Skip to main content

Taggar

elektronik

miljöteknik

tryckt elektronik

bredband

industri

processindustri

transmission

förpackning

kiselkarbid

elektronik 6 tryckt elektronik 4 bredband 4 miljöteknik 4 RISE 3 digitalisering 3 Acreo 3 vatten 3 transmission 2 forskning 2 KTH 2 fiberoptik 2 EU 2 ikt 2 sensorer 2 processindustri 2 industri 2 digital cellulosa 1 brasilien 1 internet of things 1 bredband 100 mbit/s 1 smarta telefoner 1 metaller 1 inomhustäckning 1 kroniskt sjuka 1 reklam 1 LiU 1 metall 1 webtv 1 ny vd 1 pappersindustri 1 ISSP UL 1 hållbara hem 1 biosensorer 1 film 1 trafiksäkerhet 1 hållbara fastigheter 1 forensik 1 energi 1 mjölk 1 dricksvatten 1 optiska fiber 1 EU-projekt 1 temperaturkontroll 1 ERUDITE 1 miljöinnovationer 1 nanoteknologi 1 Innovationssystem 1 övergödning 1 handel 1 fiberbaserade bredbandsnät 1 giftfri mat 1 CEO 1 Latvia 1 kiselkarbid 1 radar 1 forensics 1 SME 1 open innovation 1 ICT 1 specialfiber 1 skogsbruk 1 e-hälsa 1 Region Skåne 1 Digital Cellulose Center 1 järnvägen 1 teknik 1 hälsingland 1 .bredband 1 kompetenscentrum 1 tillverkning 1 medicinteknik 1 Lettlands universitet 1 parkinson 1 samhällsekonomi 1 fordonstrafik 1 sensor 1 smarta hem 1 trafikövervakning 1 clean tech 1 oljeindustri 1 livsmedel 1 kriminalteknik 1 mobiltäckning 1 energieffektiva hus 1 sjukvård 1 printed electronics 1 grön it 1 Widespread 1-2014: Teaming 1 H2020 innovation 1 vattenreningsbehållare 1 Norrköping 1 fotonik 1 hemsjukvård 1 Electrumlaboratoriet 1 koldioxidutsläpp 1 VINNOVA 1 företagsförvärv 1 media 1 e-tjänster 1 spel 1 Riga 1 Lettland 1 water 1 konstgödsel 1 förpackning 1 CAMART2 1 VD 1 solskydd 1 life science 1 Elins Gård 1 mejeri 1 Skåne 1 regionalekonomisk utveckling 1 innovation 2013 1 mikromekanik 1 Visa alla taggar
Media no image

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 10:04 CET

​Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, LiU, RISE Bioeconomy, KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning i världsklass inom ett framtidsområde som är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för DCC.

Fiber Optic Valley blir en del av RISE Acreo

Fiber Optic Valley blir en del av RISE Acreo

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 15:20 CET

​Från och med den 1 januari 2017 har Fiber Optic Valleys verksamhet övergått till RISE Acreo. Fiber Optic Valley har sin verksamhet i Hudiksvall och har med fokus i områdena bredband och fiberteknologi stöttat och drivit framgångsrika projekt i regionen genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens.

KTH och Acreo hjälper Lettland att bygga upp innovationssystemet

KTH och Acreo hjälper Lettland att bygga upp innovationssystemet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 13:53 CET

​KTH och Acreo Swedish ICT (som är en del av RISE) deltar i ett nytt EU-projekt, där institutioner från länder som är väl utvecklade avseende innovation och forskning, samarbetar med excellenscentra i de länder som halkat efter, och på så sätt hjälper dem att bygga upp sina innovationssystem.

Media no image

Den samhällsekonomiska nyttan med bredbandsinvesteringar i Skåne ska analyseras

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 13:58 CEST

Region Skåne skall nu analysera fibernätens samhällsekonomiska betydelse på såväl regional nivå som i enskilda kommuner. Studien kommer att genomföras av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, och resultatet kommer att presenteras i december 2016.

Peter Björkholm ny VD på Acreo Swedish ICT AB
2,5 miljoner kronor till kriminalteknisk forskning
Bättre mobiltäckning inomhus: piloten i Göteborg är i gång

Bättre mobiltäckning inomhus: piloten i Göteborg är i gång

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 13:40 CEST

Tusentals nya energieffektiva och miljövänliga bostäder har byggts under de senaste åren, och tusentals nya miljövänliga bostäder byggs för framtiden, många om inte de flesta med samma problem: dålig inomhustäckning. Acreo Swedish ICT arbetar just nu med ett pilotprojekt som förhoppningsvis ska lösa problemet med inomhustäckning i nybyggda fastigheter för gott.

Acreo stödjer EU-regioner i utvecklingen av nya e-tjänster

Acreo stödjer EU-regioner i utvecklingen av nya e-tjänster

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 13:15 CEST

God tillgång till bredband kombinerat med nya, innovativa e-tjänster till alla, även de som bor i de glesbefolkade delarna av Europa – det är visionen för det europeiska projektet ERUDITE. Acreo Swedish ICT deltar som rådgivande expertpartner tillsammans med Universitetet i Ljubljana, och övervakar projektet som sker i samarbete med sju olika europeiska regioner.

Media no image

Temperaturkontroll för säkrare industrier

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 09:56 CEST

Metallsmältor som läcker ur processutrustning kan leda till katastrofala olyckor bland personal och bidra till enorma kostnader. En teknik framtagen av Acreo Swedish ICT kan på ett enkelt sätt, i ett tidigt skede varna innan olyckan är framme.

Säkrare trafik med ny 79 GHz radarteknik

Säkrare trafik med ny 79 GHz radarteknik

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2015 06:00 CEST

​Att nå trafikverkets nollvision och EUS trafiksäkerhetsmål 2020 är en stor utmaning. Smartare övervakningssystem, baserade på högfrekvensradar, är en av lösningarna för att minska antalet trafikolyckor på vägar och järnvägar. Nu ska DENSO, Qamcom, Amparo och Acreo Swedish ICT gemensamt utveckla nästa generations, 79 GHz, radarsensorer för en säkrare trafik.

RISE och Swedish ICT leder utmaningsdrivna innovationsprojekt för ökad konkurrenskraft i Sverige

RISE och Swedish ICT leder utmaningsdrivna innovationsprojekt för ökad konkurrenskraft i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2015 08:00 CEST

En tredjedel av Vinnovas nya utmaningsdrivna innovationsprojekt leds av RISE-instituten. Två av de sex är projekt som Swedish ICT driver. Projektet Sensation III leds av Acreo Swedish ICT och ska bidra till en förbättrad vattenkvalitet. SICS Swedish ICT ska ta fram nya lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. I båda projekten är fokus implementering av nya ICT-baserade teknikplattformar.

På väg mot det smarta hemmet

På väg mot det smarta hemmet

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2015 07:00 CET

Det smarta hemmet, där tjänster och system samverkar på ett bra och billigt sätt, är ännu inte verklighet. Det ska ett nytt innovationsprojekt, drivet av Swedish ICT, råda bot på. Projektet drar officiellt igång vid en kick-off i Kista den 16 januari och samlar 25 partners från hela Sverige; bostads- och kraftbolag,kommuner, små och stora teknikföretag.

Media no image

Nytt forskningsprojekt för bättre vård av Parkinsonpatienter i hemmiljö

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2014 07:00 CET

Målet för projektet är att utveckla en ny typ av mätutrustning för hemmabruk, där patientens hälsostatus registreras kontinuerligt vilket underlättar för adekvat behandling och ökad livskvalitet för den enskilde. Även en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning ska tas fram. Acreo Swedish ICT koordinerar projektet som omfattar parter från akademin, sjukvården och näringslivet.

Acreo skriver bredbandsguide åt EU-kommissionen

Acreo skriver bredbandsguide åt EU-kommissionen

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2014 07:00 CET

EU-Kommissionen publicerar nu en ny bredbandsguide för EUs regioner och kommuner. Guiden har skrivits av Acreo Swedish ICT och Independent Network Coopeartive Association (INCA). Bredbandsguiden är tänkt att ge vägledning till myndigheter, kommuner och regioner inför utbyggnaden av bredband och infrastruktur för digitala tjänster.

Brittiska Fibercore köper Fibertronix

Brittiska Fibercore köper Fibertronix

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2014 06:00 CEST

Specialfiberjätten Fibercore har köpt Fibertronix, dotterbolag till Acreo Swedish ICT. Genom förvärvet stärks Fibercores globala position som leverantör av specialfiber för krävande miljöer och Acreo Fiberlab i Hudiksvall knyter till sig ytterligare en stark och långsiktig partner inom forskning, utveckling och produktion av optisk specialfiber.

Ny miniatyriserad trådlös sensor för miljövänligare skogsåterplantering

Ny miniatyriserad trådlös sensor för miljövänligare skogsåterplantering

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 10:00 CEST

På Green Week i Bryssel, den 3-5 juni , kommer Acreo Swedish ICT att demonstrera en ny miniatyriserad trådlös multisensor för mätning av vattenhalt och jonkoncentration i plantjord. Innovationen är tänkt att bidra till en mer klimatsmart och kostnadseffektiv skogsproduktion. Den miniatyriserade, lågkostnadssensorn har utvecklats inom EU-projektet Zephyr.

 New wireless sensor for environmental friendly forest plant production

New wireless sensor for environmental friendly forest plant production

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 09:00 CEST

At Green Week in Brussels June 3-5, Acreo Swedish ICT will demonstrate a new wireless and low-cost multi-parameters sensor for water and ion monitoring in soil. The aim for the innovation is to enable zero-impact, cost-friendly forest plant production in Europe.The miniaturized sensor has been developed within the EU-project Zephyr.

Regeringen satsar på smarta elektroniksystem - ny SIO för Sverige

Regeringen satsar på smarta elektroniksystem - ny SIO för Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2014 08:00 CEST

Elektroniska komponenter och system finns i, snart sagt, alla produkter och processer och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Därför har teknikområdet utsetts till nytt strategiskt innovationsområde (SIO) för Sverige. SIOs är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik och ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas,

Ny tryckt UV-mätare för solskydd och vattenrening

Ny tryckt UV-mätare för solskydd och vattenrening

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2014 07:30 CEST

En ny typ av tryckt UV-mätare är redo för marknaden. Den fullt fungerande prototypen är utvecklad av Acreo Swedish ICT och kommer att presenteras på konferenser i Munchen och Melbourne i slutet av maj. UV-mätaren bygger på den integrerade, tryckta sensor-plattform som tidigare utvecklats av Acreo i samarbete med Linköpings universitet.

Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2014 08:00 CEST

SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, beslutade nyligen att finansiera 8 forskningsprojekt inom medicinsk teknik/Life Science med 250 MSEK. Acreo är partner i två projekt som syftar till utveckla bärbara sensorer i smarta textilier och att ta fram en bärbar diagnosticeringsenhet för tidig upptäckt av influensapandemier.Totalt inkom 83 FoU-ansökningar varav 8 projekt beviljades.