Tags

Elektronik

Transmission

Miljöteknik

Tryckt elektronik

Bredband

Kiselkarbid

Industri

Förpackning

Processindustri

Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 08:00 CEST

SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, beslutade nyligen att finansiera 8 forskningsprojekt inom medicinsk teknik/Life Science med 250 MSEK. Acreo är partner i två projekt som syftar till utveckla bärbara sensorer i smarta textilier och att ta fram en bärbar diagnosticeringsenhet för tidig upptäckt av influensapandemier.Totalt inkom 83 FoU-ansökningar varav 8 projekt beviljades.

Tryckt elektronik kan revolutionera möjligheter till energilagring

Tryckt elektronik kan revolutionera möjligheter till energilagring

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 11:20 CET

Billig energilagring är en förutsättning för ökad produktion av förnyelsebar energi och en smartare energianvändning. Energimyndigheten finansierar nu utvecklingen av ett helt nytt byggsätt för elektrokemiska energilagringsmoduler baserad på tryckt elektronik. Acreo Swedish ICT leder forskningsprojektet.

Nytt EU-projekt för en giftfri mjölkproduktion

Nytt EU-projekt för en giftfri mjölkproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 08:20 CET

Mjölk kan ibland innehålla hälsovådliga ämnen som kor får i sig bland annat genom mögligt foder. Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt för att ta fram ett effektivare kvalitetssystem för mejeriproducenter med målet att eliminera skadliga ämnen i mjölkprodukter. Från Sverige deltar forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

Tryckta etiketter och mobilen kommunicerar med kroppen som kanal

Tryckta etiketter och mobilen kommunicerar med kroppen som kanal

Pressmeddelanden   •   2014-01-08 09:00 CET

Ericsson, Acreo Swedish ICT och LiU kan nu visa att den mänskliga kroppen fungerar som överförare av information mellan tryckta etiketter och tjänster i en uppkopplad smartphone. Demonstrationen sker på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, 7-10 januari.

Smartare elektroniksystem för Sverige - ny forsknings- och innovationsagenda

Smartare elektroniksystem för Sverige - ny forsknings- och innovationsagenda

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 12:00 CET

80 % av svensk industri är beroende av elektroniksystem för en lönsam och hållbar produktion. En ny forsknings- och innovationsagenda föreslår rejäla satsningar på effektivare värdekedjor, framtida spetsteknologiområden och kompetensförsörjning inom området svenska smarta elektroniksystem.

Media-no-image

Swedish ICT med i 6 av 11 projekt för framtidens IT-lösningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 09:00 CET

Utmaningarna i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är komplexa och kräver bland annat gränsöverskridande IKT-lösningar. VINNOVA satsar därför 40 miljoner kronor för utveckling av framtidens informations- och kommunikationsteknik. Acreo och SICS, som båda ingår i Swedish ICT-gruppen, är delaktiga i 6 av 11 nya FoU-projekt inom Innovativ IKT.

Nytt FoU-projekt ska minska fiskodlingars miljöbelastning

Nytt FoU-projekt ska minska fiskodlingars miljöbelastning

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 13:30 CET

Ett nytt europeiskt forskningsprojekt har startat med målen att dramatiskt minska miljöbelastningen från fiskodlingar och samtidigt öka branschens lönsamhet. Acreo Swedish ICT bidrar med kompetens inom nano- och sensorteknik i byggandet av en ny typ av ekolodplattform. Kommersialisering av den nya tekniken förväntas kunna ske under senare delen av 2015.

Den tryckta biosensorn – ny svensk innovation för distribuerad sjuk- och hälsovård

Den tryckta biosensorn – ny svensk innovation för distribuerad sjuk- och hälsovård

Pressmeddelanden   •   2013-08-19 09:00 CEST

Biosensorer som kan användas för att kontrollera hälsa och varna för sjukdom kan snart bäras i var mans ficka. Genom att trycka dem på plast eller papper kan man tillverka dem för en femkrona, enligt forskare på Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet. Teknologin är utvecklad av Acreo i samarbete med LiU. Den tryckta biosensorn presenteras på Digital Health Days i Stockholm den 21 augusti.

Öppna stadsnät ger samhällsvinster visar ny studie

Öppna stadsnät ger samhällsvinster visar ny studie

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 08:30 CEST

Stockholm har världens största och kanske mest kända öppna stadsnät för bredbandskommunikation. 90 % av stadens hushåll och nära 100 % av företagen är anslutna. Genom att analysera Stokabs och bostadsföretagens ekonomi, besparingar för kommunen och de socio-ekonomiska vinsterna för företag och slutanvändare har Acreo Swedish ICT visat att stadsnätet genererat 16 Mdkr i samhällsekonomisk vinst.

 Sällsynta jordartsmetaller återvinns i nytt forskningsprojekt

Sällsynta jordartsmetaller återvinns i nytt forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   2013-05-06 10:00 CEST

Flera sällsynta jordartsmetaller är kritiska beståndsdelar i modern elektronik. Men de är också ändliga resurser som nu måste börja återvinnas ur kasserat elektronikskrot. Därför har ett europeiskt, tvärvetenskapligt, forskningskonsortium bildats där Acreo Swedish ICT är en av parterna. I fokus för konsortiet är de så kallade Neodym-magneterna som förutom Neodym även innehåller Järn och Bor.

