Skip to main content

Ny YH-utbildning ska ge fler lärarassistenter

Nyhet   •   Jan 30, 2018 14:39 CET

Till hösten startar Vårdyrkeshögskolan två utbildningar till lärarassistenter – en i Linköping och en i Stockholm. Frågan om att införa lärarassistenter som en yrkeskategori i skolan har varit het de senaste åren och har av många lyfts fram som en åtgärd för att komma till rätta med lärarbristen.

Yrkeshögskoleutbildningen (YH) är på distans och sträcker sig över ett år. Totalt kommer Vårdyrkeshögskolan att erbjuda 140 studieplatser under 2018 och 2019.

– Det är första gången som lärarassistenter utbildas inom ramen för yrkeshögskolan och det känns naturligtvis väldigt inspirerande att vara med och sätta en branschstandard. Efterfrågan på lärarassistenter är oerhört stor i hela landet, säger Malin Nylén, utbildningsansvarig på Vårdyrkeshögskolan i Linköping.

Bidra till att höja skolors kvalitet

Utbildningen innehåller kurserna Skolans organisation och uppdrag, Skolan som mötesplats, Digitala verktyg och medier i skolan, Skolans administration samt Lärarassistent i praktiken. Utöver det ingår även praktik (LIA) på skolor och ett examensarbete.

– Idén med lärarassistenter är givetvis att de ska bidra till att höja kvaliteten i skolan som helhet genom att avlasta lärare så att de får mer tid att utföra sitt uppdrag. För att kunna göra det behöver lärarassistenterna ha kunskaper inom många olika områden, säger Malin Nylén.

Tanken med LIA är både att de blivande lärarassistenterna ska lära känna skolans verksamhet och att skolor ska få möjlighet att bidra i arbetet med att utforma yrkesrollen.

– Förhoppningen är att skolor ska märka vad yrkesrollen kan bidra med, exempelvis i form av minskad arbetsbelastning och stress för lärare. Olika skolor har olika behov och därför är det viktigt att de är delaktiga i utbildningen, säger Malin Nylén.

Stor efterfrågan

Precis som inför starten av varje yrkeshögskoleutbildning ligger en gedigen kartläggning till grund. Rapporter har analyserats och undersökningar har genomförts för att utreda vilka behov som finns.

– Det råder inga tvivel om att lärarassistenter är efterfrågade, framför allt av skolor men också av politiker och olika intresseorganisationer. Det finns en utbredd vilja att satsa på yrkesrollen och de som går utbildningen har med all sannolikhet goda möjligheter att få jobb, säger Malin Nylén.

– Sen är det viktigt att påpeka att lärarassistenter inte ensamt kommer att lösa lärarbristen, det ska snarare ses som en av många åtgärder. Men med utbildade och kompetenta lärarassistenter finns alla chanser att avlasta och underlätta för lärare. En rektor berättade att hennes anställda lärarassistent även blir en konkurrensfördel vid rekrytering av ny pedagogisk personal.

– Det känns riktigt bra att vi har fått klartecken att starta och jag hoppas att vi kan utbilda ännu fler de kommande åren, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.