Skip to main content

Mod och tillit bygger starkt medarbetarskap

Nyhet   •   Jan 23, 2017 14:11 CET

Sara Dahl, rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad

Nöjda medarbetare som trivs och utvecklas på sin arbetsplats lägger grunden för en bra skola. Det är Sara Dahl övertygad om. Sedan hon blev rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad 2014 har hon lagt stort fokus på att utveckla medarbetarskapet på skolan, där frihet under ansvar är ledord.

Effekterna av Sara Dahls ledarskap är tydliga. I förra årets medarbetarundersökning var siffrorna skyhöga, och hon berättar gärna om hur hon ser på sitt ledarskap och sin organisation.

– Medarbetarskap handlar om ansvarsfördelning. Ett exempel är att det är du och ingen annan som ansvarar för att du trivs, och i gengäld har du som medarbetare goda möjligheter att vara med och påverka. Ansvaret för att vi har en bra arbetsmiljö på skolan är gemensamt, säger Sara Dahl.

– För att det ska fungera i praktiken måste jag som ledare och rektor vara väldigt lyhörd inför de diskussioner och önskemål som uppkommer. Det kan vara allt ifrån att någon vill ha ståskrivbord till att vi ska ha en annorlunda schemaläggning eller prova ett nytt arbetssätt, säger hon.

Lärarna styr över sin tid

I november kom det önskemål från lärare om att ta bort delar av den reglerade arbetstiden, den tid som lärarna arbetar på skolan när de inte undervisar. Nu har Sara Dahl infört att lärarna själva förfogar över den tiden, disponerar den efter behov och jobbar varifrån de vill.

– För mig är det ett exempel på frihet under ansvar, och jag har fullt förtroende för mina medarbetare. Nu testar vi att köra utan ramtider under våren och utvärderar sen hur det fungerar. Visst krävs det lite mod att våga testa nya saker och gå ifrån det invanda, men det är så vi utvecklas, säger hon.

Maria Andersson är inne på sitt fjärde år som lärare på Drottning Blanka i Halmstad. Hon tycker att det bästa med sin rektors ledarskap är hennes förmåga att få medarbetarna att växa.

– Hon ger mig en boost att vilja prestera och vara bäst på allt. Hon lyckas med det jag som lärare varje dag försöker göra i klassrummet. Friheten vi har är också värdefull, jag känner att jag har stora möjligheter att påverka både mitt eget arbete och skolans utveckling. Samtidigt har jag hela tiden ett stöd att falla tillbaka på, säger Maria Andersson.

– Som ledare ser Sara den stora bilden och hennes beslut grundar sig alltid i vad som är bäst för eleverna, säger hon.

Avsatt tid för kollegialt lärande

2016 var Sara Dahl nominerad till AcadeMedias ledarskapspris i kategorin årets kommunikatör. Kommunikation är oljan som får kugghjulen att snurra på Drottning Blanka i Halmstad.

– Det säger ju sig självt att det är otroligt viktigt att ha god kommunikation, och då gäller det också att skapa rätt förutsättningar för det. En sak som vi har infört är att vi varje onsdag har tre timmar som helt är vikta åt kollegialt lärande. Då jobbar vi med frågor och områden som jag väljer ut, givetvis i samråd med medarbetarna, berättar hon.

Resultaten i den senaste medarbetarundersökningen visar bland annat att medarbetarna tycker att Sara Dahl på ett bra sätt leder arbetet mot högre måluppfyllelse. För Sara är det viktigt att bidra till att utmana lärarna i deras profession.

– I det pedagogiska ledarskapet har jag ett stort ansvar för mina medarbetares utveckling. Det ligger på mitt bord att utmana dem, det gör jag bland annat genom att vara med på lektioner och ha dialog med både lärare och elever kring hur undervisningen kan bli ännu bättre. Just nu jobbar vi med undervisningsutvärdering, utifrån vilken vi ska hitta fokusområden för varje lärare, säger hon.

Öva på att skryta

I vår ska Sara Dahl införa ett nytt moment på skolan. Alla medarbetare ska på tre minuter presentera något de är riktigt bra på, inför sina kollegor.

– Det är oftast svårare att prata om saker man är riktigt bra på. Det är första gången vi testar detta men jag tror att det är viktigt att våga göra det, både för varje individ, men också för skoldebatten i stort. Det finns så mycket kompetens i vår profession och genom att prata mer om allt bra som görs kan vi förmedla en annan bild av svensk skola, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy