Skip to main content

Tecken som stöd i barnens språkutveckling

Nyhet   •   Feb 10, 2017 08:53 CET

Pysslingen-förskolorna Fenix och Skattkistan i Kista utanför Stockholm satsar på barnens språkutveckling genom att utbilda alla pedagoger i teckenstödd kommunikation – TAKK. Arbetssättet är en del i förskolornas fördjupade språkprofil.

TAKK är en förkortning av ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”, och förskolornas pedagoger, som utbildats i arbetssättet, tycker att initiativet är bra.

– Det har varit en jättebra utbildning som på flera sätt bekräftat och förstärkt det arbetssätt som vi redan använder. De flesta tecken är ganska logiska och kommer naturligt när vi kommunicerar eller sjunger med barnen. Från och med nu kommer vi att kunna använda samma tecken inom arbetslaget så att vi kommunicerar med barnen på ett liknande sätt, berättar Sara Nyman som är förskollärare på Fenix.

En fördjupning av förskolornas språkprofil

TAKK-satsningen ligger i linje med Kistaförskolornas språk- och kommunikationsprofil. Här har man under hösten utvecklat lärmiljöerna och bland annat skapat bibliotek och läshörnor på alla avdelningar. Nu vill förskolans ledningsteam fördjupa inriktningen.

Lena Wikström som är utvecklingschef berättar att TAKK är tänkt att fungera som ett stöd till det talade språket.

– Det här är inte ett renodlat teckenspråk, utan i stället använder man vissa nyckeltecken som förstärker talet. Om en pedagog frågar om barnet vill ha mjölk till exempel, kan pedagogen samtidigt göra tecknet för mjölk. Det ger en visuell förstärkning. Barn lär ju med alla sinnen, och då är tecknet ytterligare ett intryck som vi lägger till, förklarar Lena Wikström.

Underlättar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn

Forskning har visat att TAKK är gynnsamt i språkutvecklingen för alla barn, men extra värdefullt för de barn som har annat modersmål än svenska. Med den här metoden vill man stärka alla barns förmåga att uttrycka sig.

– Nästan alla barn hos oss talar fler än ett språk. Genom TAKK vill vi gynna och förstärka dessa barns språkförståelse och språkinlärning. Men inte bara flerspråkiga barn har nytta av TAKK, även yngre barn som håller på att lära sig att prata kan få lättare att kommunicera och förstå budskap genom den här metoden, säger Lena Wikström.

Vill samverka med hemmen

Under våren kommer arbetslagen att genomgå ytterligare ett utbildningstillfälle för att hålla kunskaperna vid liv.

– Vi behöver hålla i det här, det är en färskvara. TAKK är någonting som vi ständigt behöver arbeta med för att det ska bli en naturlig del i lärandet. Därför vill vi gärna involvera familjerna i den här metoden. De föräldrar som tycker att det verkar spännande med TAKK får gärna hänga på och använda tecknen hemma, säger Lena Wikström.

Sara Nyman på förskolan Fenix instämmer:

– Vi kommer att ha veckans tecken här på förskolan som föräldrarna kan öva på och använda tillsammans med barnen på hemmaplan. På så vis ökar vi deras förståelse och delaktighet i vår verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.