Tags

Elektronik

Miljöteknik

Tryckt elektronik

Transmission

Bredband

Processindustri

Förpackning

Industri

Kiselkarbid

På väg mot det smarta hemmet

På väg mot det smarta hemmet

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 07:00 CET

Det smarta hemmet, där tjänster och system samverkar på ett bra och billigt sätt, är ännu inte verklighet. Det ska ett nytt innovationsprojekt, drivet av Swedish ICT, råda bot på. Projektet drar officiellt igång vid en kick-off i Kista den 16 januari och samlar 25 partners från hela Sverige; bostads- och kraftbolag,kommuner, små och stora teknikföretag.

Media-no-image

Nytt forskningsprojekt för bättre vård av Parkinsonpatienter i hemmiljö

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 07:00 CET

Målet för projektet är att utveckla en ny typ av mätutrustning för hemmabruk, där patientens hälsostatus registreras kontinuerligt vilket underlättar för adekvat behandling och ökad livskvalitet för den enskilde. Även en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning ska tas fram. Acreo Swedish ICT koordinerar projektet som omfattar parter från akademin, sjukvården och näringslivet.

Acreo skriver bredbandsguide åt EU-kommissionen

Acreo skriver bredbandsguide åt EU-kommissionen

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 07:00 CET

EU-Kommissionen publicerar nu en ny bredbandsguide för EUs regioner och kommuner. Guiden har skrivits av Acreo Swedish ICT och Independent Network Coopeartive Association (INCA). Bredbandsguiden är tänkt att ge vägledning till myndigheter, kommuner och regioner inför utbyggnaden av bredband och infrastruktur för digitala tjänster.

Brittiska Fibercore köper Fibertronix

Brittiska Fibercore köper Fibertronix

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 06:00 CEST

Specialfiberjätten Fibercore har köpt Fibertronix, dotterbolag till Acreo Swedish ICT. Genom förvärvet stärks Fibercores globala position som leverantör av specialfiber för krävande miljöer och Acreo Fiberlab i Hudiksvall knyter till sig ytterligare en stark och långsiktig partner inom forskning, utveckling och produktion av optisk specialfiber.

Ny miniatyriserad trådlös sensor för miljövänligare skogsåterplantering

Ny miniatyriserad trådlös sensor för miljövänligare skogsåterplantering

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 10:00 CEST

På Green Week i Bryssel, den 3-5 juni , kommer Acreo Swedish ICT att demonstrera en ny miniatyriserad trådlös multisensor för mätning av vattenhalt och jonkoncentration i plantjord. Innovationen är tänkt att bidra till en mer klimatsmart och kostnadseffektiv skogsproduktion. Den miniatyriserade, lågkostnadssensorn har utvecklats inom EU-projektet Zephyr.

 New wireless sensor for environmental friendly forest plant production

New wireless sensor for environmental friendly forest plant production

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 09:00 CEST

At Green Week in Brussels June 3-5, Acreo Swedish ICT will demonstrate a new wireless and low-cost multi-parameters sensor for water and ion monitoring in soil. The aim for the innovation is to enable zero-impact, cost-friendly forest plant production in Europe.The miniaturized sensor has been developed within the EU-project Zephyr.

Regeringen satsar på smarta elektroniksystem - ny SIO för Sverige

Regeringen satsar på smarta elektroniksystem - ny SIO för Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 08:00 CEST

Elektroniska komponenter och system finns i, snart sagt, alla produkter och processer och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Därför har teknikområdet utsetts till nytt strategiskt innovationsområde (SIO) för Sverige. SIOs är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik och ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas,

Ny tryckt UV-mätare för solskydd och vattenrening

Ny tryckt UV-mätare för solskydd och vattenrening

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 07:30 CEST

En ny typ av tryckt UV-mätare är redo för marknaden. Den fullt fungerande prototypen är utvecklad av Acreo Swedish ICT och kommer att presenteras på konferenser i Munchen och Melbourne i slutet av maj. UV-mätaren bygger på den integrerade, tryckta sensor-plattform som tidigare utvecklats av Acreo i samarbete med Linköpings universitet.

Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 08:00 CEST

SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, beslutade nyligen att finansiera 8 forskningsprojekt inom medicinsk teknik/Life Science med 250 MSEK. Acreo är partner i två projekt som syftar till utveckla bärbara sensorer i smarta textilier och att ta fram en bärbar diagnosticeringsenhet för tidig upptäckt av influensapandemier.Totalt inkom 83 FoU-ansökningar varav 8 projekt beviljades.

Tryckt elektronik kan revolutionera möjligheter till energilagring

Tryckt elektronik kan revolutionera möjligheter till energilagring

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 11:20 CET

Billig energilagring är en förutsättning för ökad produktion av förnyelsebar energi och en smartare energianvändning. Energimyndigheten finansierar nu utvecklingen av ett helt nytt byggsätt för elektrokemiska energilagringsmoduler baserad på tryckt elektronik. Acreo Swedish ICT leder forskningsprojektet.

Nytt EU-projekt för en giftfri mjölkproduktion

Nytt EU-projekt för en giftfri mjölkproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 08:20 CET

Mjölk kan ibland innehålla hälsovådliga ämnen som kor får i sig bland annat genom mögligt foder. Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt för att ta fram ett effektivare kvalitetssystem för mejeriproducenter med målet att eliminera skadliga ämnen i mjölkprodukter. Från Sverige deltar forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

Tryckta etiketter och mobilen kommunicerar med kroppen som kanal

Tryckta etiketter och mobilen kommunicerar med kroppen som kanal

Pressmeddelanden   •   2014-01-08 09:00 CET

Ericsson, Acreo Swedish ICT och LiU kan nu visa att den mänskliga kroppen fungerar som överförare av information mellan tryckta etiketter och tjänster i en uppkopplad smartphone. Demonstrationen sker på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, 7-10 januari.

Smartare elektroniksystem för Sverige - ny forsknings- och innovationsagenda

Smartare elektroniksystem för Sverige - ny forsknings- och innovationsagenda

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 12:00 CET

80 % av svensk industri är beroende av elektroniksystem för en lönsam och hållbar produktion. En ny forsknings- och innovationsagenda föreslår rejäla satsningar på effektivare värdekedjor, framtida spetsteknologiområden och kompetensförsörjning inom området svenska smarta elektroniksystem.

Media-no-image

Swedish ICT med i 6 av 11 projekt för framtidens IT-lösningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 09:00 CET

Utmaningarna i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är komplexa och kräver bland annat gränsöverskridande IKT-lösningar. VINNOVA satsar därför 40 miljoner kronor för utveckling av framtidens informations- och kommunikationsteknik. Acreo och SICS, som båda ingår i Swedish ICT-gruppen, är delaktiga i 6 av 11 nya FoU-projekt inom Innovativ IKT.

Nytt FoU-projekt ska minska fiskodlingars miljöbelastning

Nytt FoU-projekt ska minska fiskodlingars miljöbelastning

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 13:30 CET

Ett nytt europeiskt forskningsprojekt har startat med målen att dramatiskt minska miljöbelastningen från fiskodlingar och samtidigt öka branschens lönsamhet. Acreo Swedish ICT bidrar med kompetens inom nano- och sensorteknik i byggandet av en ny typ av ekolodplattform. Kommersialisering av den nya tekniken förväntas kunna ske under senare delen av 2015.

Den tryckta biosensorn – ny svensk innovation för distribuerad sjuk- och hälsovård

Den tryckta biosensorn – ny svensk innovation för distribuerad sjuk- och hälsovård

Pressmeddelanden   •   2013-08-19 09:00 CEST

Biosensorer som kan användas för att kontrollera hälsa och varna för sjukdom kan snart bäras i var mans ficka. Genom att trycka dem på plast eller papper kan man tillverka dem för en femkrona, enligt forskare på Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet. Teknologin är utvecklad av Acreo i samarbete med LiU. Den tryckta biosensorn presenteras på Digital Health Days i Stockholm den 21 augusti.

Öppna stadsnät ger samhällsvinster visar ny studie

Öppna stadsnät ger samhällsvinster visar ny studie

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 08:30 CEST

Stockholm har världens största och kanske mest kända öppna stadsnät för bredbandskommunikation. 90 % av stadens hushåll och nära 100 % av företagen är anslutna. Genom att analysera Stokabs och bostadsföretagens ekonomi, besparingar för kommunen och de socio-ekonomiska vinsterna för företag och slutanvändare har Acreo Swedish ICT visat att stadsnätet genererat 16 Mdkr i samhällsekonomisk vinst.

 Sällsynta jordartsmetaller återvinns i nytt forskningsprojekt

Sällsynta jordartsmetaller återvinns i nytt forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   2013-05-06 10:00 CEST

Flera sällsynta jordartsmetaller är kritiska beståndsdelar i modern elektronik. Men de är också ändliga resurser som nu måste börja återvinnas ur kasserat elektronikskrot. Därför har ett europeiskt, tvärvetenskapligt, forskningskonsortium bildats där Acreo Swedish ICT är en av parterna. I fokus för konsortiet är de så kallade Neodym-magneterna som förutom Neodym även innehåller Järn och Bor.

Svensk sensorteknik i nytt europeiskt säkerhets- och övervakningssystem för flygplatser

Svensk sensorteknik i nytt europeiskt säkerhets- och övervakningssystem för flygplatser

Pressmeddelanden   •   2013-03-11 09:00 CET

Ett nytt säkerhetssystem för flygplatser, kallad TASS, testades nyligen framgångsrikt på Heathrow i England. Fyra olika hotfulla scenarier spelades upp i Terminal 5, med passagerare och personal på plats. Resultat: TASS detekterade, och undanröjde, samtliga hot utan att passagerarna, logistiken och handeln påverkades. Acreo Swedish ICT bidrog till systemet med avancerad sensorteknik.

Leif Ljungqvist blir ny VD för Acreo Swedish ICT

Leif Ljungqvist blir ny VD för Acreo Swedish ICT

Pressmeddelanden   •   2013-02-19 08:40 CET

Leif Ljungqvist har utsetts till ny VD för Acreo Swedish ICT AB efter Mårten Armgarth. Leif har arbetat på Acreo sedan 2007 som avdelningschef för Tryckt Elektronik. Innan dess har han haft ledande befattningar inom organisationsutveckling, försäljning och marknadsföring och även drivit egna bolag inom området. Leif Ljungqvist tillträder posten som VD för Acreo Swedish ICT den 1 mars 2013.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.