Skip to main content

Delårsrapport kvartal två 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:30 CEST

ACADEMEDIAS RESULTATUTVECKLING ÄR FORTSATT POSITIV OCH VERKSAMHETEN BEDÖMS FORTSÄTTA HA EN GOD TILLVÄXTTAKT.

FLER ÄN 1 250 NYA ELEVER BEDÖMS BÖRJA PÅ ACADEMEDIAS GYMNASIEFRISKOLOR HÖSTEN 2007, EN ÖKNING MED 30% JÄMFÖRT MED VÅREN 2007.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG FÖRVÄRVAR ACADEMEDIA FRISKOLEBOLAGEN LJUD & BILDSKOLAN LBS AB OCH DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB.

KVARTAL TVÅ (1 APRIL – 3O JULI)
Nettoomsättningen ökar till 118,7 mkr (55,8).
Rörelseresultatet ökar till 7,7 mkr (2,6).
Rörelsemarginalen ökar till 6,5% (4,7%).
Resultat efter finansnetto ökar till 6,4 mkr (2,7).
Resultat efter skattekostnad ökar till 4,5 mkr (1,9).
Resultat per aktie ökar till 0,93 kr (0,60).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden minskar till 1,8 mkr (13,3).

6 MÅNADER (1 JANUARI – 30 JUNI)
Nettoomsättningen ökar till 212,3 mkr (111,2).
Rörelseresultatet ökar till 14,0 mkr (4,6).
Rörelsemarginalen ökar till 6,6% (4,1%).
Resultat efter finansnetto ökar till 11,7 mkr (4,5).
Resultat efter skattekostnad ökar till 8,1 mkr (3,5).
Resultat per aktie ökar till 1,77 kr (1,10).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden ökar till 22,4 mkr (5,4).
Nordens Teknikerinstitut AB är konsoliderat från 1 februari 2007.

Stockholm den 21 augusti 2007
AcadeMedia AB:s styrelseFör ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Rapporten finns publicerad på hemsidan med adress www.academedia.se.
Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg
Telefon: 031 704 80 00


AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet. Företagets utbildningar baseras på modern pedagogik och teknik vilket stärker kunder och elevers konkurrenskraft och genererar mätbara vinster. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och bedriver verksamhet på över 30 orter i Sverige. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. För ytterligare information om AcadeMedia, besök www.academedia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy