Skip to main content

Samhällsorientering ger effektivare Sfi-utbildning

Nyhet   •   Nov 06, 2017 17:05 CET

Artikel från AcadeMedias kvalitetsrapport 2016-17.

På Eductus i Avesta har man hittat ett upplägg som gör att de som läser svenska för invandrare (sfi) blir färdiga med sin utbildning allt snabbare. Förklaringen ligger i att alla deltagare sedan augusti 2016 läser fem veckors samhällsorientering på heltid innan de påbörjar sina ordinarie sfi-studier.

Arbetssättet med samhällsorientering har bland annat resulterat i att fler går färdigt sfi-utbildningen och att köerna till sfi-utbildningarna i kommunen har minskat.

– Vi kartlägger deltagarnas förkunskaper och säkerställer att de får en sfi-undervisning på rätt nivå. Det är viktigt för deras motivation och utveckling. Vi genomför intervjuer, nivåtester och validerar utbildningsbakgrund. En del i arbetet är också att se vilka mål deltagarna själva har med sina studier, så att vi kan individanpassa undervisningen, säger Sandra Michols, skolledare på Eductus i Avesta.

Undervisning på svenska och modersmål

I samhällsorienteringen ingår både baskunskaper i svenska och kunskap om hur olika delar av det svenska samhället fungerar. Undervisningen sker på svenska med språkstöd på modersmål. Utvärderingar visar att samhällsorienteringen förbereder deltagarna väl inför deras vidare sfi-studier.

– Samhällsorienteringen, tillsammans med kartläggningen, ger oss goda möjligheter att i nästa steg placera deltagarna i rätt sfi-grupp, en bedömning som annars kan vara svår att göra. Samtidigt får de en språklig grund att stå på redan innan de börjar på sfi. Vi ser att antalet timmar som deltagarna behöver för att få sitt slutbetyg i sfi har halverats sedan vi började jobba med samhällsorientering på det här sättet, säger Mona Bodin, biträdande rektor på Eductus i Avesta.

Avesta har tagit emot många nyanlända de senaste åren och att de snabbt lär sig språket och går vidare till studier eller jobb är viktigt, både för individen och kommunen. Var femte vecka påbörjar runt 50 deltagare sin samhällsorientering.

– Vi har hittat en struktur som tydligt gynnar våra deltagares motivation och förbättrar deras förutsättningar att lyckas med sina sfi-studier, vilket i sin tur gör att de snabbare kan bli en del av samhället. Nu fortsätter vi att finslipa vårt upplägg med samhällsorientering kopplat till sfi, för att ytterligare effektivisera vägen in i samhället för nyanlända i kommunen, säger Sandra Michols.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.