Skip to main content

Delårsrapport januari-september 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2009 08:49 CET

AcadeMedia har under hösten haft en kraftig marginalutveckling inom segmentet vuxenutbildning och en tillväxt på 23 % inom gymnasiesegmentet. Inför höststarten anställdes över 250 nya lärare och det startades 15 nya skolenheter.

Tredje kvartalet (1 juli -30 september)*

 • Nettoomsättningen ökade till 453,3 mkr (242,7).
 • Rörelseresultatet ökade till 32,9 mkr (9,9).
 • Rörelsemarginalen ökade till 7,3 % (4,1).
 • Resultat efter finansnetto ökade till 30,4 mkr (9,9).
 • Resultat efter skatt ökade till 24,7 mkr (7,6).
 • Resultat per aktie ökade till 2,05 kr (1,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 31,0 mkr (-4,1).

Perioden (1 januari-30 september)*
 • Nettoomsättningen ökade till 1 501,2 mkr (803,7).
 • Rörelseresultatet ökade till 123,2 mkr (69,1).
 • Rörelsemarginalen minskade till 8,2 % (8,6).
 • Resultat efter finansnetto ökade till 113,0 mkr (69,9).
 • Resultat efter skatt ökade till 95,1 mkr (51,9).
 • Resultat per aktie minskade till 7,88 kr (8,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 71,5 mkr (39,5).

* Samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning är redovisat såsom ett omvänt förvärv, varför jämförelsevärdena för föregående år till och med Q3 2008 avser Anew Learning. För mer information om det omvända förvärvet och proformasiffror hänvisas till bilagan i bokslutskommunikén för 2008. Intäkterna i juli är lägre, på grund av en säsongsmässig periodisering.

Viktiga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter kvartalets utgång.

VD kommenterar
Hösten har börjat starkt på AcadeMedia. Det är glädjande att vi under kvartalet fortsätter att leverera stark tillväxt med stabila rörelseresultat. Tillväxten under kvartalet är 20 % (proforma) samtidigt som vi har förbättrat rörelsemarginalen med 3,5 procentenheter (proforma) till 7,3 %. Vi har startat 15 st nya skolenheter och antalet gymnasieelever har ökat med över 20 %. Detta ger bra förutsättningar till fortsatt god tillväxt.

Vi har nu börjat sjösätta vår tillväxtstrategi även inom för- och grundskola. Detta är ett långsiktigt arbete som vi kommer att se resultat av under 2010-2012. Vi ser goda möjligheter till såväl organisk som förvärvad tillväxt.

Vi kan konstatera att flera politiska partier nu tydliggjort sin position i den politiska debatten och att allt fler anser att privata aktörer är ett naturligt inslag i såväl utbildning som vård. Att nu i stort sett alla politiska partier har en positiv hållning till friskolesektorn ser vi som ett stort genombrott för branschens framtida utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta:
VD Marcus Strömberg
08 775 14 43, 070 440 40 64, marcus.stromberg@academedia.se

CFO Mats Påhlson
073 430 39 24, mats.pahlson@academedia.se

Fullständig rapport finns publicerad på www.academedia.se.

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Rålambsvägen 17, 102 26 Stockholm, telefon: +46 8 5458 7250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2009, kl. 08:00.


AcadeMedia är ett av Sveriges ledande utbildningsbolag för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns över 45 000 elever och deltagare vid cirka 150 enheter runt om i landet. AcadeMedias utbildningar baseras på modern pedagogik och teknik, vilket stärker inlärningen, utvecklingen och de framtida valmöjligheterna för våra elever. Vi verkar under väletablerade och välkända varumärken, bland dem Framtidsgymnasiet, IT-gymnasiet, Ljud & Bildskolan, Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, NTI-gymnasiet och Vittra. I oktober 2008 förvärvade AcadeMedia Bures utbildningsbolag Anew Learning. De båda företagen verkar i dag under namnet AcadeMedia. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista, www.academedia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.