Skip to main content

Den tryckta biosensorn – ny svensk innovation för distribuerad sjuk- och hälsovård

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 09:00 CEST

Biosensorer som kan användas för att kontrollera hälsa och varna för sjukdom kan snart bäras i var mans ficka. Genom att trycka dem på plast eller papper kan man tillverka dem för en femkrona, enligt forskare på Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet.

I den fullt fungerande prototyp som tagits fram används elektroniskt aktiva material som ”bläck” för att trycka batteri, biosensor och display som integreras med flexibel elektronik. Teknologin är utvecklad av Acreo Swedish ICT i samarbete med Biosensors and Bioelectronics Centre vid LiU. Den tryckta biosensorn presenteras på Digital Health Days i Stockholm den 21 augusti.

Vi söker nu efter kommersiella partner som kan ta vår plattform vidare till marknaden. Vi hoppas hitta företag med specifika krav för diagnostik inom medicin men även inom processindustri, livsmedelshantering och försvar, säger Göran Gustafsson, avdelningschef för Tryckt Elektronik vid Acreo Swedish ICT.

- I framtiden kan biosensorer få stor betydelse för upptäckt och kontroll av njursjukdom, hjärtsjukdom och cancer. De kan också spela en viktig roll för individanpassad vård genom att erbjuda möjligheter till snabb genetisk analys, säger Professor Anthony Turner, föreståndare för Biosensors and Bioelectronics center vid Linköpings universitet.

En integrerad biosensor innehåller biologiska eller syntetiska komponenter, som reagerar på ett prov, exempelvis en droppe blod som tillsätts. Reaktionen omvandlas till en elektronisk signal som är proportionell mot halten av den sökta substansen. Resultatet av mätningen avläses direkt på displayen. Nästa steg i forskningen är att skapa sensorsystem där analyssvaret skickas direkt vidare via mobilnätet, exempelvis till en behandlande läkare.

På Digital Health Days i Stockholmsmässan, 21 augusti kommer den integrerade tryckta biosensor presenteras av Prof Turner och i Acreos workshop, "Innovativa Sensorlösningar för distribuerad diagnostik och hälsovård".

Professor Turner som har gjort sig känd som upphovsman till en glukosmätare som nu används av diabetiker över hela världen, har skrivit om den nya biosensorn i tidskriften Chemical Society Reviews. Glukosmätare svarar idag för omkring 85 procent av världsmarknaden för biosensorer.

Mer information:
Göran Gustafsson, Acreo Swedish ICT AB
+ 46 (0) 70 582 2904 (mobil), www.acreo.se
eller
Anthony Turner, Linköpings universitet, +46 (0) 13-28 26 04,
Biosensors and Bioelectronics center vid LiU

Artikel: Biosensors: sense and sensibility by Anthony PF Turner. Chem. Soc. Rev. February 2013. DOI: 10.1039/c3cs35528d


Digital Health Days 21-22 augusti

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Om Biosensors and Bioelectronics center, Linköpings universitet
Biosensors och Bioelectronics Centre förädlar grundforskning till innovationer för att möjligöra nästa generation av bioelektroniska enheter. Centret är en viktig aktör i den nationella och internationella utvecklingen av området biosensorer, inte minst genom forskningssamarbeten.


Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera