Skip to main content

Vittra och Japan lär av varandra

Nyhet   •   Jan 19, 2017 10:24 CET

I Sverige har vi lärare som är bra på att jobba med nyanlända elever, och i Japan har man förstått hur viktigt det är att lärare observerar och lär av varandra. Det är några av lärdomarna efter att den japanske lärarstudenten Yusuke Maeji under två dagar besökt Vittra Frösunda och Vittra Saltsjö-Boo.

– Jag är intresserad av det svenska skolsystemet, jag besökte Vittra förra våren och ville gärna se fler av deras skolor, säger Yusuke Maeji som snart är färdigutbildad lärare.

Han har bland annat varit med på lektioner för att skapa sig en bild av hur det ser ut i svenska klassrum.

– Eftersom jag snart ska bli lärare själv så tittar jag mycket på hur lärarna bemöter eleverna. Det som sticker ut här är framför allt lärarnas skicklighet att bemöta alla elever, och att lektionerna är så väl förberedda, säger han och fortsätter med att beskriva skillnaderna mellan Japan och Sverige.

– Lärmiljön är en stor skillnad, den har man inte haft så mycket fokus på i Japan tidigare. I Sverige har man exempelvis soffor där eleverna kan koppla av mellan lektioner, det förekommer inte i Japan. I Japan finns inte heller några nyanlända elever, eller ens elever från andra länder. All undervisning sker på japanska och man har inga assistenter eller modersmålslärare, säger han.

"Lätt att bli hemmablind"

AnnSofi Rydholm, rektor på Vittra Frösunda, tycker att det är viktigt att man som skola är öppen för att ta emot besök från andra länder.

– Det ger oss en chans att lära mer om deras framgångar och utvecklingsområden. Utbildning är en otroligt viktig del av varje lands identitet, och det är intressant att kunna jämföra vad man väger in som viktigt i olika länder, säger hon.

– Under den här typen av besök, både nationella och internationella, får vi också möjligheten att få mer kunskap om hur vår verksamhet uppfattas utifrån. Det är lätt att bli hemmablind och då kan besök hjälpa till att öppna ögonen för den egna verksamheten.

Ann-Sofie Berg, regional utvecklingslärare i matematik i Vittra, har varit med Yusuke Maeji under hans två dagar i Stockholm.

– Vi har haft många diskussioner kring vilka skillnader och likheter som finns mellan våra länders skolor. Vi pratade en hel del om vad som utmärker en skicklig lärare och hur viktigt det är att kunna motivera sina elever. Något som jag personligen tycker att vi ska lära av Japan, efter att ha haft flera japanska besök och även besökt skolor i Tokyo, är deras arbete med Lesson Study och öppna lektioner. Lektionerna följs av reflektioner där fokus främst ligger på hur effektiv lektionen var för varje elev. Det är verkligen kollegialt samarbete på högsta nivå, säger Ann-Sofie Berg.

Yusuke Maeji tycker att Japan också kan lära sig en hel del av Sverige och Vittra.

– Användandet av datorer och iPads är ett exempel. Lärarna i Sverige verkar kunniga i hur man använder tekniken, i Japan börjar man använda datorer mer och mer men inte i samma utsträckning som i Sverige. Det är en diskussion som har förts i Japan efter den senaste PISA-mätningen som genomfördes på datorer, en del tror att det kan vara orsaken till att vi har tappat någon placering i läsförståelse, säger han.

”Fantastiskt arbete med nyanlända”

En annan sak som han tar med sig från Vittrabesöken är arbetet med nyanlända elever.

– Det fantastiska arbetet med nyanlända elever tar jag verkligen med mig. Hur motiverade och trevliga dessa elever var, i Japan har en helt annan bild målats upp i media, säger han.

Vad kan då Sverige lära sig av Japan? Säkert en hel del, Yusuke lyfter bland annat fram att Japan inte har lika stora skillnader mellan olika skolor och att det finns många forum för lärare att lära av varandra.

– Att det inte är lika stora skillnader mellan olika skolor beror kanske på att lärarna byter skola var femte år, då kan de dela med sig av sina erfarenheter. Det finns också något som kallas öppna lektioner och Lesson Studies som gör att lärarna samarbetar mer, berättar han.

Yusuke Maeji berättar om den systematik som finns i Japan för att lärare ska lära av varandra. Det tycker AnnSofi Rydholm är särskilt intressant.

– Att de har en systematik med auskultationer mellan lärare som återkommer flera gånger per år, och att det är en naturlig del av att vara lärare i Japan, är spännande. Jag ser det som att de verkligen har förstått att det är genom varandra som varje lärare kan förbättra sin undervisning. Att observera varandra och ge konstruktiv feedback bidrar till ökad kompetens hos lärare, de säkerställer också att alla lärare jobbar på det sätt som de ser som eftersträvansvärt, säger hon.

– Det har varit väldigt givande att ha en lärarstudent från Japan här hos oss. Vi har fått en ökad förståelse för hur man jobbar som lärare i våra respektive länder och vad man strävar efter att åstadkomma i undervisningen, säger AnnSofi Rydholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy