Skip to main content

Academic Work lanserar Talent Academy i samarbete med Microsoft

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 17:01 CEST

Det råder en stor skillnad mellan marknadens efterfrågan på olika kompetenser och vad som finns att tillgå. Inom IT-sektorn är problemet extra stort med en prognosticerad brist på 50 000 personer de kommande tre åren. Trots dagens enorma personalbrist inom IT-branschen har många IT-studenter från Sveriges universitet och högskolor svårt att få relevanta jobb efter examen. Mot bakgrund av detta lanserar Academic Work Talent Academy i samarbete med Microsoft. 

I den senaste rapporten från IT & Telekomföretagen kallad ”IT och Telekomsektorns kompetensbrist” som släpptes i april 2012 kan man läsa att det under det närmaste 3 åren saknas över 50 000 personer inom den svenska IT-branschen.  Samtidigt meddelar Svenskt Näringsliv i sin senaste rapport ”Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?” att endast 62 % av IT- och teknikstudenterna har kvalificerade jobb sex till tolv månader efter examen. Om vi i Sverige skall behålla vår konkurrenskraft och fortsätta vara en världsledare inom IT så måste branschen lösa denna utmaning. Som ett första steg i detta arbete lanserar därför Academic Work Talent Academy i samarbete med Microsoft.

Talent Academy är ett unikt program som överbrygger gapet mellan den akademiska världen och näringslivet. Under de två terminer som programmet pågår ger det sistaårsstudenter inom IT en kombination av certifieringsgrundande utbildningar och kvalificerat extraarbete. Talent Academy ses som ett komplement till den ordinarie utbildning och studenterna som rekryteras till programmet, hinner bygga på sin kompetens ytterligare redan innan examen.   

-          Sedan vi startade vår verksamhet har vårt stora fokus varit på att hjälpa Young Professionals ut i arbetslivet. Genom Talent Academy kan vi nu kombinera det med att kunna hjälpa våra kunder med deras önskemål om att kunna anställa nyutexaminerade personer med praktisk erfarenhet, säger Christian Zachrison, som är ansvarig för Talent Academy hos Academic Work.

Talent Academy kommer under första året att erbjuda plats för sistaårsstudenter inom IT och kommer att vara indelat i två separata kompetensspår- SharePoint och SQL/Business Intelligence.

Programmet kommer att genomföras på fyra orter samtidigt och varje ort kommer att erbjuda båda kompetensspåren. De aktuella orterna är Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Elin Frejd, Informationsansvarig, Academic Work. Mobil: 0736 44 41 84
Christian Zachrison, Affärsområdeschef, Academic Work, Mobil: 0736-409284

Läs mer på www.talentacademy.se

Academic Work - Home of the Young Professionals
Vi är en rekryteringspartner som hjälper företag att hitta nya medarbetare. Sedan starten 1998 har vi arbetat dedikerat med Young Professionals och under 2011 förmedlade vi fler än 16 500 jobb. Med vår erfarenhet, långa målgruppskännedom och tydliga nisch vill vi vara det självklara valet när du tänker på karriär och Young Professionals. Med vår erfarenhet, långa målgruppskännedom och tydliga nisch vill vi vara det självklara valet när du tänker på karriär och Young Professionals. Oavsett om du är jobbsökande eller företag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera