Skip to main content

Välbesökt kvalitetsdag på Vittra Vallentuna

Nyhet   •   Sep 15, 2016 14:47 CEST

Idag fylldes aulan på Vittra Vallentuna av lokalpolitiker, rektorer från olika skolor, näringslivsutvecklare, kvalitetsutvecklare, verksamhetschefer och flera andra som var nyfikna på skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Hela Vallentuna är ju här, konstaterade rektor Elin Möller när hon hälsade alla välkomna.

I januari vann Vittra Vallentuna SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Den som får utmärkelsen får också i uppdrag att berätta om hur de jobbar med kvalitet. Anna De Geer från SIQ inledde dagen med att berätta om hur och varför de jobbar med utmärkelsen Bättre Skola.

– Vi vill visa upp goda föredömen. Vi kan prata hur mycket som helst om att det finns bra skolor, men det här är ett sätt att faktiskt bevisa det genom en utmärkelse och en gedigen urvalsprocess.

Främja kvalitetsutveckling

SIQ är ett nationellt institut med uppdrag att främja kvalitetsutveckling i Sverige i olika branscher. Sedan Bättre Skola startade 2006 har 125 skolor utvärderats och 13 utmärkelser delats ut.

– Det som är spännande är att man kan jämföra kvalitetssystem i vitt skilda branscher. En stor industrikoncern kan exempelvis lära sig mycket av hur man jobbar med systematik och processer på en liten skola, säger Anna De Geer.

Elin Möller har varit rektor på Vittra Vallentuna i drygt tre år. Hon börjar med att berätta om den situation som skolan befann sig i 2013, med hög personalomsättning, elevflykt och missnöjda föräldrar. Sen går hon in på det som åhörarna kommit för – det systematiska kvalitetsarbetet som skapat en skola med låg personalomsättning, hög måluppfyllelse och nöjda medarbetare och föräldrar.

Hon pratar bland annat om betydelsen av kultur.

– Det är viktigt att vi vuxna på skolan har gemensamma värderingar och dessutom behöver alla medarbetare känna att de har en viktig funktion. Sen är det viktigt att det finns ett förtroende i alla led och att man har en stark och tydlig styrkedja från huvudman via rektor och lärare hela vägen in i klassrummet, säger Elin Möller och visar en bild på hur alla Vittraskolor jobbar med styrkedjan.

”Det ska vara lätt att göra rätt saker”

Tillsammans är ett ord som Elin Möller ofta använder. Ensam är inte stark. Att ha lärare som kompletterar varandra väl är en nyckel för att lyckas.

– Det är viktigt att man ser vad människan bakom lärarlegitimationen kan bidra med till skolans kvalitet och utveckling. Jag som rektor måste också tänka på sammansättningen av lärare, hur de kan få styrka av att jobba tillsammans. Man måste lita på varandra, och dela på ansvaret, säger hon.

– Sen är det naturligtvis viktigt med struktur, att man har planer och rutiner för allt, och att dokumenten inte bara är dokument, de måste vara levande. Det ska vara lätt att göra rätt saker och alla ska förstå varför vi gör det vi gör.

På Vittra Vallentuna finns fyra förstelärare som är knutna till skolans utvecklingsområden. I år jobbar tre av dem med läs- och skrivutveckling. En av förstelärarna är Kenny Kvarnström, han visar med konkreta exempel hur arbetslagen på skolan jobbar med allt ifrån kunskapsuppföljningar till mötesstruktur.

– Vi jobbar i sexveckorsperioder som vi utvärderar. Då kollar vi bland annat på hur det går för alla elever i de olika ämnena för att se vilka som riskerar att inte nå målen. Vi utvärderar både kunskapsutveckling och närvaro. Sen gör vi en gemensam planering för nästa period, berättar han.

Systematiken med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av kunskapsresultaten är gemensam för alla Vittras skolor.

– Inför betygssättning har vi betygskonferenser då vi skickar ut betygsvarningar och jämför elevers betyg med deras resultat på de nationella proven.

Effektiva möten

En punkt som är särskilt uppskattad av dagens gäster är den om effektiva möten. Kenny Kvarnström beskriver.

– Det är något vi har jobbat mycket med. Vi har en fast dagordning som vi alltid följer och en beslutslista där beslut läggs in och kopplas till personer. Sen börjar vi alltid varje möte med att gå igenom beslutslistan. Fördelen med detta är att man slipper informella beslut som ibland tenderar att tas i lärarrummet, sådana beslut är sällan bra och oftast dåligt förankrade, säger han.

Efter att Elin Möller och Kenny Kvarnström visat och förklarat hur skolan jobbar med olika delar av sitt systematiska kvalitetsarbete är det dags för rundvandring på skolan. Den leds av elever i årskurs sex som entusiastiskt visar upp allt ifrån NO-salar och fritids till skolrestaurang och nödutgångar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy