Skip to main content

LBS nominerade till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Nyhet   •   Jan 22, 2016 15:25 CET

Nästa vecka ska kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut på SIQ:s rikskonferens med samma namn. En av de åtta nominerade verksamheterna är LBS Kreativa Gymnasiet som under flera år drivit ett systematiskt kvalitetsarbete som gett tydliga resultat hela vägen in i klassrummen. Även Pysslingen Förskolor och Vittra Vallentuna är nominerade till utmärkelsen.

– Att vi är på rätt väg i många processer i vårt kvalitetsarbete ser vi i våra egna resultat, men det känns naturligtvis spännande och hedrande att även uppmärksammas av andra, säger Håkan Stenström som är kvalitetsansvarig på LBS Kreativa Gymnasiet. 

Samarbete med Göteborgs universitet
LBS finns på 14 orter i landet och skolorna har inriktningar som exempelvis spelgrafik, systemutveckling, kreativ kommunikation och grafisk design. Lotta Krus som är verksamhetschef för LBS lyfter särskilt fram arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet.

– Vi följer upp undervisningens kvalitet i förhållande till de krav som finns i läroplanen. På skolorna analyseras resultaten och diskussioner sker i olika former, vilket resulterar i ett individuellt lärande. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete och för att skapa rätt förutsättningar för det har vi under flera år samarbetat med Göteborgs Universitet kring kompetensutveckling av lärare och rektorer, berättar hon.

Samarbetet fokuserar på hur skolorna på ett vetenskapligt förankrat sätt kan utveckla det professionella lärandet på alla nivåer. Just nu utbildas ett antal lärare på varje skola till handledare i så kallad aktionsforskning. Håkan Stenström berättar mer.

– Det handlar om att driva lokal skolutveckling genom att lärare får rätt redskap för att kunna testa och utvärdera nya arbetssätt på sin skola. Det är ett sätt att utveckla det vardagliga arbetet i klassrummet och få till en ökad systematik, säger han.

”Lärarna är viktigast”
Även om LBS som huvudman har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete så menar Håkan Stenström att det är rektorerna och lärarna som är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn.

– Så är det. Det är de som omsätter alla arbetssätt i praktisk handling varje dag och jobbar nära eleverna. Vi som jobbar på huvudmannanivå kan ge stöd inom många områden, men vi måste vara ödmjuka inför att det är rektorernas och lärarnas skicklighet som gör den stora skillnaden.

Undervisningens kvalitet är i fokus även framöver. Det gäller att hela tiden finslipa, aldrig slå sig till ro.

– Man kan aldrig vara helt nöjd - vi kan alltid utveckla mer. Det systematiska kvalitetsarbetet i klassrumssituationer kan utvecklas mer, lärarna och eleverna kan involveras ännu mer och vi strävar efter en ökad dialog kring undervisningskvalitet, där vi pratar mer om vad som faktiskt är riktigt bra undervisning, säger Håkan Stenström.

Att LBS systematiska kvalitetsarbete är framgångsrikt syns bland annat i elevernas resultat där trenden är tydligt uppåtgående. Men för att skapa bra undervisning och nå goda resultat krävs även ett starkt fokus på frågor som rör trygghet, likabehandling, värdegrund och elevhälsa.

– Dessa faktorer är väldigt centrala för övriga kvalitetsaspekter, även om de kan vara lite svårare att mäta. Instrumentell kvalitet kallar vi det inom LBS, och vi lägger mycket kraft på att ligga i framkant här, säger Håkan Stenström.

För att få en fungerande helhet är det dessutom viktigt att alla inom organisationen är delaktiga i kvalitetsarbetet.

– Det är nog det som utmärker oss lite, att huvudman, rektorer och lärare är delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi har en tydlig systematik både för uppföljning och utveckling. Jag är givetvis stolt över att LBS nominerats till utmärkelsen Bättre Skola och för mig är det också ett bevis på det professionella arbete som alla våra medarbetare gör varje dag, säger Lotta Krus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy