Skip to main content

Skolutveckling i fokus på AcadeMedias samhällsmarknadsdag

Nyhet   •   Maj 07, 2014 16:50 CEST

Ledarskap, utveckling och skoldebatten var viktiga ämnen på AcadeMedias samhällsmarknadsdag, som inleddes med en presentation av AcadeMedias kvalitetsrapport för 2013. I efterföljande paneldiskussioner med lärare, forskare, skolledare och medierepresentanter lyftes många olika frågor med ett gemensamt fokus – hur svensk skola kan utvecklas.

– Skolfrågan engagerar och berör många, därför är det viktigt att få med olika perspektiv i debatten som många gånger tenderar att vara rätt enkelspårig. Idag fick vi höra vad lärarna själva tycker om sina uppdrag och om den debatt de i allra högsta grad berörs av. Det är tydligt att de inte alltid känner igen sig i den negativa bild som media förmedlar av svensk skola, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia, när han sammanfattar dagen.

Röster från verkligheten
I lärarpanelen diskuterades bland annat resultaten från Lärardialogen, en undersökning bland 125 förstelärare inom AcadeMedia. Betygsfrågan är het i skoldebatten men enligt Lärardialogen anser 67% av de tillfrågade att den får oproportionerligt stort utrymme. Malin Cornwall från Fenestra Brottkärr är en av dem.
– Förr var betyget den enda rapporteringen föräldrarna fick, men idag finns ju en helt annan dialog. För oss lärare är det den formativa bedömningen varje dag som är viktigast, sa hon och fick medhåll från övriga paneldeltagare.

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, berättade om hur Tyskland klättrat i PISA, vilket tydligt visar att det går att stoppa den negativa spiralen och skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Jozefina Persson från Eductus i Borås blev intervjuad om vikten av SFI-undervisning (svenska för invandrare) av hög kvalitet. SFI har stor betydelse för integrationen i det svenska samhället och handlar om mer än att bara lära sig språket.
– Språket är såklart viktigt men det är lika viktigt att lära känna kulturen. På Eductus i Borås har vi lyckats nå bra resultat för att vi har skapat en kultur där deltagarna känner sig trygga, sa hon.

Stort engagemang för skolfrågor
Under dagen diskuterades också den negativa bilden av svensk skola som man ofta stöter på i media. Andreas Henriksson, debattredaktör på Dagens Samhälle, lyfte frågan i den avslutande paneldebatten.
– Att den offentliga sektorn alltid är i kris bottnar i medielogiken. Vi skriver inte om framgångssagor, trots att det finns massor med bra exempel. De är inte lika intressanta för oss journalister, så visst är det så att vi från mediehåll är med och spär på bilden av krisen i svensk skola.

Andreas Henriksson pratade även om det stora engagemang som finns för skolfrågor.
– I många andra sammanhang klagar man ofta på bristande engagemang, men för skolan är det enormt. Det bör man ta tillvara på som aktör på skolmarknaden.

I paneldebatten deltog även Nihad Bunar, professor i barn-och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia, och Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia. De fick alla frågan hur svensk skola kan utvecklas. Nihad Bunar tycker att mer fokus måste läggas på elever som nyligen anlänt till Sverige. 

– Vi måste bli bättre på övergången mellan förberedande undervisning och ordinarie undervisning. Här kan jag faktiskt sakna engagemanget från friskolorna som med sina innovativa metoder och resurser kan göra mer. Vi bör också basera fler åtgärder på forskning och det vi faktiskt vet, inte på vad vi tror, och vi behöver mindre ideologisk kamp.

Det gemensamma ansvaret för svensk skolas framtid fanns det enighet kring.
– Skolan ska kunna hantera alla de samhällsförändringar som sker, men inte ensam. Där har vi en del av problemet idag. Vi måste ha mer samverkan mellan olika aktörer, som alla vill skolan väl. Vi måste också våga skilja de bra skolorna från de dåliga och lära av de verksamheter som når goda resultat, sa Marcus Strömberg.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera