Media no image

Tre bolag med starka kopplingar till Printed Electronics Arena i Norrköping till final i Serendipity Challenge

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 08:46 CEST

Inte mindre än tre företag med starka kopplingar till Printed Electronics Arena finns med bland de 50 bolag som tagits ut till finaldagarna i The Serendipity Challenge 2017, Sveriges största entreprenörstävling för startup- och tillväxtbolag. Bolagen är DP Patterning, Epishine och Invisense. Finaldagarna äger rum under Almedalsveckan i Visby den 3-5 juli.

– Att den teknik och forskning som bedrivs på RISE Acreo bidrar till att nya spännande teknikbolag skapas och dessutom uppmärksammas befäster relevansen i vårt uppdrag som hårdvarunära forskningsinstitut, säger Peter Björkholm, VD vid RISE Acreo. Han fortsätter: Vi är stolta över att kunna stötta i arbetet med att gå från idé till att erbjuda marknaden hållbara och resurseffektiva produkter och tjänster, något som vår tid både behöver och efterfrågar.

De nominerade bolagen arbetar inom området tryckt elektronik, där Printed Electronics Arena är världsledande. Printed Electronics Arena (PEA) drivs av RISE Acreo i samarbete med Linköpings universitet. I Norrköping finns också Printed Electronics Arena Manufacturing (PEA-M), en testbädd för framtagning av prototyper och småskalig produktion inom tryckt elektronik. Tommy Höglund är ansvarig för Printed Electronics Arena:

– Vi är såklart väldigt stolta över att bolag med så starka kopplingar till PEA och PEA-M uppmärksammas på det här sättet. Det hjälper till att sätta både RISE Acreo, Norrköping och region Östergötland på den internationella kartan.

Mer information om The Serendipity Challenge på theserendipitychallenge.se


Finalbolagen är:

DP Patterning

Flexibla Kretskort (FPCB) finns idag överallt och kommer att bli allt vanligare i och med utvecklingen av IoT. DP Patterning har utvecklat ett banbrytande verktyg för att miljövänligt och effektivt tillverka flexibla kretskort i en mekanisk process. Marknaden för FPCB är en mångmiljardmarknad men som gör ett stort avtryck i miljön på grund av att kretskort tillverkas i kemiska processer med hög energiförbrukning och ingen återvinning. Den låga driftskostnaden ger en kostnadsbesparing på upp till 75 % och minskar ledtiderna från veckor till timmar. En egen produktionsanläggning etableras under 2017.

Utvecklingen av DP Patternings metod startade som ett examensarbete på RISE Acreo, och maskinerna har utvecklats inom ramen för Printed Electronics Arena, RISE Acreos världsledande arena för tryckt elektronik i Norrköping. www.dppatterning.com


Epishine

Epishine utvecklar resurseffektiva och billiga solceller. Till skillnad från konkurrenter har Epishine, baserat på mångårig forskning inom organiska solceller, lyckats utesluta ämnen som indium och silver tack vare sin unika och skalbara tillverkningsprocess. I nuläget överväger de två tänkbara marknader; solpaneler för den afrikanska marknaden och millimetertunna, böjbara och formbara solceller för strömförsörjning av internet of things-enheter.

Epishines produktionsanläggning finns vid Printed Electronics Arena i Norrköping och har i dagsläget en kapacitet på cirka 20 000 kvadratmeter solceller per år. www.epishine.se


Invisense

Invisense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och Invisenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.

Invisense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2016. www.invisense.seOm Printed Electronics Arena

Vid Printed Electronics Arena utvecklas produkter för den uppkopplade världen. Vi skapar elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik. www.printedelectronicsarena.com


RISE – Sveriges forskningsinstitut

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Acreo Swedish ICT AB, med organisationsnummer 556534-9007, är nu en del av divisionen RISE ICT (fd. Swedish ICT) och kommer att finnas kvar under befintligt organisationsnummer, men med ett nytt namn: RISE Acreo AB.

​Inte mindre än tre företag med starka kopplingar till Printed Electronics Arena finns med bland de 50 bolag som tagits ut till finaldagarna i The Serendipity Challenge 2017, Sveriges största entreprenörstävling för startup- och tillväxtbolag. Bolagen är DP Patterning, Epishine och Invisense. Finaldagarna äger rum under Almedalsveckan i Visby den 3-5 juli.

Läs vidare »
Media no image

Optisk fiber från RISE Acreo ska ge effektivare bränsleceller

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 13:30 CEST

Bränsleceller har potential att revolutionera energimarknaden med ren, kostnadseffektiv och pålitlig energi. Tillsammans med det skotska företaget Enocell och kanadensiska Hydrogenics ska RISE Acreo göra bränsleceller effektivare med hjälp av optisk fiber och ljus. Projektet pågår fram till 2019, och finansieras genom EUREKA Eurostars.

Bränsleceller är inget nytt påhitt; den första fungerande bränslecellen presenterades redan 1838. Till skillnad mot förbränningsmotorer ger en bränslecell obefintliga luftföroreningar, utan släpper enbart ut destillerat vatten (däremot kan tillverkning av vätgas från t ex naturgas ha en negativ miljöpåverkan). Bränslecellen ger också mindre energiförluster:

– Verkningsgraden hos en bränslecell är markant högre än hos till exempel en förbränningsmotor, men vi vill förbättra den ytterligare genom att leda in ljus för att stimulera reaktioner på bränslecellens elektroder, säger Lars Norin, projektledare hos RISE Acreo. Lars fortsätter: Den här tekniken gör också att vi kan använda bränsle av lägre renhetsgrad i bränslecellen, vilket innebär att både tillverkning och drift blir mer kostnadseffektiv.

Eurostars-projektet koordineras av Enocell, och RISE Acreos avdelning för fiberoptik i Hudiksvall ansvarar bland annat för att designa specialfibern och göra simuleringar för att hitta det optimala mönstret att lägga ut fibern i. Man ska också ta fram en testrigg för att mäta fördelningen av ljusintensitet i 2D.

– Utmaningen för oss är att utveckla och tillverka en ljusspridande fiber, säger Lars Norin. I vanliga fall strävar vi efter så små ljusförluster som möjligt över hela fibern längd, medan vi här behöver hitta sätt att tappa av ljus. Samtidigt kommer arbetet att ge oss värdefull kunskap inom ljusspridande fiber; kunskap som kan hitta vitt skilda användningsområden, från rening av miljögifter till cancerbehandling.

Genom att omvandla kemisk energi till elektricitet kan bränsleceller användas till att driva allt från bilar och båtar till att ladda mobiltelefoner. Ett annat tänkbart användningsområde för bränsleceller är som mellanlagring av energi från förnybara energikällor, t. ex. vindkraft eller solenergi, som ett alternativ till batterier.

För mer information, kontakta:

Lars Norin, Senior Scientist, RISE Acreo
+46 76 115 88 74 
lars.norin@ri.se

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Acreo Swedish ICT AB, med organisationsnummer 556534-9007, är nu en del av divisionen RISE ICT (fd. Swedish ICT) och kommer att finnas kvar under befintligt organisationsnummer, men med ett nytt namn: RISE Acreo AB.

​Bränsleceller har potential att revolutionera energimarknaden med ren, kostnadseffektiv och pålitlig energi. Tillsammans med det skotska företaget Enocell och kanadensiska Hydrogenics ska RISE Acreo göra bränsleceller effektivare med hjälp av optisk fiber och ljus. Projektet pågår fram till 2019, och finansieras genom EUREKA Eurostars.

Läs vidare »
Media no image

”Sjyst data!” vill förena personlig integritet med affärsnytta

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 09:05 CEST

Projektet ”Sjyst data!” syftar till att kombinera slutanvändares integritet på internet med möjligheten till affärsutveckling baserad på användardata. Nu får projektet finansiering på 10 miljoner kronor från Vinnova för att genomföra steg två inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation.

Allt mer data samlas in om användare, ofta i syfte att skapa bättre tjänster och produkter. Med insamlingen ökar också risken att kränka individens integritet.

– Att använda data på ett sätt som förenar användarens krav på transparens och integritet, med att skapa nytta för företag och offentlig verksamhet är en av de stora samhällsutmaningarna som digitaliseringen medför, säger Christina Lagerstedt vid RISE Acreo, projektansvarig för Sjyst data. Christina fortsätter: Med Internet of Things står vi också inför en ny våg av datainsamling där nära nog allt är uppkopplat och bidrar med data.

Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden. Data används i många sammanhang; allt från reklam och marknadsundersökningar till samhällsfunktioner som trafikövervakning samt nationell säkerhet. Enligt The Economist är nettovinsten för de fem högst värderade bolagen i världen, som alla verkar på den digitala marknaden, mer än 25 miljarder dollar under första kvartalet 2017. För företag som använder data på rätt sätt finns fantastiska affärsmöjligheter.

Den tekniska utvecklingen har gjort att åtgärder vidtagits för att anpassa användarnas integritetsskydd. 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 2018 och ersätter nuvarande personuppgiftslagstiftning i EU:s medlemsländer. GDPR uppmanar företag till transparens och till att förtydliga för användarna hur insamling samt hanteringen av individdata går till.

– Vi har gjort studier som visar att 60% av svenskarna är negativa till att dela data med företag. Det är svårt att överblicka hur mycket data som samlas in och hur den används. Samtidigt har våra studier visat att en ökad medvetenhet kan leda till en restriktivare inställning till att dela data. Här behöver vi hitta lösningar som adresserar konflikten mellan värdet av ökad dataanvändning och bevarad personlig integritet, säger Christina Lagerstedt.

Projektets hypotes är att konflikten gör att användardata underutnyttjas. Bristande förtroende från slutanvändare i kombination med att företag och myndigheter avstår från att utnyttja potentialen i de data de besitter, kan leda till att det finns stora värden som inte realiseras, att lovande innovationer inte kan kommersialiseras och att Sverige går miste om arbetstillfällen. Lösningen på den här konflikten tros kunna vara en integritetscertifiering för datainsamling. Christina Lagerstedt förklarar:

– Man skulle kunna jämföra det med KRAV- eller Rättvisemärkning av produkter. Sjyst data-certifiering innebär inte bara att man följer gällande lagar och regler, utan signalerar även att man tar hänsyn till etiska principer och värnar om användarens personliga integritet.

Projektet ”Sjyst data” inleds i september 2017 och beräknas pågå i två år. Partners kommer att jobba i piloter där olika sätt att mäta, hantera och använda data testas. Baserat på piloterna bygger projektet upp juridiska riktlinjer för datainhämtning. Projektet kommer också att skapa en egen internetpanel för att få användarens perspektiv genom enkäter och intervjuer, genomföra mätningar och testa nya tydliga och transparenta avtal. Utifrån det ska projektet utarbeta etiska riktlinjer för var gränsen för slutanvändare går när det gäller att dela med sig av data.

Affärsutveckling är en viktig del av projektarbetet. Här gäller det för partners att hitta nya affärsmöjligheter som tar hänsyn till både juridik och användarens vilja att dela med sig. Allt detta kommer att lägga grunden för hur projektet i nästa steg ska jobba vidare med implementeringen av en integritetscertifiering – Sjyst data!

Projektet leds av RISE Acreo, och i projektgruppen ingår även Bumbee Labs, Interactive Advertising Bureau (IAB), Urban ICT Arena / Kista Science City, Lunds universitet, Malmö högskola, Procera Networks, Södertörns högskola, Kantar Sifo, TS Mediefakta och Öresundskraft.


För mer information, kontakta

Christina Lagerstedt, RISE Acreo
+46 70 792 77 28
christina.lagerstedt@ri.se

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Acreo Swedish ICT AB, med organisationsnummer 556534-9007, är nu en del av divisionen RISE ICT (fd. Swedish ICT) och kommer att finnas kvar under befintligt organisationsnummer, men med ett nytt namn: RISE Acreo AB.

Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden. Projektet ”Sjyst data!” syftar till att kombinera slutanvändares integritet på internet med möjligheten till affärsutveckling baserad på användardata. Nu får projektet finansiering på 10 miljoner kronor från Vinnova för att genomföra steg två inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Media no image

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 10:04 CET

Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, LiU, RISE Bioeconomy, KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning i världsklass inom ett framtidsområde som är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för DCC.

I VINNOVAs kompetenscentrumprogram ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Satsningen utgör en del i regeringens initiativ med strategiska samverkansprogram.

RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för Digital Cellulose Center, som etableras i samarbete med RISE Bioekonomi (f.d. Innventia), Linköpings universitet (Campus Norrköping), Kungliga Tekniska Högskolan samt en rad olika företag. Syftet med Digital Cellulose Center är att göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av det digitala samhället. DCC har beviljats totalt 36 miljoner kronor från VINNOVA till och med år 2022 då en utvärdering kommer att ske, därefter kan centrumet beviljas finansiering i ytterligare 5 år. VINNOVAs finansiering matchas med en motsvarande summa från de akademiska parterna och deltagande företag vilket innebär att den totala finansieringen under de fem första åren uppgår till 108 miljoner kronor.

Forskningen inom Digital Cellulose Center ska fokusera på området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbara. Detta skulle t. ex. kunna innebära helt nya typer av aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk.

”Digital Cellulose Center är ett väldigt spännande projekt och vi kommer genom det fortsätta driva utvecklingen av pappersindustrin mot nya möjligheter. Vi ser stor potential i de innovativa lösningar, inom exempelvis förpackningslogistik, förnyelsebara material samt energilagring, som kan komma ur denna forskningsmiljö.” säger Anna Jonhed, ordförande i styrelsen för Digital Cellulose Center.

Att kompetenscentret för digital cellulosa bildas kring RISE Acreo och RISE Bioeconomy, LiU och KTH är ingen slump. Sedan tidigare har dessa akademiska parter forskning kring ”digital cellulosa” i andra stora forskningsprojekt med finansiering från Wallebergstiftelsen, SSF och Energimyndigheten.Centralt i detta forskningsarbete har också varit den miljö som finns i Printed Electronics Arena (PEA) i Norrköping, PEA kommer också att vara en viktig del i Digital Cellulose Center. 


För ytterligare information:

Göran Gustafsson
Avdelningschef Tryckt Elektronik på RISE Acreo
+46 705 82 29 04
goran.gustafsson@ri.se

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Acreo Swedish ICT AB, med organisationsnummer 556534-9007, är nu en del av divisionen RISE ICT (fd. Swedish ICT) och kommer att finnas kvar under befintligt organisationsnummer, men med ett nytt namn: RISE Acreo AB.

​Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, LiU, RISE Bioeconomy, KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning i världsklass inom ett framtidsområde som är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för DCC.

Läs vidare »
Y7fbvoarpujfpnx4ddla

Fiber Optic Valley blir en del av RISE Acreo

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 15:20 CET

​Från och med den 1 januari 2017 har Fiber Optic Valleys verksamhet övergått till RISE Acreo. Fiber Optic Valley har sin verksamhet i Hudiksvall och har med fokus i områdena bredband och fiberteknologi stöttat och drivit framgångsrika projekt i regionen genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens.

Cmkak3vvhxqbwh8wqzr2

KTH och Acreo hjälper Lettland att bygga upp innovationssystemet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 13:53 CET

​KTH och Acreo Swedish ICT (som är en del av RISE) deltar i ett nytt EU-projekt, där institutioner från länder som är väl utvecklade avseende innovation och forskning, samarbetar med excellenscentra i de länder som halkat efter, och på så sätt hjälper dem att bygga upp sina innovationssystem.

Media no image

Den samhällsekonomiska nyttan med bredbandsinvesteringar i Skåne ska analyseras

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 13:58 CEST

Region Skåne skall nu analysera fibernätens samhällsekonomiska betydelse på såväl regional nivå som i enskilda kommuner. Studien kommer att genomföras av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

Ett intensivt arbete pågår i Sverige för att genomföra den digitala agendan där utbyggnad av nya fiberbaserade bredbandsnät är en förutsättning. Förväntningarna är stora på bredbandets påverkan på samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Skåne var tidigt ute med en regional ansats som har haft en katalytisk betydelse för bredbandsutbyggnaden i Sverige.

- Traditionellt har bredbandsinvesteringar främst bedömts ur ett telekom-perspektiv, men för kommunerna är den ekonomiska tillväxten i samhället ändå viktigast”, säger Lars Winther-Hansen, regional bredbandskoordinator för Region Skåne.

Acreo Swedish ICT kommer, i sin analys, att utgå ifrån egen grundforskning inom ICT-infrastruktur och undersökningar av ICT-mognaden i svenska kommuner. Baserat på data från Skåne samt Sveriges kommuner och stadsnät, SCB, PTS, SKL, mm. kommer en statistisk analys som länkar effekter av fiberinvesteringar till specifika samhällsekonomiska indikatorer att genomföras. Studien kommer också att beskriva eventuella vinster och besparingar som kan erhållas tack vare ett utbyggt fiberbaserat bredbandsnät. Områden som kommer att studeras är sysselsättning, regionalekonomisk utveckling, befolkningsutveckling, nyföretagande, miljöeffekter och hemtjänst.

Studien genomförs i bred samverkan för att kunna samla in så mycket erfarenheter och information som möjligt.

Studiens resultat kommer att presenteras i december 2016.


För mer information:

Lars Winther-Hansen, Region Skåne
044 309 3195
lars.winther-hansen@skane.se

Crister Mattsson, Acreo Swedish ICT
070 092 77 92
crister.mattsson@acreo.se

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science, gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 135 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund. Acreo är en del av RISE.

Region Skåne skall nu analysera fibernätens samhällsekonomiska betydelse på såväl regional nivå som i enskilda kommuner. Studien kommer att genomföras av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, och resultatet kommer att presenteras i december 2016.

Läs vidare »
Mxenwmpd7bcazudffhvk

Invigning av Swedish Research Laboratory for Printed Electronics

Nyheter   •   Sep 09, 2016 14:53 CEST

​Över 100 specialinbjudna personer från näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och universitet var igår (8/9) på plats för invigningen av nya Swedish Research Laboratory for Printed Electronics i Norrköping. Tillsammans utgör utrustningen inom PEA och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framtidens produktion.

Fxg6cg7mvohfcagirxon
Gcbpbvjw6rvz8w76z13n

Peter Björkholm ny VD på Acreo Swedish ICT AB

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 10:39 CEST

Qpmvvu5dpsgc9wwcso2q

2,5 miljoner kronor till kriminalteknisk forskning

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 13:01 CEST

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadschef
  • ervin.alic@ri.se
  • 0702692432

Om RISE Acreo

Innovationer för hållbar tillväxt

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund.

About Acreo (English)

RISE Acreo is a Swedish research institute within electronics, optics and communication technologies. As one of Europe’s top research institutes, we provide cutting edge resources and knowledge within electronics, optics and communication technologies. We have the facilities and lab resources to offer advanced R&D as well as small scale production and prototyping. Our mission is to find new ICT-solutions for existing and future demands, creating sustainable growth in industry and society. RISE Acreo has 145 employees in Stockholm/Kista (HQ), Gothenburg, Norrköping, Lund and Hudiksvall.

Adress