Skip to main content

Samarbete mellan skolformer ska ge bättre mattekunskaper

Nyhet   •   Jan 27, 2017 14:09 CET

Den 7 februari presenterar Ifous rapporten "Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande vid start av gymnasiet".

Vilka matematikkunskaper från grundskolan har eleverna med sig när de börjar på gymnasiet? Vilka uppgifter har elever lätt respektive svårt för? Det har det fristående forskningsinstitutet Ifous analyserat. Tisdagen den 7 februari presenteras resultatet i en rapport på ett seminarium i Stockholm.

Analysprojektet är ett samarbete mellan Ifous och de fem skolhuvudmännen AcadeMedia, Stockholms stad, Kunskapsskolan, Nacka kommun och Helsingborgs stad. Resultaten från 30 000 diagnostiska matematikprov som nyblivna gymnasieelever har gjort de sex senaste åren ligger till grund för analysen.

– Idén med det här projektet är att ta fram ett bra underlag för vidare diskussion om hur vi kan fortsätta utveckla matematikundervisningen i Sverige, och hur grundskolan och gymnasieskolan kan samverka för att överbrygga de kunskapsluckor som identifieras hos nyblivna gymnasieelever, säger Petter Brobacke, ansvarig för forskning och utvecklingsfrågor på AcadeMedia.

Projektet, som ingår i Ifous fokuserar, är en del i det partnersamarbete som Ifous och de fem skolhuvudmännen inledde för ungefär ett år sedan. På seminariet den 7 februari ska Anette Jahnke, processledare på Ifous, presentera en rapport med slutsatserna av analysen, och lärare och rektorer från flera grund- och gymnasieskolor ska delta i ett panelsamtal.

”Viktig kunskap för oss lärare”

Ann-Sofie Berg är regional utvecklingslärare i matematik inom Vittra. Hon tror att analysens resultat kan ge värdefull kunskap.

– För oss lärare är det naturligtvis intressant att få återkoppling kring vilka områden inom matematikundervisningen som elever har lättare och svårare för när de börjar gymnasiet. Överhuvudtaget tror jag att det är bra om grundskolan och gymnasieskolan kan samarbeta mer kring elevernas kunskapsutveckling, säger hon.

Cecilia Eriksson, förstelärare i matematik på Alfaskolan i Solna som ingår i Pysslingen Skolor, är inne på samma spår.

– Det är naturligtvis viktigt att belysa varför elever kan ha svårare för vissa delar inom matematiken, för att i nästa steg kunna analysera vad det är i undervisningen som kan utvecklas och underlätta lärandet. Framför allt tycker jag att det är intressant att titta på grundläggande förståelse inom taluppfattning, säger hon.

– Det finns samarbeten mellan grundskolor och gymnasieskolor redan idag, men det är viktigt att skapa strukturer och förutsättningar som inte är beroende av enskilda lärare och rektorers initiativ. Detta kan stödja att, på ett mer övergripande plan, ta ett gemensamt och mer långsiktigt ansvar för elevernas kunskapsutveckling, säger Cecilia Eriksson.

Här hittar du den formella inbjudan till seminariet och information om hur du anmäler dig.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy