Skip to main content

”Rätt kompetens på rätt plats”

Nyhet   •   Jan 04, 2017 09:51 CET

Rätt kompetens på rätt plats har varit framgångsreceptet för Ella Johansson sedan hon tog över som verksamhetsledare för Hermods Meritportfölj i Jönköping i maj 2015. Istället för att alla ska göra lite av allt har hon valt att göra sina medarbetare till specialister inom olika områden.

Hennes sätt att organisera arbetet ger resultat. Fler deltagare når målen med insatserna inom den angivna tidsramen och det finns en tydlighet kring vem som gör vad i processen.

– Våra deltagare kommer till oss från Arbetsförmedlingen. Vi har två månader på oss att göra en personlig bedömning, validera yrkeskunskaper, kartlägga kompetenser, bedöma nivå på kunskap inom ett särskilt yrkesområde samt ge studie- och yrkesvägledning, berättar Ella Johansson.

– Vårt uppdrag är att staka ut en väg framåt för deltagarna för att de ska kunna gå vidare till jobb eller kompletterande studier, säger hon.

Nya deltagare varje måndag

Varje måndag kommer nya deltagare till Hermods Meritportfölj i Jönköping. Ibland är de fem, ibland 15. Alla följer en tydlig kedja med insatser och det är den kedjan som Ella Johansson lagt mycket krut på att effektivisera.

– Tidigare hade våra samordnare ansvar för ett antal deltagare genom alla stegen, nu har en samordnare istället ansvar för fler deltagare men bara under ett steg i processen. När de är klara där skickas de vidare till nästa steg där en ny samordnare tar över. Det gör att vi bättre kan utnyttja varje medarbetares unika kompetens, den som är särskilt duktig på att jobba med exempelvis yrkesbedömning gör det fullt ut, säger hon.

Många som kommer till Hermods Meritportfölj är nyanlända. En del har med sig både utbildning och yrkeserfarenhet i bagaget medan andra saknar båda delarna. För Ella Johansson och hennes kollegor gäller det att verifiera vad deltagarna kan och vad de behöver komplettera.

– Vissa branscher har en branschmodell där det tydligt framgår vilka krav man ska uppfylla för att jobba med yrket i Sverige. Men många gånger saknas det en branschmodell och då går vi vidare till att göra yrkeskunskapsbedömning som ofta sker i samarbete med företag som kan ställa de rätta frågorna till deltagarna, för att bedöma deras kunskaper inom specifika områden, säger Ella Johansson.

Kontakten med näringslivet viktig

När en deltagare har gått igenom de olika stegen i Meritportföljen så ska bilden ha klarnat. I vissa fall behöver de komplettera genom att göra praktik, i andra fall handlar det om ytterligare utbildning för att nå rätt behörighet. Kontakten med näringslivet är helt avgörande för att allt ska fungera.

– Vi är med på jobbmässor, vi är med på olika morgonmöten där vi träffar företag och vi har en medarbetare som åker runt till företag och presenterar vad vi gör. Här har vi också en fördel av vårt sätt att organisera oss

– En viktig sak att förmedla är att våra deltagare har kompetens, i många fall behöver inte företag lära dem något som vid vanlig praktik, säger Ella Johansson.

Språkstöd finns

Deltagarnas språkkunskaper är ofta begränsade, men hos Hermods Meritportfölj finns språkstöd att få.

– Den som vill kan få med sig språkstöd till en yrkeskunskapsbedömning på ett företag, till exempel. Allt handlar om att vi ska kunna ge tydlig information till deltagarna så de förstår vilka förväntningarna på dem är. En del känner osäkerhet inför att få sina kunskaper bedömda, många saker skiljer sig mycket mellan Sverige och exempelvis Syrien, varifrån många kommer just nu, säger hon.

Nästa måndag kommer nya deltagare till Ella Johanssons team. Innan nästa onsdag ska kartläggningen vara klar och på fredagen sammanfattas veckan och medarbetarna säkerställer att allt är genomfört i rätt tid.

– Våra regelbundna möten hjälper oss att prioritera rätt. Vi har tagit fram tydliga verktyg, alla vet precis hur vi jobbar och om andra som jobbar med Meritportföljen på andra orter i landet vill ta del av våra arbetssätt är det bara kul. Alla har olika lokala förutsättningar, men allt kan anpassas efter den egna verksamheten, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy