En get? En får tacka!

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 15:27 CET

Med humor och ordlekar - i klass med grötrimmen till jul - väljer ActionAid att lansera sina nya gåvokort – rättiggetterna. Rättiggetterna symboliserar organisationens arbete för flickors och kvinnors rättigheter i världen. Med den nya kampanjens formspråk vill organisationen hitta ett nytt och mer aktivistiskt sätt att prata om svåra frågor.

Dags för en feministisk lins på det humanitära arbetet

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 17:37 CEST

​Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer. Samtidigt är kvinnor ofta först med att ge humanitär hjälp i samband med en katastrof - till barn, äldre och sjuka. Genom att sätta en feministisk lins på det humanitära arbetet blir kvinnors kunskap uppvärderad och deras behov bättre tillgodosedda, säger Sonya Ruparel, vice chef för ActionAid Internationals humanitära arbete.

Internationella mensdagen: ActionAid vill bekämpa världens blodigaste orättvisa

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:40 CEST

​Just nu blöder 334 miljoner människor världen över. Vi kallar det mens och det är grunden till allt mänskligt liv – ändå leder det till enorma orättvisor. För vissa flickor kan mensen till och med kosta en hel framtid i form av utebliven skolgång, barnäktenskap och infektionssjukdomar. Den 28/5 är det Internationella mensdagen och det uppmärksammar ActionAid med ”Världens blodigaste orättvisa”.

#Rödadagar i jul när ActionAid uppmärksammar mensen

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 15:37 CET

Mens är grunden till allt mänskligt liv. Ändå saknar 88 procent av världens kvinnor tillgång till bindor, tamponger och menskopp. Istället tvingas de använda tidningspapper, löv och tygtrasor och måste ofta stanna hemma från skolan eller arbetet när de har mens. Genom årets julkampanj – #Rödadagar – vill ActionAid öka förståelsen för vilken påverkan mens kan ha på jämställdheten.

ActionAid släpper ny rapport om situationen kring kvinnlig könsstympning i EU och Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:00 CET

ActionAid lanserar insamlingstjänst som gör det möjligt att donera vid onlineköp - utan att det kostar extra

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 13:54 CET

Myndigheterna i Uganda har stängt ner ActionAid’s arbete

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 16:27 CEST

Den 13 oktober stängde de ugandiska myndigheterna ner bankkontona för ActionAid Uganda och andra aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter och rättvisa. – Vi ser detta som en direkt provokation mot vårt och andra organisationers öppna ställningstagande mot regeringens nya lagförslag om att häva åldersgränsen för presidenten, säger Ingela Holmertz, Generalsekreterare för ActionAid Sverige.

Internationellt besök från Somaliland – i kampen mot kvinnlig könsstympning

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 09:15 CEST

Mellan den 25:e och 29:e september kommer tre språkrör från Somaliland på besök till Sverige för att sprida kunskap om kvinnlig könsstympning och diskutera vilka metoder Sverige kan dra lärdom av i kampen mot detta komplexa och skadliga övergrepp.

Ny rapport visar: Allt fler flickor och kvinnor i Sverige har utsatts för könsstympning

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 11:45 CEST

Antalet invånare som kommer från länder där kvinnlig könsstympning förekommer har ökat med 25 procent i Sverige sedan 2011. Detta visar en ny EU-finansierad rapport* som ActionAid tagit fram tillsammans med flera andra europeiska aktörer.

2011 uppgick det totala antalet människor som bor i Sverige och som kommer från länder där könsstympning förekommer till 213 181. I slutet av 2015 hade siffran stigit till 266 392, vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Närmare hälften är kvinnor och av dessa är 16 749 flickor under 15 år. Exakt hur många kvinnor och flickor i Sverige som är eller riskerar att bli könsstympade är mycket svårt att uppskatta, men de nya uppgifterna ger en tydlig signal om att Socialstyrelsens siffror från januari 2015 är alldeles för låga. Då uppgavs antalet könsstympade flickor och kvinnor i Sverige vara cirka 38 000.

– Kvinnlig könsstympning är ett fruktansvärt övergrepp mot flickors och kvinnors rättigheter och sexuella frihet. Sverige brister fortfarande i rutinerna när det kommer till att fånga upp de här flickorna och kvinnorna och därför är mörkertalet stort. Det svenska samhället kan inte längre blunda inför det faktum att tiotusentals kvinnor som bor här är i stort behov av medicinsk vård och psykiskt stöd på grund av att de har blivit eller riskerar att bli könsstympade, säger Ingela Holmertz generalsekreterare ActionAid Sverige.

De största grupperna av berörda kvinnor som kommer till Sverige har sitt ursprung i bland annat Somalia, Eritrea och Etiopien. Samtliga tre länder finns med på Unicefs lista över de 12 länder där kvinnlig könsstympning förkommer i så pass hög utsträckning att över 68 procent av flickorna och kvinnorna utsätts för övergreppet.

