Skip to main content

Lågt stöd bland lärare för sänkt betygsålder

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:00 CEST

Åtta av tio förstelärare är kritiska till att sänka betygsåldern ytterligare och bara en av fyra anser att betyg är avgörande för elevernas studiemotivation. Endast en minoritet av förstelärarna, 16 %, anser dessutom att betygssystemet är avgörande för elevernas kunskapsutveckling.

Det visar den undersökning som genomförts bland förstelärarna verksamma inom AcadeMedia, landets nästa största skolanordnare efter Stockholm, som presenteras på den samhällsmarknadsdag som AcadeMedia har idag. På samhällsmarknadsdagen presenteras också AcadeMedias kvalitetsrapport för 2013.

Många lärare är idag kritiska till hur skoldebatten förs. Vissa vill till och med gå så långt att de menar att skoldebatten som den ser ut idag skadar utbildningsväsendet och gör det ännu svårare att åstadkomma positiva resultat. Exempelvis uppger 56 % av de tillfrågade att debatten påverkar dem negativt eller mycket negativt.

– Att inte lärarna syns i debatten om skolan är ett stort i sig problem. Det är ju faktiskt den gruppen som både har bäst bild av hur det verkligen ser ut i skolan och som sitter på lösningarna på hur undervisningen ska kunna förbättras, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia som har cirka 8400 anställda lärare.

Inte minst anser en stor majoritet av lärarna, 67%, att frågan om betygens vara eller icke vara tillmäts för stor betydelse i skoldebatten. Det ska ställas mot att undersökningen också visar att det faktiskt bara är en minoritet av lärarna som faktiskt tycker att betyg är ett bra sätt att mäta elevernas kunskapsutveckling.

En något större andel, 24 %, av lärarnas tror att betygen är avgörande för att motivera eleverna att plugga hårdare.
– Betygen är uppenbarligen viktigare i debatten än i klassrummet. Det är nog också förklaringen till att många lärare har svårt att känna igen sig i och faktiskt vill delta i den skoldebatt som nu rasar, säger Marcus Strömberg.

Sammantaget kan man konstatera att förstelärarna är mycket tveksamma till de nyligen lagda förslaget att sänka betygsåldern ytterligare. Bara 14 % av de tillfrågade tror på betyg från fjärdeklass eller lägre.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i slutet av mars 2014. Urvalet bestod av AcadeMedias samtliga förstelärare, 125 personer. Svarsfrekvens hamnade på 82 %.

För mer information, kontakta: Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia, 0733 34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se


AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har omkring 52 000 förskolebarn och elever samt cirka 30 000 vuxenstuderande i våra verksamheter. Vi har cirka 330 enheter och 9 800 medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera