Skip to main content

”Skolan är elevernas arbetsplats”

Nyhet   •   Nov 29, 2016 09:07 CET

Del 9 i artikelserien #iKlassrummet

På väggarna i Mikael Eklunds klassrum på LBS Kreativa Gymnasiet i Linköping sitter bildserier uppradade. Med snygg grafik visualiseras de olika moment som hans kurser innehåller, vad eleverna förväntas kunna vid olika tidpunkter, vilka produkter de ska skapa och vilka program de ska behärska.

Mikael Eklund undervisar i ämnena spelgrafik och media och han ser många fördelar med att göra kursinnehållet visuellt tydligt och lättöverskådligt för eleverna.

– Det är ett tänk som jag har med mig från reklambranschen, att få målgruppen att gå från att vara passiva mottagare av information till att bli aktiva köpare, i det här fallet köpare av kunskap. Genom att titta på grafiken på väggarna kan eleverna hela tiden se var de befinner sig, vilka steg de har klarat av och vilka de har framför sig, säger han.

20 års branscherfarenhet

Mikael Eklund hade jobbat som grafisk designer på olika byråer i 20 år när han valde att byta bana.

– Jag flyttade från Stockholm till Motala och reklammarknaden där var rätt begränsad, om man säger så. Men jag ville ha ett grafiskt jobb, så jag började jobba som lärare i spelgrafik på LBS i Motala. Först visste jag inte riktigt om läraryrket var något för mig, men när företag sen började höra av sig med jobberbjudanden så tackade jag nej till alla. Det var så roligt att jobba som lärare, jag var fast och har idag inga planer på att byta yrke, berättar han.

Idag jobbar Mikael Eklund som lärare i spelgrafik och media på LBS i Linköping. Spelbranschen växer och utvecklas ständigt, både i Sverige och internationellt. Att undervisa i ett ämne som hela tiden förändras är en utmaning.

– Man måste vara beredd på att saker och ting förändras från år till år. Om man inte har spelgrafik som ett stort intresse så är det nog svårt att inte bli gammal i gemet rätt fort. Man måste hela tiden ha blicken i horisonten och tycka om att utvecklingen går snabbt, säger han.
Att undervisa i spelgrafik och media skiljer sig en del från andra ämnen, menar Mikael Eklund.

– I mer traditionella ämnen, som svenska, matematik och engelska, finns det två slutmål, kunskap och betyg. I mina ämnen finns också ett tredje, nämligen elevernas portfolio. Under utbildningen förväntas de producera flera spel, från ax till limpa, och dessa blir deras portfolio som är viktig att ha när de senare söker jobb, säger han.

”Som en gummisnodd”

De elever som börjar på LBS har väldigt varierande förkunskaper i de ämnen som Mikael Eklund undervisar i. När han ska beskriva hur han gör för att möta alla elever där de befinner sig använder han en gummisnodd som metafor.

– Jag brukar se det som en gummisnodd där en del elever drar uppåt och andra drar neråt. Om det dras för mycket åt båda håll så spricker den till slut. Gummisnodden kan illustrera min kapacitet att möta alla elever, säger han.

– Jag behöver därför lägga min grundundervisning på rätt nivå och sen jobbar jag med särskilda utmaningar för elever som drar uppåt. Dessa kallar jag för ”skill challenges”. Och för de elever som har svårigheter inom något särskilt område kan det ibland räcka med att fokusera på de moment som de behöver kunna för att komma vidare.

Mikael Eklunds lektioner är uppdelade i teoretiska genomgångar, praktiska övningar och produktion. Oftast inleds varje nytt område med en föreläsning och tillhörande övning, och på de två efterföljande lektionerna ska eleverna producera med hjälp av nyförvärvad kunskap.

– Ibland kan vi behöva lägga mer tid på själva produktionen, exempelvis om vi jobbar med spelmotorer som är komplext, då kan vi behöva en hel månad. Det brukar eleverna gilla eftersom det ger utrymme att ta ut svängarna lite, säger han.

– En del elever tror ibland att det finns en färdigsnitslad bana som de ska följa, lite som orientering. Men så är det inte. Det som finns är ett antal ingredienser, vad det sen blir av dessa är mycket upp till eleverna själva.

Bredden är viktigast

I sin undervisning fokuserar han på att ge eleverna en bred bas att stå på, snarare än att förse dem med specialkunskaper inom specifika områden.

– Det är viktigare att få grunderna, sen kan de lära sig mer i den specifika bransch de hamnar i. När jag jobbade i branschen så träffade jag ofta nyutexaminerade studenter som hade stora kunskapsluckor i det vardagliga arbetet, många hade bara specialkunskaper. Jag tycker att spelgrafik på
gymnasiet ska liknas vid ett husbygge, man kan inte bara bygga massa hörn, man måste bygga klart hela grunden innan man bygger på höjden, säger han.

– Det finns också en poäng i att elever får prova på olika yrkesroller, allt från illustratör och tekniker till animerare, och i slutänden tryck och paketering. Det är delvis det som gör lärarjobbet unikt, man får jobba med hela bredden.

”Miljön signalerar förväntningar”

Den fysiska miljön på skolan är också något som engagerar Mikael Eklund. Efter 20 år i en bransch där moderna och funktionella kontor är standard har han många tankar om hur en skolas arbetsmiljö borde vara. Han är en drivande kraft i utformningen av lokalerna på LBS i Linköping.

– Jag tycker att vi ska tänka arbetsplats snarare än skola. Det frammanar en högre ambitionsnivå hos eleverna och de växer när det känns mer på riktigt. När de börjar här har de gått i en traditionell skola i nio år där arbetssätten i de flesta fall har varit rätt likartade. När de kliver in här vill jag att de ska känna att arbetslivet nalkas. Jag är övertygad om att motivationen ökar om miljön är snygg, genomtänkt och praktisk, säger han.

Förväntningar är viktigt. Utöver den fysiska miljön så är grafiken på väggarna i klassrummet också ett sätt för Mikael Eklund att visa eleverna att han har förväntningar på dem.

– De ser vilka steg de förväntas klara under hela utbildningen, och det är många. Men mitt enda egentliga krav på eleverna är att de ska göra sitt allra bästa, de måste försöka, säger han.

”Jag får vara med och påverka framtiden”

Efter ett antal år i läraryrket vet Mikael Eklund vad det är som får honom att känna att han lyckas med sin undervisning.

– Det största ögonblicket är när eleverna får aha-upplevelser, när någon kommer springande i korridoren och ropar ”titta, det blev som jag tänkte”. Det kan exempelvis vara när en elev på eget bevåg har klarat av att göra något som han eller hon har hittat på marknaden. Det är också en skön känsla när jag lyckas lotsa dem i mål, och tydligt kan visa, ”ser du, nu har du lyckats göra detta”. Då är det som allra roligast att vara lärare, säger han.

– Sen jag började jobba som lärare har jag fått en ny dimension i mitt yrkesliv. Jag får vara med och påverka framtiden, det känns riktigt bra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.