Svensk sensorteknik i nytt europeiskt säkerhets- och övervakningssystem för flygplatser

Svensk sensorteknik i nytt europeiskt säkerhets- och övervakningssystem för flygplatser

Pressmeddelanden   •   2013-03-11 09:00 CET

Ett nytt säkerhetssystem för flygplatser, kallad TASS, testades nyligen framgångsrikt på Heathrow i England. Fyra olika hotfulla scenarier spelades upp i Terminal 5, med passagerare och personal på plats. Resultat: TASS detekterade, och undanröjde, samtliga hot utan att passagerarna, logistiken och handeln påverkades. Acreo Swedish ICT bidrog till systemet med avancerad sensorteknik.

Leif Ljungqvist blir ny VD för Acreo Swedish ICT

Leif Ljungqvist blir ny VD för Acreo Swedish ICT

Pressmeddelanden   •   2013-02-19 08:40 CET

Leif Ljungqvist har utsetts till ny VD för Acreo Swedish ICT AB efter Mårten Armgarth. Leif har arbetat på Acreo sedan 2007 som avdelningschef för Tryckt Elektronik. Innan dess har han haft ledande befattningar inom organisationsutveckling, försäljning och marknadsföring och även drivit egna bolag inom området. Leif Ljungqvist tillträder posten som VD för Acreo Swedish ICT den 1 mars 2013.

Acreo Swedish ICT söker ny VD

Acreo Swedish ICT söker ny VD

Pressmeddelanden   •   2013-01-31 13:16 CET

Mårten Armgarth, VD för Acreo Swedish ICT AB sedan 3 år, har valt att avgå på egen begäran. Mårten kvarstår som VD till 28 februari och övergår därefter till annan befattning inom bolaget. Från 1 mars, och till dess att en ny VD är på plats, går koncernchef Hans Hentzell in som tf VD.

Media-no-image

Starkt industriellt intresse för nytt Kiselkarbidcentrum

Pressmeddelanden   •   2013-01-22 08:00 CET

10 ledande storföretag har anslutit sig som medlemmar i ett nytt centrum för kraftelektronik baserat på kiselkarbid, SiC Power Center. Centret grundades av Acreo, KTH och Swerea med ambitionen att utforska kiselkarbid-elektronikens fulla potential. Syfte: Att hitta framtida tillämpningar för ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling. Centret presenteras på Elektronikmässan i Göteborg den 22/1.

Media-no-image

Acreo och Transmode genomför 100 GBIT/S fältexperiment i Acreos nationella testbädd

Pressmeddelanden   •   2013-01-16 08:00 CET

Mobilt bredband och fiberaccess har lett till en dramatisk ökning av trafiken på Internet och med det behovet av kapacitet i de optiska nät som transporterar informationen. Nu sker ett spännande teknikskifte som mångdubblar mängden informationen som en ljussignal kan överföra. 100 Gbit/s finns nu kommersiellt, något som demonstrerats av Acreo Swedish ICT och Transmode i ett experiment.

Media-no-image

Bolag i Hälsingland och Brasilien samarbetar för att minska växthuseffekten

Pressmeddelanden   •   2013-01-02 11:38 CET

2020 måste EU-ländernas koldioxidutsläpp vara 25 % lägre än 1990 års nivåer. En lösning för att nå målet kan vara att lagra koldioxid i berggrunden. Acreo Swedish ICT, SenseAir och Fibertronix ingår nu i ett nytt svensk-brasilianskt konsortium som ska utveckla ett system för att övervaka koldioxidlager, med speciellt fokus på tryckmätning och mätning av CO2-halter.

KTH och Acreo bygger nytt höghastighetslaboratorium för framtidens Internet

KTH och Acreo bygger nytt höghastighetslaboratorium för framtidens Internet

Pressmeddelanden   •   2012-12-18 08:00 CET

Internettrafiken ökar dramatiskt och ställer krav på utrymme, hastighet och energiförbrukning. Ett spännande teknikskifte inom optisk transmission ger nya möjligheter för optisk höghastighetskommunikation. Därför satsar Acreo Swedish ICT och KTH nu 10 MSEK på ett gemensamt laboratorium - Kista High Speed Transmission.

Media-no-image

Europa satsar på nordiskt konsortium inom tryckt elektronik

Pressmeddelanden   •   2012-11-06 09:34 CET

Tryckt elektronik är identifierat av EU som en framtida teknologi med stor tillväxtpotential. Nyligen meddelades att ett nordiskt konsortium, lett av det norska bolaget Thin Film Electronics i samarbete med de svenska forskningsinstituten Acreo och SICS Santa Anna, har tilldelats € 1.4 Miljoner för att kommersialisera ultrabilliga, elektroniska etiketter.

En enad forskningsagenda för smartare elektroniksystem

En enad forskningsagenda för smartare elektroniksystem

Pressmeddelanden   •   2012-10-22 12:23 CEST

100 % av svensk exportindustri är beroende av elektronik för en effektiv, lönsam och hållbar produktion. Näringslivets framgång och utveckling tjänar därför på en sammanhållen innovationsagenda för smartare elektroniksystem. Ett arbete som finansieras av VINNOVA med parter från universitet, elektronikbransch och forskningsinstitut. Acreo koordinerar agendan som beräknas vara klar till våren.

Media-no-image

Acreo leder forskningsprojekt för framtidens mediakonsumtion

Pressmeddelanden   •   2012-09-20 11:42 CEST

Trafiken och trängseln på Internet ökar för varje år och kräver allt mer energi. Filmer, musik, TV, bilder och annan media distribueras idag i enorma volymer via de globala kommunikationsnäten både i realtid och ”on-demand”. Att säkra en hållbar mediadistribution, och behålla hög kvalitet, är utmaningen som Acreo, Spotify, SVT, TV4, Ericsson, SICS, TeliaSonera, LTH m fl nu tar sig an.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.