Skip to main content

Miljon till Pysslingen Skolors hälsofrämjande arbete

Nyhet   •   Jan 26, 2017 10:59 CET

Pysslingen Skolor har beviljats 1,1 miljoner kronor i statsbidrag för det hälsofrämjande projektet Praktisk värdegrund. Det står klart efter att Skolverket har gett projektet grönt ljus. Statsbidraget ska bland annat användas till att utbilda lärare och annan skolpersonal i positivt beteendestöd.

Det är AcadeMedias centrala elevhälsa som samordnar insatsen som främst handlar om att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas på skolor.

– Vi kommer att ge skolorna ett analys- och processverktyg som heter School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Metodiken syftar till att pedagoger ska bli skickligare på att analysera vad som fungerar och inte fungerar i deras verksamhet när det exempelvis gäller att förstärka elevers positiva beteenden, säger Malin Bruhn som är psykologisk verksamhetschef för AcadeMedias grundskolor.

– Man kan säga att skolorna, utöver lära sig analysen, får ett smörgåsbord med olika metoder att välja mellan, som de kan anpassa till sin verksamhet.

Eleverna delaktiga

Efter att ha fått utbildning i verktyget är det lärarna på skolorna som genomför de praktiska delarna av insatserna, med regelbunden handledning. Tanken är att eleverna själva ska vara delaktiga i arbetet. Hur varje skola väljer att arbeta med verktyget kan därför skilja sig åt.

– På Lännersta Skola i Nacka, där vi redan har jobbat med detta med stor framgång, upptäckte pedagogerna att de hade stor frihet att anpassa modellen. Nu är den en naturlig del av det dagliga arbetet, säger Malin Bruhn.

Anita Wåhlin är samordnande specialpedagog för AcadeMedias grundskolor och en av dem som ska jobba med det praktiska genomförandet på skolorna.

– I skolan idag är vi ofta duktiga på att uppmuntra elever för deras resultat, men vi är inte lika duktiga på att uppmuntra elever som kommer i tid, engagerar sig i arbetet och är goda kamrater. Vi behöver jobba mer med vägledning istället för tillsägelser och öka den positiva andan, säger hon.

– Genom att jobba på det här sättet kan vi skapa mer tillgängliga lärmiljöer, nå eleverna på ett tidigt stadium och på olika sätt öka förutsättningarna för alla elevers lärande.

Arbetet med projektet Praktisk värdegrund startar i januari 2017 och ska redovisas till Skolverket i höst.

Mer information:

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Huvudmän kan söka bidrag för insatser med syfte att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. Skolverket har beviljat 99 huvudmän bidraget för hälsofrämjande skolutveckling. Totalt inkom ansökningar från 564 huvudmän. Läs mer på www.skolverket.se/skolutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy