Skip to main content

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ) - kvartal 3 2006

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:59 CET

- Resultat efter finansnetto för perioden januari till september uppgick till 2,0 mkr (-9,2)
- Positiv resultatutveckling väntas under kvartal 4
- Förändrade marknadsförutsättningar för segmentet arbetsmarknad bedöms påverka kvartal 1 - 3 2007 negativt
- Ny utdelningspolicy fastställd

KVARTAL 3 (1 JULI – 30 SEPTEMBER)

- Nettoomsättningen uppgick till 42,7 mkr (40,5).
- Rörelseresultatet uppgick till -2,5 mkr (-10,3).
- Rörelsemarginalen förbättrades till -5,9% (-25,4%).
- Resultat efter finansnetto uppgick till -2,5 mkr (-10,2).
- Resultat efter skattekostnad uppgick till -2,8 mkr (-10,4).
- Resultat per aktie uppgick till -0,87 kr (-3,26).
- Kassaflödet för perioden uppgick till -5,5 mkr (-10,5).

9 MÅNADER (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER)

- Nettoomsättningen uppgick till 153,9 mkr (164,4).
- Rörelseresultatet uppgick till 2,1 mkr (-10,1).
- Rörelsemarginalen förbättrades till 1,4% (-6,1%).
- Resultat efter finansnetto uppgick till 2,0 mkr (-9,2).
- Resultat efter skattekostnad uppgick till 0,7 mkr (-9,8).
- Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr (-3,08).
- Kassaflödet för perioden uppgick till -13,9 mkr (1,4).För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Strömberg, tel: 070 - 440 40 64 eller e-post: marcus.stromberg@academedia.se
Verkställande direktör

Torbjörn Sannerstedt , tel: 0708- 66 22 55 eller e-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se
CFO

AcadeMedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall och Oslo. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy