Skip to main content

Rivstart på läsåret för Vittras medarbetare

Nyhet   •   Aug 13, 2015 16:19 CEST

I år får Vittras medarbetare en annorlunda start på läsåret. Över 600 medarbetare från samtliga 26 skolor träffas under tre dagar för att jobba med Vittras nya pedagogiska plattform. Arbetet med att ta fram gemensamma kärnvärden, verktyg och arbetssätt har pågått det senaste året och nu ska det omsättas i praktiken.

– Vi har diskussioner, övningar och workshops tillsammans med ledning, kvalitetsstab, lärare och rektorer. Vi fokuserar på allt ifrån organisation och systematiskt kvalitetsarbete till kultur och kommunikation, säger Susana Olsson Casas, utbildningsdirektör på Vittra.

Vittra är indelat i olika regioner och varje region har en egen heldag. Syftet är att skapa större förståelse, enhetlighet och tydlighet kring vad Vittra står för och hur man ska jobba.

– Vi gör bra saker på alla våra 26 skolor. Det vi har gjort nu det senaste året är att vi har samlat de bästa verktygen och arbetssätten och bestämt att de ska bli gemensamma för alla våra skolor. Det kan till exempel handla om hur man startar ett läsår på bästa sätt, hur man bäst följer upp elevernas kunskapsresultat och hur man bäst grupperar elever för att skapa god undervisning, berättar Daniel Eskilson, vice VD på Vittra.

Gemensamma ramar

Konceptet innebär tydliga gemensamma ramar och riktlinjer men också stor frihet för varje skola att själv forma sin verksamhet. Malena Persson, arbetslagsledare och lärare i idrott och engelska på Vittra Södermalm, tycker att satsningen är bra.

– Nu får vi samma grund att stå på. Det är bra med tydlighet, inte minst för nya medarbetare som får en riktigt bra start i och med detta. Jag tror att det blir lättare att lära av varandra också, när vi exempelvis har samma benämningar på saker vi gör på olika skolor, säger hon.

Emma Palmqvist, lärare i matematik på Vittra Södermalm, gillar också den nya gemensamma pedagogiska plattformen.

– Man slipper uppfinna hjulet flera gånger och det finns en trygghet i att vi jobbar på samma sätt på alla skolor. Från den här dagen tar jag framför allt med mig diskussionerna om och verktygen för återkoppling till elever, säger hon.

Anna Cederwall, rektor på Vittra Väsby, har jobbat inom Vittra i 15 år.
– Det här ger en otrolig kraft inför det nya läsåret. Vi har länge funderat på hur vi kan skapa tydligare strukturer och ramar så detta är precis vad vi behöver. Att exempelvis definiera och konkretisera Vittrakulturen kommer ha stor effekt på verksamheten. Det är viktigt att samla alla medarbetare kring en gemensam målbild och ett gemensamt förhållningssätt samtidigt som friheten och kreativiteten finns kvar, säger hon.

Från teori till praktik

Arbetet med att ta fram och sammanställa de nya verktygen har gjorts tillsammans med skolorna. Varje skola har också haft en partnerskola som man jobbat tillsammans med i processen. Om en vecka kommer eleverna tillbaka till skolan och då ska arbetet börja synas i klassrummen.

– Förändringarna kommer bli olika stora för olika skolor. Många gör redan mycket av det som ingår i den nya pedagogiska plattformen och behöver kanske bara justera vissa moment. För andra skolor blir det en något större omställning. Men allt har gått över förväntan och det ska bli fantastiskt spännande att äntligen köra igång, säger Susana Olsson Casas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy