Skip to main content

Kommuniké – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:19 CET

Som tidigare aviserats genomfördes 20 februari 2007, en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB. Den extra bolagsstämman är föranledd av förvärvet av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI).

Följande beslut fattades på den extra bolagsstämman:

- Stämman beslöt att godkänna apportemission av 1.666.6667 aktier i samband med förvärvet av NTI, varav 120 614 aktier av serie A och 1 546 053 aktier av serie B. De emitterade aktierna har tecknats av NTIs tidigare ägare.

- Josef Elias invaldes i AcadeMedia ABs styrelse

- Styrelsen bemyndigandes att genomföra nyemission av högst 2.000.000 aktier av serie B, med eller utan företräde för befintliga aktieägare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Strömberg, tel: 070 - 440 40 64 eller e-post: marcus.stromberg@academedia.se
Verkställande direktör

Torbjörn Sannerstedt , tel: 0708- 66 22 55 eller e-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se
CFO
AcadeMedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. AcadeMedia har huvudkontor i Stockholm och verksamhet på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och i Oslo. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.