Skip to main content

Respekt är ledordet på Vittra Jakobsberg

Nyhet   •   Okt 25, 2016 08:33 CEST

Mary Juusela föreläser för eleverna på Vittra Jakobsberg

– Vi elever säger nog ofta saker till varandra utan att riktigt tänka på vad vi säger. Det kanske är på skämt när någon exempelvis säger ”bögjävel”, men det finns alltid någon som känner sig träffad och det kan skapa ett utanförskap, säger Sofiah Al-Musawy som går i åttan på Vittra Jakobsberg.

Det här läsåret satsar Vittra Jakobsberg stort på frågor som rör utanförskap i olika former, med extra fokus på främlingsfientlighet och rasism. Nu i oktober har Mary Juusela, kvinnan bakom organisationen Lika olika, varit på skolan och föreläst för elever, pedagoger och föräldrar.

– Ett av våra fokusområden är att alla som vistas på skolan ska ha respekt för varandra. Vi började jobba mer främjande och förebyggande med de här frågorna redan förra läsåret eftersom vi kände att det ibland var ett hårt klimat bland eleverna, även det som sägs med skämtsam ton kan såra och det måste vi prata om, säger Shaadia Lindfors som är rektor på Vittra Jakobsberg.

Alla är involverade

Mary Juusela har besökt skolan i flera omgångar, i ett första skede genomförde hon enkäter och intervjuer med både elever och pedagoger. Stefan Backe, biträdande rektor på Vittra Jakobsberg, berättar.

– Utifrån de svar hon fick in via enkäterna och intervjuerna jobbade hon fram frågeställningar som var relevanta för just oss. Ett skräddarsytt material. Anledningen till att vi har valt att samarbeta med Mary Juusela är att det hon gör känns gediget och att både elever, pedagoger och föräldrar är involverade i arbetet, säger han.

Adrian Azizi går i årskurs 9 och han tycker att det är bra att hans skola satsar mycket på frågor som rör utanförskap, rasism och fördomar. Han var dessutom en av eleverna som blev intervjuade av Mary Juusela.

– Hon ställde frågor om hur man känner sig i skolan, om arbetsro och om man märkte ifall någon var utanför, helt enkelt hur vi behandlar varandra, säger han.

Jobbat med scenarier

Både Adrian och Sofiah tycker att klimatet på deras skola är bra, men att frågorna ändå är viktiga att ta upp. I mötena med Mary Juusela har eleverna bland annat fått jobba med olika vardagsscenarier.

– Det var ett scenario med en kvinna som blev utsatt för rasism på stan. Då skulle vi diskutera hur man kan agera i en sådan situation. Ska man göra något trots att man är rädd? Vi fick med oss lite olika verktyg, till exempel att man kan ta kvinnan åt sidan och prata med henne efteråt om man inte känner att man vågar säga ifrån just när det sker, berättar Sofiah Al-Musawy.

Stefan Backe fyller i.

– Budskapet var att man alltid kan agera på något sätt, även om det inte handlar om att avbryta en pågående situation. Och att till synes små handlingar kan betyda väldigt mycket för någon som är utsatt.

Att skolan har haft frågor kring utanförskap högt upp på agendan hela hösten har redan haft inflytande på eleverna menar Adrian och Sofiah. De tycker sig se att många tänker efter en extra gång innan de säger något, och att de hårda orden mellan elever har minskat. Arbetet har dessutom lett till många diskussioner om vad rasism och fördomar egentligen bottnar i.

– Alla har fördomar, det viktiga är att våga inse att de kanske inte stämmer. Människor är ofta rädda för det de inte förstår, de som ser annorlunda ut, de som beter sig annorlunda och de som kommer från andra kulturer, säger Adrian Azizi.

– Att acceptera att de fördomar man har kanske inte stämmer är viktigt. Rasism uppstår när man låser fast sig i hur man tror att saker är, säger Sofiah Al-Musawy.

Arbetet fortsätter

Stefan Backe och Shaadia Lindfors betonar att arbetet med frågor som rör utanförskap och alla människors lika värde inte är något som bara drivs en kort tid som ett projekt, det måste integreras i verksamheten och pågå hela tiden.

– Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett värdegrundsuppdrag. Vi har ett tydligt ansvar, men den största förändringen sker hemma vid köksbordet, något som Mary Juusela påpekade. Det är därför det är bra att vi har med oss föräldrarna i detta, säger Stefan Backe.

Shaadia Lindfors berättar att de föräldrar som var med på den föreläsning som Mary Juusela höll gillar skolans satsning.

– Vi har bara fått positiva reaktioner, det känns kul. Utmaningen nu är att hålla arbetet vid liv, det är lätt hänt att man gör punktinsatser. Och även om vi inte har några stora problem på vår skola så är det viktigt att jobba förebyggande. Vårt fokus på de här frågorna fortsätter i olika former, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.