Skip to main content

"Viktigt att lyfta framgångsrikt kvalitetsarbete"

Nyhet   •   Jan 29, 2016 11:55 CET

Två dagar, sju föreläsningar, tolv seminarier och ett oräkneligt antal möten. Så kan man sammanfatta Rikskonferens Bättre Skola i siffror. Konferensen arrangeras varje år av SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling - och i år var AcadeMedia med som värd.

Temat är alltid systematiskt kvalitetsarbete men i år hade konferensen också ett extra fokus på likvärdighet och integration. Drygt 400 personer, som alla jobbar med utbildningsfrågor på olika sätt, deltog under de två dagarna.

– Det var en bra konferens där både föreläsare och övriga deltagare lyfte viktiga frågor kopplade till kvalitet, ledarskap, likvärdighet och integration. Mångfalden bland deltagarna gjorde att frågor diskuterades ur flera olika perspektiv, säger Petter Brobacke som är ansvarig för utvecklings - och forskningsfrågor på AcadeMedia Academy.

”Bättre på att dela framgångsberättelser”

En av konferensens höjdpunkter var ceremonin där kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delades ut. I år fick tre skolor ta emot den - Heldagsskolan Rullen, Framtidskompassen och Vittra Vallentuna. Dessutom fick LBS Kreativa Gymnasiet ett erkännande för sitt framgångsrika kvalitetsarbete.

Att uppmärksamma och belöna goda exempel är viktigt, tycker Petter Brobacke. 

– Överlag är vi för dåliga på det i Sverige. Vi behöver bli bättre på att skapa berättelser som vi kan bygga framgång kring och det finns ju massor med goda exempel runt om i landet att utgå ifrån. En av föreläsarna, Marie Lindsay, rektor på St. Mary’s College på Nordirland, tryckte mycket på detta när hon berättade om hur de hade lyckats skapa en framgångsrik och prisbelönt verksamhet, säger han.

Petter Brobacke tror att konferensdeltagarna tar med sig många nya idéer och tankar från Folkets Hus, där konferensen arrangerades.

– Främst handlar det nog om inspiration men det finns också många goda och konkreta exempel på systematiskt kvalitetsarbete att ta med sig. De flesta som jobbar med utbildning i Sverige står inför utmaningar som i stor utsträckning är gemensamma. Då är det bra att få ta del av andras berättelser - även om framgångsrecept sällan kan kopieras rakt av så kan det finnas verktyg och metoder som kan göra skillnad i fler verksamheter.

Viktigt att mötas

AcadeMedia var arrangör för tre seminarier under konferensen. Ett välbesökt seminarium handlade om AcadeMedias systematiska kvalitetsarbete på de tre olika nivåerna – koncernnivå, huvudmannanivå och enhetsnivå. Det leddes av Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia, Sara Lindberg, kvalitetschef på Pysslingen Förskolor och Anna Andersson, kvalitetschef för AcadeMedias Fria Gymnasieskolor. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet i svensk skola så var det många röster som var rörande överens om att undervisningens kvalitet är nyckeln. Petter Brobacke håller med.

– Lena Adamsson, generaldirektör för Skolforskningsinstitutet, hade ett bra perspektiv med starkt fokus på undervisningens kvalitet. Mötet mellan elever och lärare är helt avgörande och jag tycker att det känns bra att en så viktig utbildningsinstans i Sverige har det angreppssättet, säger han.

Många av frågorna kopplade till integration handlade om mottagandet av nyanlända elever i svensk skola. En fråga som är högaktuell för alla som jobbar med utbildning. Nihad Bunar, professor i barn – och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet, berättade om sin forskning om nyanlända elever och kommuners och skolors olika sätt att ta emot dem.

– Den här frågan rymmer flera olika dimensioner. Många diskussioner under de här dagarna handlade om resurser, att vi behöver fler lärare och fler lokaler. Sen har vi den andra aspekten som handlar om normer inom utbildningsområdet, hur vi möter andra människor. Båda är viktiga, säger Petter Brobacke.

Ledarskap som stärker kvaliteten

Konferensen berörde också många frågor om ledarskap kopplat till kvalitet. AcadeMedias HR-direktör Lise-Lotte Oldmark ledde en workshop kring ledarskap där publiken engagerades i diskussioner kring bland annat makt och förebilder. På stora scenen berättade Peter Vinapuu, VD för MTR Nordic, om företagets resa de senaste åren där en stor del av framgången stavades inkludering.

– Han pekade på många viktiga saker som exempelvis formativt ledarskap. Det är något som vi strävar efter i svensk skola också och han pratade om det på ett tydligt och pedagogiskt sätt, säger Petter Brobacke.

Nästa år arrangerar SIQ Rikskonferens Bättre Skola i Örebro. Fokus är som alltid det systematiska kvalitetsarbetet och Petter Brobacke tror att integration och likvärdighet blir frågor som toppar agendan då också.

– Vi har stora utmaningar framför oss, så jag är helt övertygad om att vi kommer behöva jobba oerhört mycket mer med de här frågorna. Det är ett långsiktigt arbete på flera nivåer och förhoppningsvis kan konferenser som den här bidra till att sprida idéer och lösningar som gynnar hela Utbildningssverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy