Skip to main content

Taggar

presenter mot fattigdom

ActionAid Report Inequality

ActionAid Report Inequality

Dokument   •   2016-09-27 11:10 CEST

ActionAid’s senaste globala studie om ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet visar att en kvinna jobbar, under sin livstid, upp till fyra år längre än män. Orsaken är främst det faktum att kvinnor förvärvsarbetar samtidigt som de utför det mesta av det obetalda arbetet i hemmet.

Take Action - Stop EcoEnergy's land grab Embargoed report

Här är rapporten i sin helhet (på engelska)

ActionAids Effektrapport 2014

ActionAids Effektrapport 2014

Dokument   •   2014-10-01 11:51 CEST

Det här är ActionAids effektrapport som beskriver våra mål, hur vi arbetar och effekterna av vårt arbete.

Rättvis skatt - en fråga för storföretagen

En rapport om hur de största bolagen på Stockholmsbörsen agerar i skattefrågor.

Rättvis skatt - en fråga för storföretagen

Rapporten baseras på en undersökning av skattebeteendet hos de 61 största bolagen på Stockholmsbörsen som ActionAid Sverige genomförde under november 2013.

Ny rapport: Tackling the climate reality: A framework for establishing an international mechanism to address loss and damage at COP19

Ny rapport från ActionAid, Care och WWF om vilket arbete som behövs för att möta klimatförändringarna på ett effektivt sätt.

Executive Summary - Rana Plaza Assessment Report

En sammanfattning av rapporten som följer upp de som drabbades av fabrikskatastrofen i Bangladesh den 24 april.

Women & the City II

Women & the City II

Dokument   •   2013-03-08 06:05 CET

Kvinnor och flickor utsätts för våld och trakasserier på offentliga platser. Det visar rapporten Women & the City II från ActionAid. Kartläggningen om våld mot kvinnor och flickor i urbana miljöer och på offentliga platser berättar om vardagen för kvinnor och flickor i sex storstäder i Brasilien, Kambodja, Etiopien, Kenya, Liberia och Nepal.

Kvinnor och staden – ny rapport om kvinnors utsatthet i städer från ActionAid

Kvinnor och staden är en rapportundersökning som ActionAid gjort i fem olika länder och som utreder hur våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället. Rapporten pekar ut vilka säkerhetsrisker som uppstår särskilt för kvinnor när infrastruktur och samhällstjänster brister, och när städernas miljöer är dåligt planerade eller underhållna.

Women and the City

Women and the City

Dokument   •   2012-03-08 07:24 CET

Women and the City är en rapportundersökning som ActionAids internationella arbetsgrupp inom Women's Right’s gjort i fem olika länder och som utreder hur våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället. Detta är den engelska versionen.

Undersökning om kvinnliga klädfabriksarbetares situation i Kambodja

En del av rapportundersökningen Kvinnor och staden från ActionAid. Den här delen fokuserar på kvinnliga klädfabriksarbetares situation. Kvinnor utgör 80-90 % av arbetarna, och de flesta har flyttat in från landsbygdsprovinser för att arbeta i huvudstaden Phnom Penh. Tre faktorer förhöjer riskerna för kvinnliga arbetare: de är fattiga, kan inte läsa och skriva och kommer från landsbygdsområden.

SIFO-undersökning onödiga julklappar

SIFO-undersökning onödiga julklappar

Dokument   •   2011-11-15 09:19 CET

En SIFO-undersökning som ActionAid låtit göra som visar vad svenska folket anser är den onödigaste julklappen genom tiderna.

Sammanfattning på svenska till "On the brink"
On the brink - Who’s best prepared for a climate and hunger crisis

Jordens befolkning förväntas nå 7 miljarder hösten 2011. I den här rapporten från ActionAid , som baserar sig på en undersökning från 28 utvecklingsländer, visas hur sårbara, respektive förberedda länderna är möta framtiden vad gäller att kunna försörja en växande befolkning.

A just peace? Rapport från ActionAid om livet som kvinna i Afghanistan

Nio av tio kvinnor i Afghanistan oroliga för talibanerna återvänder till makten. Kvinnorna tror att det skulle riskera att de vinster som gjorts för kvinnor under de senaste tio åren. Fyra av tio kvinnor tror att Afghanistan blir ett sämre land att leva i när de internationella trupperna lämnar landet. Det visar en unik rapport - A just peace? - som ActionAid släpper den 3 oktober.

Anklagad för att vara häxa i Ghana

Anklagad för att vara häxa i Ghana

Dokument   •   2011-09-23 10:00 CEST

Kvinnor blir anklagade för att vara häxor och tvingas leva i särskilda läger för att inte bli lynchade till döds. Vid en första blick är det inte mycket som skiljer häxlägret från andra byar i norra Ghana. Men skenet bedrar. Kvinnorna som blir kommer hit har blivit förvisade från sina hem. Möjligheten att försörja sig och spara pengar för sin frihet existerar inte.

AidWatch-rapporten 2011

AidWatch-rapporten 2011

Dokument   •   2011-05-19 07:00 CEST

EU:s medlemsstater är långt ifrån att uppfylla sina löften om bistånd – bara nio av 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer. Det visar årets Aid Watch-rapport som lanseras runt om i Europa den 19 maj. Sverige når nästan sitt enprocentsmål, men använder alltmer bistånd till migrations- och ambassadkostnader.

Svenskt bistånd till skatteparadis

Svenskt bistånd till skatteparadis

Dokument   •   2011-05-17 09:15 CEST

I rapporten Svenskt Bistånd till skatteparadis visar ActionAid hur svenska biståndspengar – kanaliserade via statliga riskkapitalbolaget Swedfund – har gått till att bygga upp ett företag som använder sig av avancerad skatteplanering på utvecklingsländers bekostnad. Konsekvensen av den investeringen är att Tanzania hittills har förlorat så mycket som 65 miljoner kronor i skatteintäkter.

Kycklingprojekt som en väg ut ur fattigdom

Kycklingprojekt som en väg ut ur fattigdom

Dokument   •   2011-04-19 10:03 CEST

Amina Ramadhani är 30 år och bor i en by norr om Daar es Salaam, Tanzanias huvudstad. Hon är sekreterare i UWAZI – Zinga village Women’s group – en kvinnogrupp som stöds av ActionAid. Idag driver gruppen egen kycklingfarm och sysslar också med att väva korgar. Gruppen fungerar som ett kollektiv och är idag framgångsrik, men vägen dit har varit lång och krokig.

Kvinnor över hela världen samlas för att kräva sina rättigheter