Skip to main content

Pysslingen deltar i ny satsning på professionsutveckling

Nyhet   •   Feb 17, 2016 08:41 CET

Samarbetet mellan lärarutbildningar och utbildningsverksamheter behöver stärkas. Därför har Södertörns högskola, tillsammans med fyra huvudmän, startat fyra Centrum för Professionsutveckling (CPU). Pysslingen ska vara med och driva ett CPU och målet är att skapa miljöer där studenter, lärare, fritidspedagoger, förskollärare, lärarutbildare och forskare möts. 

Igår presenterades satsningen på en invigning på Södertörns högskola i Flemingsberg. Elisabet Langmann, forskare i pedagogik och lektor vid Södertörns högskola, tycker att upplägget är spännande. 

– Jag tror att detta kan leda till fler praktiknära forskningsprojekt samt att den forskande attityd som finns på högskolan smittar av sig på verksamheterna. Ett tätare och mer strukturerat samarbete mellan lärarutbildningar och verksamheter är efterlängtat både av studenter, högskolor och verksamheterna själva, säger hon. 

Studenternas praktik är central 

Ett av målen med satsningen är att hitta stabila och lärande miljöer för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). De fyra huvudmännen ställer upp med så kallade övningsskolor där studenterna ska göra sin praktik. På de förskolor och skolor som deltar får utvalda pedagoger gå en handledarutbildning. 

I ett första skede tar 22 förskolor och skolor inom Pysslingen emot sammanlagt 30 studenter som utbildar sig till förskollärare och lärare i årskurserna F-3. Lika många beräknas tillkomma varje år fram till 2019. 

Lena Forsberg, utvecklingsstrateg på Pysslingen Förskolor, ser flera potentiella vinster. 

– Lärarstudenter har alltid gjort praktik men det vi skapar nu är ett tydligare samarbete mellan olika aktörer där praktik och teori möts. Tidigare har studenterna varit knutna till en specifik enhet, nu har vi helt andra möjligheter till dialog och utveckling inom vårt CPU. För oss är det också en chans att vara med och påverka innehållet på lärarutbildningen utifrån de behov som vi ser i våra verksamheter, säger hon. 

– Dessutom kommer vi ha träffar för våra handledare så att de kan utbyta tankar och erfarenheter kring sina handledaruppdrag, det har inte funnits tidigare. 

Skapa bättre övergångar 

Studenterna knyts till ett Centrum för Professionsutveckling strax efter att de påbörjat sin utbildning. De får snabbt kontakt med sin handledare samt den förskola eller skola de ska göra sin praktik på. Pysslingen kan vara med och styra innehållet i elevernas VFU. 

– Utöver de lärandemål som högskolan har vill vi lägga särskilt fokus på att utveckla studenternas undervisningsskicklighet och ge dem verktyg som rustar dem för yrkeslivet. Det är ofta svårt för en nyutexaminerad student att kastas in i en verksamhet efter avslutad utbildning, nu har vi chansen att göra den övergången bättre, säger Ingela Hamlin, kvalitetschef på Pysslingen Skolor. 

– Inom Pysslingen har vi också en stor mångfald av verksamheter som vi kan erbjuda studenterna. De kan ha sin verksamhetsförlagda undervisning på olika förskolor och skolor samtidigt som de ingår i samma CPU under hela sin utbildning. 

Enligt Lena Forsberg är det inte bara studenterna som gynnas av upplägget. 

– Tillsammans med Södertörns högskola kan vi ordna föreläsningar, seminarier och workshops för våra förskollärare och lärare, och detta kan göras tillsammans med studenterna. Sen är det naturligtvis en chans för oss att visa studenterna hur Pysslingen är som arbetsgivare och hur vi jobbar, säger hon. 

Satsningen sker inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor, som är en nationell regeringssatsning som sträcker sig till 2019. Flera universitet och högskolor deltar. CPU involverar verksamheter från förskolan till gymnasiet. Förutom Pysslingen deltar även Huddinge kommun, Salem kommun och Järfälla kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy