Skip to main content

Årets kvalitetsrapport ringar in viktiga utvecklingsområden

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 08:34 CEST

För femte året i rad ger AcadeMedia ut en koncernövergripande kvalitetsrapport. I den sammanfattas resultat och utmaningar inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kvalitetsrapporten har blivit ett av många viktiga verktyg i AcadeMedias systematiska kvalitetsarbete och i arbetet för 100 % måluppfyllelse.

– Vårt mål är att alla barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska nå utbildningens mål och sin fulla potential. Vi är ännu inte helt framme, men genom ett stabilt kvalitets – och utvecklingsarbete vet vi hur vi behöver navigera för att måluppfyllelsen ska öka, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Viktigt med transparens
I kvalitetsrapporten redovisas allt ifrån hur många grundskoleelever som når gymnasiebehörighet till hur nöjda föräldrarna är med den förskola de valt för sina barn. Transparensen är viktig, menar Ingela Gullberg.

– Att vara öppen med hur väl vi lyckas i vårt uppdrag är viktigt, framför allt för dem som väljer någon av våra förskolor, skolor eller vuxenutbildningar. Men öppenheten är också ett viktigt redskap i vårt systematiska kvalitetsarbete, säger Ingela Gullberg.

– Tack vare den gemensamma plattform vi har inom AcadeMedia kan vi jämföra resultat mellan våra huvudmän och enheter betydligt mer ingående än i övriga riket. Det gör i sin tur att vi kan lära av dem som lyckas bäst och sprida viktiga erfarenheter till varandra, säger hon.

Den som läser årets kvalitetsrapport kan bland annat se att betygsresultaten i grundskolan fortsätter att ligga en bra bit över rikssnittet och att meritvärdena fortsätter att stiga. På gymnasiet når allt fler examen och fler elever än tidigare fullföljer sin utbildning. Men det finns också utmaningar.

– Det är bra att vi fortsätter att vara starka i flera kvalitetsaspekter, men vi har också områden där vi behöver bli bättre. Variationerna mellan olika huvudmän när det exempelvis gäller upplevd kvalitet på gymnasiet är fortfarande allt för stora, säger Ingela Gullberg.

100 % - alla ska i mål
För att komma närmare AcadeMedias övergripande målsättning, 100 % - alla ska i mål, finns ett antal prioriterade utvecklingsområden.

– Vi har utmaningar framför oss och många av dem delar vi med övriga Skolsverige. Högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet är två av de främsta och dessa har vi extra fokus på i vår Färdplan 2020, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

– Regeringen har genom Skolkommissionen uppmanat till nationell samling för att höja resultaten i svensk skola och som Sveriges näst största utbildningsanordnare har vi både ett ansvar och en vilja att vara med och göra skillnad. Det systematiska kvalitetsarbete som vi utvecklat under flera år ger oss en bra grund att stå på, säger han.

Här kan du läsa årets kvalitetsrapport digitalt.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 14 000 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.