Skip to main content

Pedagogiska ledare driver utvecklingen på NTI-skolan

Nyhet   •   Dec 16, 2015 17:00 CET

I grundskolan och gymnasieskolan finns förstelärare som har ett särskilt ansvar för att driva den pedagogiska utvecklingen. Vuxenutbildning på entreprenad omfattas däremot inte av den statliga förstelärarsatsningen, men det stoppar inte NTI-skolan som valt att satsa ändå – motsvarigheten kallas pedagogiska ledare.

– Man kan säga att de pedagogiska ledarna är vår motsvarighet till förstelärare och deras uppdrag hos oss är framför allt att utveckla det kollegiala lärandet. Vi har hittat ett bra upplägg där de samarbetar med skolledarna, de driver det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans, säger Andreas Stenberg som är utbildningsansvarig på NTI-skolan.

NTI-skolan erbjuder distansutbildningar för vuxna och har fler än 200 kurser i utbudet. Man började jobba med pedagogiska ledare för två år sedan och effekterna är tydliga - fler studerande når målen och det har skapats bättre strukturer för att planera, följa upp och utvärdera undervisningen.

– Vi ser också en tydlig utveckling av det kollegiala lärandet och samarbetet mellan både arbetslag och ämnen har ökat sedan vi började jobba med pedagogiska ledare, säger Andreas Stenberg.

Snabb utveckling

Lena Ericsson är en av tre pedagogiska ledare på NTI-skolan, de andra är Anna Strömberg och Joakim Bodén. Hon jobbar i Umeå tillsammans med ett 50-tal andra lärare och hon tycker att distansundervisningen som utbildningsform har utvecklats mycket de senaste åren.

– När jag började jobba på NTI-skolan för åtta år sedan var det mycket mail-korrespondens mellan lärare och studerande och det var betydligt mer traditionell ”läsa i boken”-undervisning. Idag har vi teknik som gör att vi kan skapa klassrumslika situationer med möjlighet till bra interaktion och vi jobbar mer med filmer i undervisningen. Utvecklingen går snabbt framåt, säger hon.

De pedagogiska ledarna och skolledarna, som är ansvariga för ett antal arbetslag vardera, tar gemensamt fram mål för varje verksamhetsår och skapar en tidplan för hur och när arbetet med lärarna ska genomföras. Lena Ericsson tycker att det finns en stor vilja att testa nya saker bland lärarna.

– Vi som är pedagogiska ledare tar fram områden som vi vill jobba extra mycket med och vår uppgift är att inspirera våra kollegor och även snappa upp de idéer som finns. Sen ska vi se till att detta förs vidare ut i organisationen.

– Införandet av pedagogiska ledare har skapat en framåtanda i arbetslagen, de flesta blir ju lärare för att man vill jobba med undervisning och för att man tycker det är spännande att vara med och diskutera hur undervisningen kan utvecklas, säger hon.

Tekniken skapar utvecklingsmöjligheter

Ett av områdena som de pedagogiska ledarna har fokuserat på att stärka är betyg och bedömning med fokus på samsyn och likvärdig bedömning. Ett annat område är teknik och undervisning där det handlar om att samtliga lärare ska ha den baskunskap som krävs för att exempelvis skapa filmer som undervisningsmaterial.

– Parallellt med detta jobbar skolledarna med andra områden för att stärka den pedagogiska utvecklingen, på individ- och gruppnivå. Vi vill ju givetvis att lärarna ska lära av varandra, vi har många som kan mycket inom olika områden, det behöver vi bli bättre på att nyttja för att stärka helheten, säger Andreas Stenberg.

I år och nästa läsår gör NTI-skolan en satsning på att skapa mer undervisningsmaterial till sina studerande. Lärarna spelar in olika typer av filmer som ett led i att också stärka undervisningen och kontakten mellan lärare och studerande.

– Det kan vara laborationsfilmer i kemi men det kan också vara enklare PowerPoint-filmer med instruktioner. Tekniken skapar nya möjligheter som gör att distansundervisningen hela tiden tar stora kliv framåt, säger Lena Ericsson.

Vilka fokusområden de pedagogiska ledarna ska jobba med bestäms inför varje verksamhetsår och Andreas Stenberg är säker på att utvecklingsarbetet gynnar både lärare och studerande.

– Absolut. Att låta våra pedagogiska ledare driva utvecklingen är bra för hela vår verksamhet. Det finns alltid områden att förbättra och exakt vilka fokusområden våra pedagogiska ledare ska jobba med framöver återstår att se, säger han.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy