Skip to main content

Smartare elektroniksystem för Sverige - ny forsknings- och innovationsagenda

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 12:00 CET

80 % av svensk industri är beroende av elektroniksystem för en lönsam och hållbar produktion. En ny forsknings- och innovationsagenda föreslår rejäla satsningar på svenska smarta elektroniksystem.

Elektronikens utveckling saknar motstycke. Bättre, billigare, snabbare, mindre – allt går i en hisnande fart. För industriella svenska flaggskepp, inom exempelvis automation, telekom, Life Science, hushållsprodukter och fordon, är inbyggda elektroniksystem helt oumbärliga. En trend på senare år är den så kallade ”Onshoringen”, dvs att storföretag tar hem sin produktion från låglöneländer. Samtidigt ser vi att EU försöker bygga europeisk konkurrenskraft genom att satsa på möjliggörande teknologier som exempelvis nano- och mikroelektronik, sensorer, fotonik och kraftelektronik. Men hur ska vi kunna säkra att dessa investeringar kommer svensk forskning och industri till gagn? Och vilka ska förse Sverige med de elektroniksystem vår industri behöver?

”Smartare elektroniksystem för Sverige” är namnet på en ny forsknings- och innovationsagenda som beskriver varför Sverige måste satsa på smarta elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde för svensk industri och samhälle. I bred samverkan - branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet - har man under det senaste året kartlagt hur svensk elektronikindustri mår och går. Agendan har identifierat tre huvudsakliga utmaningar;

- Effektivare värdekedjor
- Framtida spetsteknologiområden
- Kompetensförsörjning

Agendan föreslår därför en rad strategier och åtgärder som möter dessa utmaningar med det långsiktiga målet att stärka svensk industri, skapa hållbar tillväxt och bygga internationellt lysande forskningsmiljöer inom möjliggörande teknologier där Sverige redan är starka.

Arbetet med forsknings- och innovationsagendan ”Smartare elektroniksystem för Sverige” leds av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Swerea IVF, PhotonicSweden, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet – i nära samverkan med ett brett nätverk av branschföreträdare, forskningsinstitut, universitet och hundratals svenska företag. FoI-agendan ligger till grund för en ansökan till VINNOVA om att utse Smartare elektroniksystem till ett strategiskt innovationsområde (SIO).

Agendan i sin helhet inkl. bilaga kan laddas ned här: www.smartareelektroniksystem.se

Mer information om agendan Smartare Elektroniksystem för Sverige:
Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT (Koordinator)
070-594 94 01
Leif.ljungqvist@acreo.se

och/eller

Lena Norder
VD Branschorganisationen Svensk Elektronik
0765 47 48 15
lena.norder@svenskelektronik.se


Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera