Skip to main content

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 11:42 CET

I samband med AcadeMedias bokslutskommuniké för 2009 bjuder vi in till en press- och analytikerträff den 12 februari 2010.

AcadeMedias VD, Marcus Strömberg och CFO, Mats Påhlson kommer att presentera bokslutsrapporten, samt ge en utförlig presentation av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag.

– Utbildningssektorn fortsätter att öppnas upp och utvecklas nu i snabb takt, och anses av många vara en av Sveriges mest spännande branscher. AcadeMedia är det största företaget inom utbildningssektorn i Sverige. Vi vill dessutom vara det ledande företaget, och en förebild som driver utvecklingen framåt, säger Marcus Strömberg.

Tid: fredag den 12 februari kl 8.30
Plats: T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm
Publicering av rapporten beräknas ske kl. 15.00 den 11 februari.

Vänligen meddela ditt deltagande till Eva Appelgren
070 440 40 50, eva.appelgren@academedia.se

För ytterligare information kontakta:
Marcus Strömberg, VD
070 440 40 64, marcus.stromberg@academedia.se

Mats Påhlson, CFO
073 430 39 24, mats.pahlson@academedia.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2010, kl. 11:30.

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Se www.academedia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy