Skip to main content

Ledartalanger redo att ta nästa steg

Nyhet   •   Sep 14, 2017 16:14 CEST

I dag var det avslutning och examination på AcadeMedias talangprogram. De senaste nio månaderna har ett tjugotal medarbetare som bedöms ha särskilt stor potential att bli chefer i framtiden jobbat med att utveckla sitt ledarskap, både individuellt och i grupp.

Andreas Hassel, ansvarig för talangprogrammet, summerar:

– Ett ambitiöst program med högt tempo och otroligt motiverade deltagare. Innehållet har varit varierat och jag upplever att vi har lyckats utveckla programmet ytterligare från tidigare år, med en röd tråd som utgått ifrån talangernas individuella målsättningsplan, säger han.

Motor i kompetensförsörjningen

Talangprogrammet är en motor i AcadeMedias kompetensförsörjning och bygger på en gedigen uttagningsprocess som börjar med att verksamhetschefer nominerar medarbetare som de ser stor potential i. Själva programmet innehåller fyra olika moduler, 1) ledarskap, individ och grupp, 2) kvalitet, ekonomi och organisation, 3) kommunikation och 4) omvärld, forskning och pedagogiskt ledarskap.

Andreas Hassel berättar att deltagarnas progression under programmets gång syns på flera olika sätt.

– Inte minst i sättet som de pratar om sitt eget ledarskap. De får ett delvis nytt yrkesspråk och en fördjupad självkännedom om hur de själva är som ledare, säger han.

Grunden i allt ledarskap är att besvara frågan ”varför?”, menar Andreas Hassel. Varför går man till jobbet varje dag? När man har formulerat svaret på den frågan kan man jobba vidare med förmågor och ledaregenskaper.

– Ledarskap handlar om att förena hjärna med hjärta, strategiskt tänkande med mod. Ledarskap i skolans värld bygger mycket på att kunna navigera i ett komplext system, man måste ofta fatta beslut utan att på förhand veta utfallet. Den förmågan vill vi att deltagarna ska erövra under talangprogrammet, säger han.

Nöjda deltagare

En av talangerna som examineras idag är Stefan Lindström som är lärare och biträdande rektor på KompetensUtvecklingsInstitutet i Uppsala. Han säger så här om sin egen utveckling det senaste året.

– Jag har utvecklat en större medvetenhet på individnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå. Jag upplever också att jag har fått bättre självförtroende efter att först ha blivit nominerad till talangprogrammet, sen klarat uttagningsprocessen och därefter genomfört programmet tillsammans med professionella kollegor inom AcadeMedia. Vi har bland annat haft givande diskussioner om målsättningar och framtida vägval, berättar han.

– När det gäller möjligheterna att göra karriär inom AcadeMedia så tror och hoppas jag att de är goda, men det återstår naturligtvis att se vad mina prestationer kan leda till för erbjudanden framöver, säger Stefan Lindström.

Emma Munter, biträdande rektor på Plusgymnasiet i Göteborg, tycker att talangprogrammet har gett henne en bred grund att stå på inför framtiden.

– Jag känner att jag har utvecklat en holistisk och hållbar syn på ledarskap. Vi har fått undersöka och fördjupa oss i komplexiteten att leda en skola idag. Genom fantastisk litteratur, workshops, individuella samtal, handlingsplaner, föreläsningar, reflektionsövningar, lekar och studiebesök har jag helt enkelt hittat vem jag är som ledare, och hur jag tror att en organisation kan utvecklas. Det är en stärkande och magisk erfarenhet, säger hon.

– Det bästa har varit att få utveckla alla aspekter av min ledarstil i relation till gruppen jag ska leda, att hitta säkerheten i mina styrkor men också var jag har mina svagheter och kommande utvecklingsmöjligheter. Det har varit en resa att bli inspirerad att leda och utveckla organisationer och samtidigt bli insatt i hur otroligt fint AcadeMedia ser på ledarskap, hur de stöttar sina ledare och vilka möjligheter till nätverk och utveckling som finns inom koncernen, säger Emma Munter.

Snart 100 deltagare

Enligt AcadeMedias strategiska framtidsdokument, Färdplan 2020, ska hälften av alla chefer rekryteras internt inom tre år. Talangprogrammet är viktigt för att nå det målet och hittills har runt 100 deltagare gått det.

Andreas Hassel är övertygad om att årets deltagare på talangprogrammet har stor potential.

– De här personerna är verkligen talanger, riktiga chefsämnen med starkt driv och stor kompetens. Det har varit fantastiskt att få jobba tillsammans med dem under året och jag ser fram emot att följa deras fortsatta resa inom AcadeMedia, säger han.

AcadeMedias VD Marcus Strömberg och HR-direktör Lisa Oldmark deltog, tillsammans med många andra, på examensceremonin.

– Årets talanger har på ett fantastiskt sätt gestaltat det som vi vill se hos våra ledare inom AcadeMedia. Mångfald, passion, tillit och mod. Allt detta krävs i det uppdrag som AcadeMedia har, att skapa förutsättningar för alla barn, elever och vuxenstuderande att nå målen. Det har varit en förmån att få följa talangernas utveckling under programmets gång och det ska bli spännande att följa dem framöver säger Lisa Oldmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera