Skip to main content

Språkcentrum ska ge bättre studiehandledning på modersmål

Nyhet   •   Okt 18, 2016 11:35 CEST

På många skolor i Sverige finns det nyanlända elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål. Därför har AcadeMedia startat pilotprojektet AcadeMedia Språkcentrum, som ska göra det lättare för skolor att få tillgång till rätt kompetens utifrån sina behov.

– I praktiken fungerar det som så att Språkcentrum rekryterar och anställer studiehandledare som sen fördelas mellan våra skolor utifrån de behov som finns. I ett första steg är det åtta skolor i Göteborg som är med i projektet. Vi tror att detta kan leda till ökad kvalitet genom att studiehandledarna tillbringar mer tid med samma elever och undervisande lärare, säger Sara Olsson som är chef för verksamheten.

Egen organisation
Tidigare har den vanligaste lösningen varit att skolor hyrt in kompetens via kommunens egna språkcentrum. Sara Olsson ser flera fördelar med att AcadeMedia istället organiserar och fördelar kompetensen.

– På det här sättet kan vi knyta till oss de studiehandledare som våra skolor behöver till vårt egna Språkcentrum. Rektorerna på de skolor som ingår i projektet har meddelat vilka behov de har så vi vet vilken kompetens vi behöver anställa. AcadeMedia Språkcentrum blir spindeln i nätet, berättar hon.

Studiehandledning kan ske före, under eller efter lektioner, beroende på vad lärare och elev anser att de behöver. Till att börja med har AcadeMedia Språkcentrum anställt fem studiehandledare, med modersmålen somaliska, dari, arabiska och kurdiska.

– Det här upplägget ger oss en helt annan flexibilitet att möta de behov som finns på skolorna. Rektorerna på de åtta skolor i Göteborg som ingår i pilotprojektet har själva varit drivande i den här frågan och just nu gör vi en kartläggning av hur behoven ser ut i Stockholm och Malmö, säger Sara Olsson.

– Vi tittar också på möjligheterna att erbjuda studiehandledning som fjärrundervisning. Det skulle innebära att skolor i mindre kommuner och elever i mindre språkgrupper också kan få stöd genom AcadeMedia Språkcentrum.

Fungera som brygga
Studiehandledarnas främsta uppgift är att fungera som en brygga mellan de nyanlända eleverna och undervisande lärare. Därför finns det krav på deras kompetens.

– Helst ska de ha en pedagogisk bakgrund och ha tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att kunna vara just en brygga i klassrummet. En del av ansökningarna som vi har fått in har vi fått via Hermods vuxenutbildning och en del via Folkuniversitetets ”korta vägen”. Det är utlandsfödda akademiker som vill lära sig hur den svenska skolan och det svenska skolsystemet fungerar, säger hon.

Den studiehandledare som knyts till en specifik skola sätter sig ner med undervisande lärare och gör en planering. Läraren utvärderar sedan löpande hur det går och varannan vecka gör AcadeMedia Språkcentrum en uppföljning för att göra eventuella justeringar.

– Vår ambition med det här projektet är att skapa en struktur som gör att elever på våra skolor får handledning på sitt modersmål som är av hög kvalitet. Det system som hittills gällt innehåller en del organisatoriska svårigheter, exempelvis i form av tillgång till kompetent personal och logistiska utmaningar i genomförandet. Dessa tror vi att vi kommer runt nu och det ska bli spännande att utvärdera utfallet lite längre fram, säger Sara Olsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.