ActionAid har i decennier arbetat i flera afrikanska länder för att stoppa kvinnlig könsstympning. Utvecklingen börjar äntligen gå åt rätt håll i en del områden som tidigare varit hårt drabbade. Idag arbetar ActionAid även aktivt med frågan i Sverige, bland annat genom att sprida kunskap till nyanlända flickor och kvinnor om vilka rättigheter de har samt vilka tjänster som finns att tillgå i det svenska samhället.

– För att Sverige ska kunna hantera den här komplexa frågan är det oerhört viktigt att fler resurser sätts in och att vi lyfter blicken och ser på frågan ur ett globalt perspektiv. Vi är övertygade om att Sverige har mycket att lära av de länder i Afrika där man arbetat med den här frågan i generationer och nu äntligen kan se en långsam nedgång, fortsätter Ingela Holmertz.

Läs rapporten här 

För mer information kontakta Sara Hjelm, kommunikationsansvarig ActionAid Sverige.
E-post: sara.hjelm@actionaid.org, telefon 072-0801036

* Rapporten är EU-finansierad och har tagits fram inom ramen för projektet AFTER (Against FGM/C Through Empowerment and Rejection). Idag släpper ActionAid de svenska siffrorna, den fullständiga rapporten som kartlägger situationen i ett antal EU-länder kommer att publiceras längre fram. ActionAid Sverige och projektets övriga partners bär det fulla ansvaret för publikationens innehåll som inte på något sätt reflekterar den Europeiska kommissionens åsikter eller slutsatser. Läs mer på www.afterwomen.eu

ActionAid är en global federation som finns i 45 länder och som arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. I allt vårt arbete har vi ett särskilt fokus på att stärka kvinnor och flickors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer på www.actionaid.se.

En ny rapport från ActionAid visar att antalet invånare som kommer från länder där kvinnlig könsstympning förekommer har ökat med 25 procent i Sverige sedan 2011.

Läs vidare »

Många viktiga beslut vid ActionAid Sveriges årsmöte

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 09:30 CEST

Ett betydelsefullt årsmöte för ActionAid Sverige ägde rum den 21 maj i Stockholm. Bland annat antogs en ny strategisk inriktning som pekar ut riktningen för organisationens framtida arbete för att bekämpa fattigdom och arbeta för social rättvisa och jämställdhet såväl internationellt som i Sverige.

– ActionAid Sverige går nu in i en ny fas där vi bland annat kommer att stärka den lokala förankringen i Sverige och intensifiera vårt samarbete internationellt, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare. Vårt fokus under de kommande åren kommer vara att stärka kvinnors rättigheter, bidra till människors och samhällens motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna, samt arbeta för att fördjupa och i många fall återerövra demokratin. Av särskild vikt kommer vara att mobilisera såväl mänskliga som finansiella resurser för att åstadkomma förändring.

Du kan läsa den strategiska inriktningen här.

Årsmötet valde en ny styrelse som har en bred kompetens i linje med den nya inriktningen. Pia Gideon valdes om till ordförande och Angelica Andersson, tidigare ledamot, valdes till vice ordförande. Nya ledamöter är Bengt Ekman, Shantana Shahid, Helya Houshmand och Nargis Rahimi. I styrelsen sitter även Frida Dunger (styrelseledamot sedan 2016) och Marie Hallberg (styrelseledamot sedan 2014). Läs mer om styrelseledamöterna här.


Valberedning: Till valberedningen valdes Rita De Castro till ny ordförande. Rune Leithe, Patrik Eriksson och Hanna Holmberg valdes till ledamöter.

Samtliga handlingar från mötet finns samlade här på ActionAid Sveriges hemsida.  

ActionAid är en global federation som finns i 45 länder och som arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. I allt vårt arbete har vi ett särskilt fokus på att stärka kvinnor och flickors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer på www.actionaid.se

Ett betydelsefullt årsmöte för ActionAid Sverige ägde rum den 21 maj i Stockholm. Bland annat antogs en ny strategisk inriktning som pekar ut riktningen för organisationens framtida arbete för att bekämpa fattigdom och arbeta för social rättvisa och jämställdhet såväl internationellt som i Sverige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • anzoneqlttyfe.xyulydvevpnhwyollmmwvdaltplqghvirtstob@aoectdxioxtnakiidly.obwrgrz
  • 072-080 10 36

Om ActionAid

Med kvinnors och flickors rättigheter i fokus arbetar vi för en rättvis, jämlik och hållbar värld

ActionAid är en global rättighetsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld.
Vi arbetar för flickors rätt att växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det är att bekämpa fattigdom eller orättvisa maktstrukturer.
ActionAid grundades 1972 och finns i 45 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006.
Läs mer på www.actionaid.se

Adress

  • ActionAid
  • Renstiernas gata 12
  • 116 28 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar