Skip to main content

AcadeMedias kvalitetsrapport 2011

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 10:25 CEST

Idag publiceras AcadeMedias kvalitetsrapport för verksamhetsåret 2011. Den är ett led i den kvalitetssatsning som sedan flera år genomförts inom koncernen.

– Kvalitet är den enskilt viktigaste frågan för alla skolor. Vi vill därför genom öppna kvalitetsrapporter göra vårt för att driva diskussionen om kvalitet framåt, säger Ingela Gullberg, AcadeMedias kvalitetschef.

Kvalitetsrapporten bygger på material från flera olika källor. Den viktigaste är Skolverkets databas SIRIS, som är öppen för alla. Ur den har alla kunskapsresultat hämtats. Därutöver bygger rapporten på AcadeMedias egna kvalitetsundersökningar och de cirka 150 kvalitetsredovisningar som våra grund- och gymnasieskolor gjort. Våra resultat på både grund- och gymnasieskolor är generellt sett goda – men det finns stora variationer.

I kvalitetsrapporten redovisas resultat från var och en av de tre kvalitetsaspekter som AcadeMedia använder.

- Funktionell kvalitet – i vilken mån når eleverna målen för utbildningen?
- Upplevd kvalitet – hur uppfattar våra elever och föräldrar verksamheten?
- Ändamålsenlig kvalitet – vad händer med eleverna när de lämnat skolan?

– Kvalitetsrapporten är en viktig del av vårt arbete. Vi har mycket att vara stolta över, men också mycket att arbeta med. Vi ser exempelvis att vi när det gäller kunskapsresultat ligger tydligt över rikssnittet när det gäller grundskolan, medan vi på gymnasiet ligger i nivå med rikssnittet, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

Ladda ner: AcadeMedias kvalitetsrapport 2011

För mer information kontakta
Ingela Gullberg, kvalitetschef AcadeMedia, 072 713 28 28, ingela.gullberg@academedia.se
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia, 0733 34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har omkring 44 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande i våra verksamheter. Vi har drygt 240 enheter och 7 000 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.