Skip to main content

Starkare styrkedja gav resultat

Nyhet   •   Jan 19, 2017 16:04 CET

Ett viktigt utvecklingsområde som lyfts fram inom AcadeMedia är att stärka styrkedjan. Men vad innebär det egentligen? Enligt AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg handlar det ytterst om att se till att alla jobbar med det viktigaste – på rätt sätt.

– För att styrkedjan ska fungera måste det finnas en bra dialog mellan olika nivåer i skolan. Man måste löpande följa upp att undervisningen fungerar och säkerställa att huvudman och skola ger goda förutsättningar för lärande. Helt enkelt ha ett gemensamt fokus på att få eleverna att lyckas, säger hon.

Fler tar examen

ingela-gullberg

En huvudman som har tagit stora kliv framåt när det gäller att stärka styrkedjan är IT-Gymnasiet. Det har i sin tur lett till kraftigt förbättrade resultat. 2014 tog 82,7 procent av eleverna på IT-Gymnasiets skolor examen, 2016 var motsvarande siffra 93,1 procent.

Roger Karlsson är verksamhetschef på IT-Gymnasiet. 2016 vann han årets kvalitetspris inom AcadeMedia för sitt arbete med att skapa en styrkedja som ger tydliga resultat. Han menar att syftet med att ha en stark styrkedja är enkelt – att skapa en så bra utbildning och undervisning som möjligt för eleverna.

I det arbetet finns det flera delar som är viktiga.

– Det mest centrala är den ständiga dialogen med rektorerna kring elevernas kunskapsutveckling. Vårt fokus på att 100 procent av eleverna ska nå målen finns i hela styrkedjan och genom att hela tiden prata om hur vi kan få fler elever att lyckas skapar vi positiva förväntningar som följer med ända in i klassrummet. I mina samtal med rektorerna är jag noga med att alltid lyfta framgångar och inte bara fokusera på de fall där vi inte når hela vägen, säger han.

Han menar att det bland annat handlar om att följa upp de aktiviteter som ger framgång.

– Man brukar prata om resultatdialoger och i mina ögon handlar det inte bara om att titta på de formella resultaten utan också på de aktiviteter man har genomfört för att nå goda resultat. Ju mer stringent man är i det arbetet, desto starkare blir styrkedjan, säger han.

Dialog om vad som är viktigt

Roger Karlsson

Inom IT-Gymnasiet har man varit tydliga när det gäller målbilden och de aktiviteter som måste genomföras, både på övergripande verksamhetsnivå och på varje enskild skola.

– Exempel på konkreta åtgärder som vi har gjort i vårt arbete för 100 procent måluppfyllelse är att vi har skapat gemensamma strukturer för kollegialt lärande, och tagit fram gemensamma uppföljningsverktyg. När man gör ett sådant arbete är det viktigt att hela tiden ha en dialog kring vad som verkligen är viktigt. Struktur och process alltså, kombinerat med dialog och tydlighet.

För att stärka styrkedjan har Roger Karlsson också flera inplanerade träffar med sina rektorer under året, utöver den täta dialogen i vardagen.

– Våra rektorsforum som arrangeras med alla rektorer flera gånger per år är ett exempel, våra inplanerade månadssamtal som följer en särskild struktur är ett annat. På dessa mer formella träffar diskuterar vi gemensamma frågor på en mer övergripande nivå, men dialogen kring skolornas och elevernas utveckling finns där varje dag, säger han.

– I vardagen är min mobiltelefon därför ett av mina viktigaste redskap, med hjälp av den kan jag hålla en tät kontakt med mina rektorer ute i landet. Jag coachar och stödjer dem i deras arbete, vi diskuterar stora och små frågor som hjälper dem att komma framåt, säger Roger Karlsson.

Konkreta mål

Roger Karlsson trycker mycket på betydelsen av att ha konkreta mål och en tydlig plan för hur man ska nå dem. Målen måste vara väl förankrade i hela styrkedjan, från huvudman hela vägen in till lärarna i klassrummen.

– Ett exempel på ett konkret mål skulle kunna vara att höja skolans resultat i matematik, en aktivitet för att nå dit kan vara att låta alla mattelärare gå matematiklyftet. Det följer man sen upp på två sätt, dels tittar man på hur rektorn upplever förändringen, dels på de formella resultaten i matematik.

Vinnaren av 2016 års kvalitetspris inom AcadeMedia slår sig inte till ro trots de framgångar IT-Gymnasiet kunnat uppvisa. Tvärtom.

– Vi har ett övergripande mål inom AcadeMedia att alla elever ska nå målen. Vi är naturligtvis glada när vi ser att vi tar kliv i den riktningen men nöjda kan vi inte vara förrän vi når hela vägen fram. Att ha en stark styrkedja är helt avgörande för arbetet med att skapa rätt förutsättningar för varje elev att lyckas, säger han.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy