Skip to main content

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 15:10 CET

Fortsatt stark tillväxt och förbättrad marginal. AcadeMedia växer under fjärde kvartalet med 18%. Starkast tillväxt och ökad marginal inom vuxenutbildningen. Rörelseresultatet fjärde kvartalet mer än fördubblat.
Fjärde kvartalet (1 oktober–31 december)
• Nettoomsättningen ökade till 601,3 mkr (508,9).
• Rörelseresultatet ökade till 58,2 mkr (25,5).
• Rörelsemarginalen ökade till 9,7 % (5,0).
• Resultat efter finansnetto ökade till 56,5 mkr (19,1).
• Resultat efter skatt ökade till 48,7 mkr (29,5).
• Resultat per aktie ökade till 4,04 kr (2,45).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 151,4 mkr (95,2).

Perioden (1 januari–31 december)
• Nettoomsättningen ökade till 2 102,5 mkr (1 312,6).
• Rörelseresultatet ökade till 181,4 mkr (94,6).
• Rörelsemarginalen ökade till 8,6 % (7,2).
• Resultat efter finansnetto ökade till 169,5 mkr (89,0).
• Resultat efter skatt ökade till 143,8 mkr (81,4).
• Resultat per aktie ökade till 11,92 kr (10,51).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 222,9 mkr (134,7).

Viktiga händelser efter periodens utgång
AcadeMedia har förvärvat Framtidsskolan Örestad Utveckling AB som kommer att ingå i AcadeMedias dotterbolag Vittra. Framtidsskolan startade år 2002, omsätter ca 25 mkr och bedriver en grund- och gymnasieskola med närmare 350 elever i Ängelholm. Verksamheten konsolideras från och med 2010-01-01.

”AcadeMedia omsätter 2,1 miljarder 2009 och fortsätter växa. Vi summerar nu vårt första helår som det nya AcadeMedia. Vi har startat 15 nya skolenheter och antalet gymnasieelever har ökat med över 20 %. Detta ger bra förutsättningar till fortsatt god tillväxt.”

Marcus Strömberg
Verkställande direktör
Fullständig bokslutskommuniké finns publicerad på www.academedia.se
För ytterligare information kontakta:
Marcus Strömberg, VD
070 440 40 64, marcus.stromberg@academedia.se

Mats Påhlson, CFO
073 430 39 24, mats.pahlson@academedia.se

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Rålambsvägen 17
102 26 Stockholm
Telefon: 08 545 872 50
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2010, kl. 15:00.

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Se www.academedia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy