Skip to main content

”Yrkeshögskolan är viktig för Sverige”

Nyhet   •   Feb 19, 2016 09:11 CET

Yrkeshögskolan är en viktig utbildningsform för Sverige. Nio av tio studenter får jobb efter avslutad utbildning och under 2016 satsar regeringen på fler utbildningsplatser. AcadeMedias yrkeshögskolor har också inlett flera egna satsningar, bland annat för att det ska bli lättare för nyanlända att få sina kunskaper validerade.

I AcadeMedia finns yrkeshögskolan inom Plushögskolan och Hermods och deras underliggande varumärken. Det senaste året har man gjort flera satsningar för att stärka det gemensamma kvalitetsarbetet. Ett särskilt fokusområde är validering av exempelvis nyanländas kompetens, ett projekt som drivits i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolan är viktig för integrationen av nyanlända. Tanken med valideringsprojektet, som startade under 2015, är att fler ska kunna hitta smidiga vägar in i samhället via en yrkeshögskoleutbildning, säger Maria Dagermo, kvalitetschef för AcadeMedias yrkeshögskoleutbildningar.

– Många människor som kommer hit har ju en utbildning eller yrkeserfarenhet med sig i bagaget, även om de formella intygen ibland saknas. Här måste vi i Sverige bli bättre på kompetenskartläggning. Nu har vi jobbat med det här ett tag och byggt upp kunskap och skapat bättre rutiner och verktyg för att kunna ta tillvara på reell kompetens. Kartläggningen sker bland annat i form av djupintervjuer med sökande och som komplement använder vi tester för att kunna bedöma förkunskaper, säger Maria Dagermo.

Bredden är en framgångsfaktor
Inom AcadeMedia finns ett 80-tal olika yrkeshögskoleutbildningar. Allt ifrån trädgårdsmästare och tandsköterska till testingenjörer och olika IT-utbildningar. De flesta sträcker sig över två år. Enligt Maria Dagermo är det just bredden som gör utbildningsformen så effektiv.

– Vi har ett nära samarbete med företag i de branscher vi utbildar inom. De får vara med och påverka innehållet på våra utbildningar eftersom de vet vilken kompetens som efterfrågas. Dessutom är de bra samarbetspartners när det gäller praktikplatser (LIA) för våra studenter, de skriker efter rätt kompetens och vi kan ju hjälpa till med matchningen.

Det är inte ovanligt att det finns fler företag som vill samarbeta än det finns studenter. Bättre kunskap om utbildningar och branscher i kombination med ett bättre system för att validera kompetens kan minska gapet, tror Maria Dagermo.

– Om man vill jobba som exempelvis kyltekniker har man en ljus framtid på arbetsmarknaden. Företag söker med ljus och lykta efter den yrkesgruppen. Och det finns andra liknande exempel. Det är en av de främsta fördelarna med yrkeshögskolan, att vi utbildar till det som faktiskt efterfrågas.

Fler satsningar på ökad kvalitet
Förutom arbetet med valideringsrutiner har AcadeMedias yrkeshögskolor gjort flera satsningar på kvalitet det senaste året. Maria Dagermo berättar.

– Vi vill bli ännu vassare i vårt uppdrag och vi har valt ut några områden som vi fokuserar extra mycket på. Under 2015 tillsatte vi en kvalitetsgrupp, vi har tagit fram en ny kvalitetshandbok och börjat jobba med något som vi kallar förbättringsdagar.

– Förbättringsdagarna kan liknas vid interna granskningar. Vi från yrkeshögskolans kvalitetsstab besöker regelbundet verksamheter, där pratar vi med samtliga medarbetare och diskuterar kvalitetshandboken. Det ger oss en bra inblick i vilka utmaningar som finns och medarbetarna får en förståelse för vårt gemensamma kvalitetsarbete.

Kvalitetshandboken innehåller de centrala delarna i yrkeshögskolans kvalitetsarbete. Maria Dagermo ser den som ett levande dokument som varje medarbetare ska känna sig delaktig i.

– Den innehåller allt ifrån hur vi startar nya utbildningar till hur vi jobbar med lärande i arbete. Genom att kombinera de bästa metoderna och erfarenheterna från både Hermods och Plushögskolan har vi hittat en stabil gemensam grund att stå på, som gäller för alla AcadeMedias yrkeshögskolor, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy