever tycker. Överlag kan man säga att effekterna är mycket goda i alla grupper även om det varierar till viss del. I en grupp hängde alla 33 elever med i undervisningen och många bad om svårare uppgifter än de som fanns i boken, säger han.

– Den som är nyfiken på arbetssättet kan med fördel besöka en högskola eller ett universitet som har en ALC-sal och få en genomgång. Självklart går det också bra att besöka oss på LBS i Göteborg. Att få inspiration är ett viktigt första steg, det måste bygga på motivation och intresse från pedagogernas sida, säger han.

Och att borden är just runda, finns det en poäng med det? Absolut.

– Det innebär att alla blir jämbördiga. Om man har ett rektangulärt bord så blir det lätt så att den som sätter sig vid kortsidan intar rollen som ordförande och det skapar ett maktförhållande runt bordet. Här ser alla varandra och alla har samma roll, säger Jens Nerhall.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy